Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

UN CURS DIFERENT

OBRIM L'ESCOLA

2

1

4

S'ELS PENDRÀ LA TEMPERATURA ABANS D'ANAR A L'ESCOLA I EN CAS DE SOSPITA NO ACUDIRAN AL CENTRE COM A MESURA PREVENTIVA. LES FAMILIES HAURAN DE LLIURAR AL CENTRE ELCOMPROMÍS DE RESPONSABILITAT PARES/MARES

NORMES BÀSIQUES

SEMPRE AMB MASCARETA . ELS ALUMNES PORTARAN UNA FUNDA (AMB EL NOM) PER GUARDAR LA MASCARETA A L'HORA D'ESMORZAR O DINAR.

PORTARAN MOCADORETS DE PAPER, BOSSETA PER EDUCACIÓ FÍSICA AMB SABÓ I TOALLETA. TOT EL MATERIAL ESTARÀ ETIQUETAT AMB EL NOM.

.

CADA ALUMNE/ALUMNA TINDRÀ ETIQUETADA LA SEUA TAULA I CADIRA AMB EL SEU NOM, PERQUÈ NO CANVIE DE PUPITRE EN TOT EL PERÍODE ESCOLAR.

L'ATENCIÓ A PARES SERÀ AMB CITA PRÈVIA, PREFERENTEMENT S'UTILITZARÀ EL TELÈFON ,CORREU ELECTRÒNIC., I WEB FAMÍLIA.

ELS LLIBRES, LLIBRETES I MATERIAL DIDÀCTIC, ES QUEDARÀ AL CENTRE, DURANT EL MES DE SETEMBRE. PER EVITAR RISCOS.EXTENSIBLE TAMBÉ A L'AGENDA ESCOLAR. TEMPORALMENT.

e

EVITAREM LES AGLOMERACIONS , PEL BÉ DE TOTES I TOTS A LA PORTA DE L'ESCOLA

3

2

BENVINGUTS A LA VOSTRA ESCOLA

sALUT I FORÇA !

Vídeo explicatiu