Want to make creations as awesome as this one?

wolanmagdalena@gmail.com

Transcript

SERCE JEZUSA

Katecheza 17

Zmiłuj się nad nami...

modlitwa

Wprowadzenie

Obietnice

Objawienia

Pierwszy Piątek

nabożeństwo

zakończenie

Panie Boże, Ty w sercu Twojego Syna, zranionym naszymi grzechami, dajesz nam niewyczerpane źródło miłości, spraw, abyśmy okazując Mu nieustanną wdzięczność, podejmowali równieżz ochotą zadanie godnego zadośćuczynienia za popełnione zło. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Modlitwa

Modlitwa

Wprowadzenie

Obietnice

Objawienia

Pierwszy piątek

nabożeństwo

zakończenie

Serce to szczególny znak miłości. Również w Kościele od starożytności w obrazie Serca Jezusowego czczono miłość Chrystusa do ludzi. Praktyka ta nawiązywała do fragmentu Ewangelii wg św. Jana o otwartym boku Jezusa:"Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 33-34).W średniowieczu przejawia się ona głównie w kulcie Jezusowych Ran lub Głowy.

Wprowadzenie

Modlitwa

wprowadzenie

obietnice

Objawienia

pierwszy piątek

nabożeństwo

zakończenie

Wśród promotorów szerzących kult Najświętszego Serca Jezusowego najważniejsze miejsce zajmuje św. Małgorzata Maria Alacoque (+1690). Ta nieznana, pokorna zakonnica z klasztoru Nawiedzenia w Paray-le-Monial przyczyniła się do wprowadzenia święta ku czci Najświętszego Serca Jezusa. Miała ona między rokiem 1673 a 1675 kilka mistycznych wizji...

Objawienia

+ Czytaj dalej...

W 1675 r. przeżyła czwarte i najważniejsze objawienie. Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem w oktawie Bożego Ciała, "zobaczyła Chrystusa, który - wskazując na swoje Serce - wypowiedział następujące słowa: Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności przez ich nieuszanowania i świętokradztwa, przez ich oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do tego Sakramentu Miłości. A o wiele większą boleść sprawia mi to, że nawet serca Mnie poświęcone tak ze Mną postępują. Dlatego żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu Mojego Serca przez to, że w tym dniu wierni przystępować będą do Komunii św., że będą składać uroczyste wynagrodzenia przez publiczne wyznawanie win, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach" (Pamiętnik Duchowy Małgorzaty Marii Alacoque, s. 93).

Kliknij

modlitwa

wprowadzenie

Obietnice

objawienia

pierwsze piątki

nabożeństwo

zakończenie

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, które odnosiły się do czcicieli Jego Serca.Aby je poznać klikaj w kolejne godziny z zegara lub wybierz przycisk poniżej.

Obietnice

+Czytaj dalej

Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.Ustalę pokój w ich rodzinach.Będę ich pocieszał w utrapieniach.Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.Dusze oziębłe staną się gorliwymi.Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

1. Dam im łaski, potrzebnew ich stanie.

2. Ustalę pokój w ich rodzinach.

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 3. Będę ich pocieszałw utrapieniach.

5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególniew godzinę śmierci.

7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.

8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.

9. Będę błogosławił domom,w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych,a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

modlitwa

wprowadzenie

Obietnice

objawienia

Pierwsze Piątki

Nabożeństwo

zakończenie

Praktykę pierwszych piątków miesiąca większość z nas zaczęła wraz z Pierwszą Komunią św. Wywodzi się ona z 12 obietnicy Serca Jezusowego (patrz slajd wcześniejszy).Istotą tej praktyki jest przyjęcie z miłością Komunii św. wynagradzającej przez 9 z rzędu pierwszych piatków miesiąca.

Pierwsze Piątki

+ Q&A

1. Po co pierwsze Piątki?Chrystus obiecuje wszystkim, którzy z zaangażowaniem wypełnią tę praktykę,łaskę ostatecznego pojednania. Trzeba zatem wierzyć, że nawet w momencie „przypadkowej” śmierci dostąpimy wielkiej łaski odejścia z tego świata w stanie łaski uświęcającej. Tym, którzy w momencie śmierci będą w stanie łaski Bożej, obiecuje wytrwanie do końca, a tym, którzy będą mieli na sumieniu grzechy ciężkie, obiecuje, że je przebaczy. Może się to dokonać przez spowiedź lub przez akt żalu doskonałego. Jezusowa obietnica dotyczy więc także ostatnich myśli, pragnień i postanowień umierającego człowieka.2. Ile pierwszych Piątków?Podstawowym warunkiem praktyki pierwszych piątków jest przystępowanie do Komunii św. przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Nie można ani zmienić dnia przyjęcia Komunii św., ani przerwać kolejnych dziewięciu piątków.3. W jakiej intencji mam przyjąć Komunię świętą w Pierwszy Piątek?Jest nią miłość i wynagrodzenie Sercu Jezusowemuoraz pragnienie przyjęcia Komunii św. według intencji Jezusowego Serca: by otrzymać łaskę śmierci w stanie zjednoczenia z Panem Bogiem. Można ją tak wyrazić: „Panie Jezu, w zjednoczeniu z Sercem Twym Najświętszym, w duchu miłości i wynagrodzenia, ofiaruję Ci przyjmowanie przeze mnie Komunii św. przez kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca”. 4. Czy w pierwszy Piątek muszę iść do spowiedzi?Nie.Oczywiście Komunię św. należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.Ten, kto jest w stanie grzechu ciężkiego, musi otrzymać przebaczenie w sakramencie spowiedzi. Do spowiedzi św. można przystąpić w sam pierwszy piątek lub wcześniej. Ci jednak, którzy pozostają w stanie łaski nieuświęcającej wystarczy, że w Pierwszy Piątek przystąpią do Komunii świętej bez konieczności spowiedzi.Źródło:http://www.parafiapio.pl/sakramenty-i-sakramentalia-12606/nabozenstwo-i-piatkow-miesiaca-21586

modlitwa

wprowadzenie

obietnice

objawienia

pierwsze piątki

Nabożeństwo

zakończenie

Jedną z bardziej znanych praktyk poświęconych czci Najświętszego Serca Jezusa jest nabożeństwo czerwcowe. Podobnie jak majówka składa sięz adoracji Najświętszego Sakramentu, śpiewu Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego. Zapraszamy do modlitewnego wysłuchania śpiewu litanii.

Nabożeństwo czerwcowe

+ Czytaj dalej

Kult Serca Jezusowego przybierał najrozmaitsze formy. Samo zaś nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix. Otóż podczas dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii Św. pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym pomysłem z innymi. Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć szybko oficjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię. Papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła w roku 1873.W Polsce nabożeństwa czerwcowe odmawiano już od 1857 r. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji, a następnie na terenie całego kraju.Źródło: http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-historia.php

modlitwa

wprowadzenie

obietnice

objawienia

pierwsze piątki

NABOŻEŃSTWO

ZAKOŃCZENIE

W ramach zakończenia krótki trailer filmu o kulcieNajświętszego Serca Jezusowego.

Zakończenie

Título 1

Zapraszamy...

na kolejną katechezę