Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KOLEŻEŃSTWO

KLASA 4

wYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Uczeń potrafi:
 • określić, co to znaczy „być dobrym kolegą”, „dobrą koleżanką”,
 • uzasadnić, że koleżeństwo przygotowuje do dojrzałej przyjaźni i miłości,
 • rozeznać cechy charakteryzujące różnych liderów (tych, których warto uznać za przywódców i tych, których należy unikać).

Cele lekcji:

 • obawy rodziców związane z wyborem kolegów i koleżanek mają swoje uzasadnienie,
 • w pewnych sytuacjach należy być asertywnym.

Uczeń uświadomi sobie, że:

cZYM JEST?

Koleżeństwo

Koleżeństwo jest relacją, a więc dzieje się między dwojgiem ludzi. Można zaprzyjaźnić się z jedną lub kilkoma osobami
i jednocześnie być dobrym kolegą dla wszystkich.

+info

Przeczytaj list Zosi.
Czy znalazła w nowej szkole dobrych kolegów?

Mam na imię Zisia i chodzę do czwartej klasy. Nidawno przeprowadziłam się z rodzicami do innego miasta i posżłam do nowej szkoły. Jest mi przykro, bo nie znalazłam w niej żadnej koleżanki. Nikt nie chce ze mną rozmawiać na przerwie, a na WF-ie nikt nie chce być ze mną w jednej drużynie. Może dlatego, że nie mam, jak inne dziewczynki, markowych adidasów i bluzki...? Przykro mi także dlatego, że gdy byłam chora, nie miałam od kogo odpisać lekcji. Wczoraj Ola i Natalia śmiały się z mojego plecaka i roweru. Myślę, że zazdrościły mi najlepszej oceny z testu. Niestety nikt nie stanął w mojej obronie i nie powiedział, żeby przestały się ze mnie wyśmiewać. W poprzedniej szkole miałam wspaniałe koleżanki, a teraz czuję się okropnie samotna...

Fragment tekstu z podręcznika ,,Wędrując ku dorosłości" - klasa 4 , str. 55

 • chętnie rozmawia i próbuje nawiązać kontakt z osobą, która jest smutna, nieśmiała i być może czuje się samotna,
 • nie ocenia drugiej osoby na podstawie ubrań, fryzury czy posiadanych gadżetow,
 • pomaga w każdej sytuacji,
 • wszystkich traktuje z szacunkiem
  i z nikogo się nie naśmiewa,
 • nie zazdrości, ale cieszy się z sukcesów swoich kolegów i koleżanek,
 • wstawia się za osobą, która doświadcza przykrości, broni słabszych.

Dobry kolega/dobra koleZanka:

.

 • być uczynnym, życzliwym, serdecznym, pomocnym.

BYĆ KOLEŻEŃSKIM
ZNACZY:

+info

Koleżeństwo przygotowuje do przeżywania dojrzałej przyjaźnii miłości.

Czym jest przyjaźń ?

Masz bliskiego kolegę lub koleżankę. Spędzacie razem dużo czasu i lubicie swoje towarzystwo. Być może zastanawiasz się, czy to jest przyjaźń. Może też zastanawiasz się, czy kolega lub koleżanka uważa Cię za przyjacela?

Czym jest przyjaźń?

Dla każdego człowieka przyjaźń oznacza coś innego. Czasem przyjacielem nazywamy kogoś, z kim spędzamy dużo czasu i dzielimy podobne zainteresowania. Przyjacielem może być też ktoś, z kim dobrze się rozumiemy i pomagamy sobie w trudnych chwilach. Przyjaciele mogą być do nas bardzo podobni lub zupełnie inni niż my. Zazwyczaj jednak przyjaciel to osoba, z którą lubimy spędzać czas. Ktoś, komu ufamy i komu - jak czujemy - możemy powierzyć nasze sekrety. Ktoś, kogo chcemy wysłuchać i komu chcemy pomóc, kiedy nas potrzebuje.

Czy on/ona też uważa mnie za przyjaciela? Czy to prawdziwa przyjaźń?

To naturalne, że kiedy kogoś lubimy, zastanawiamy się, czy ta osoba też nas lubi i traktuje w podobny sposób. Kiedy mamy wątpliwości czy on/ona również widzi w nas przyjaciela, możemy zapytać o to wprost.

Trudno określić, czym dokładnie jest „prawdziwa przyjaźń”. Można mówić o niej wtedy, kiedy przekonaliśmy się już, że możemy polegać na sobie w trudnych chwilach. Zdarza się też, że mówiąc o „prawdziwej przyjaźni”, mamy na myśli przyjaźń, która trwa już od dluższego czasu.

w objęciach słów przestrzeń ciepła

(Kazimiera Szczykutowicz)

Można przyjaźnić się z kilkoma osobami i jednocześnie być dobrym kolegą dla wszystkich.

Czy masz przyjaciela?

To ważne!!!

Lider- osoba, która przewodzi w grupie.


Czasem to właśnie lider decyduje o tym, czy przyjąć do grupy nową osobę.

Czy koleżeństwo za wszelką cenę?

???

Czy zależało wam na sympatii lidera jakiejś grupy i za wszelką cenę chcieliście, aby uznał Was za swojego kolegę?

 • posiadanie lidera w grupie może być inspirujące
 • dobry lider- wyzwala pozytywne odczucia i reakcje
 • zachęca do pomocy innym

lider


 • lider może także zachęcać do złych zachowań
 • wyśmiewania słabszych
 • sprawiania przykrości
 • próbowania rzeczy niedozwolonych.

czasem bywa inaczej :(

Czasem mówimy, że przyciągamy do sienie takich ludzi, jakimi sami jesteśmy.
Jeśli marzycie o tym, aby mieć dobrych kolegów, sami bądźcie dobrzy dla innych.

Kliknij w plusy :)

Zastanów się:

Jakie obawy mogą mieć rodzice w związku z wyborem waszych kolegów i koleżanek?

Zadanie obowiązkowe:


Zadzwoń teraz do swojego przyjaciela, dobrej koleżanki lub kolegi.

Połącz się na Teams lub Skypie :)

Porozmawiajcie ze sobą.


Dbaj o relacje:)

Przyjaźń należy pielęgnować, bo niestety nie trwa wiecznie.
Dziękuję

za Uwagę