Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

HALLOWEEN QUIZ

Game

NEWS-QUIZ ÜBER SACHSEN-ANHALT

Game

GENIUS! SURVEY

Game

HALLOWEEN QUIZ

Game

PLANTS: TRUE OR FALSE

Game

Transcript

Tko želi biti odlikaš?,Tamara Mikša, mag. educ.,POČETAK,KVIZ ZA ZNALCE POVIJESTI JEZIKA,1,3 300 KN,Bašćanska ploča,Šibenska molitva,Koji spomenik nazivamo dragi kamen hrvatske pismenosti?,5 1000 KN,10 1 000 000 KN,Vinodolski zakonik,A,C,1 100 KN,7 32 OOO KN,6 16 000 KN,D,Trpimirova darovnica,B,8 64 000 KN,2 200 KN,4 500KN,SRETNO!,9 500 000 KN,1 100 KN,5 1000 KN,6 16 000 KN,NETOČNO!,4 500 KN,7 32 000 KN,8 64 000 KN,IGRAJ OPET?,2 200 KN,3 300 KN,9 500 000 KN,10 1 000 000 KN,5 1000 KN,2,Branimira,Bašćanska ploča je darovnica kralja,8 64 000 KN,Krešimira,3 300 KN,A,C,1 100 KN,Zvonimira,TOČNO!,D,B,Trpimira,9 500 000 KN,10 1 000 000 KN,7 32 000 KN,2 200 KN,4 500 KN,6 16 000 KN,1 100 KN,3 300 KN,8 64 000 KN,5 1000 KN,4 500 KN,2 200 KN,IGRAJ OPET?,7 32 000 KN,10 1 000 000 KN,NETOČNO!,9 500 000 KN,6 16 000 KN,C,B,3,1 100 KN,8 64 000 KN,2 200 KN,5 1000 KN,latinicom,bosančicom,A,10 1 000 000 KN,Vinodolski zakonik napisan je,ćirilicom,4 500 KN,D,3 300 KN,glagoljicom,6 16 000 KN,9 500 000 KN,TOČNO!,7 32 000 KN,2 200 KN,4 500 KN,3 300 KN,5 1000 KN,1 100 KN,IGRAJ OPET?,NETOČNO!,10 1 000 000 KN,7 32 000 KN,8 64 000 KN,9 500 000 KN,6 16 000 KN,8 64 000 KN,U povijesti hrvatskoga jezika koriste se tri jezika: starohrvatski, staroslavenski i,1 100 KN,turski,C,5 1000 KN,4 500 KN,latinski,A,talijanski,4,9 500 000 KN,3 300 KN,D,grčki,B,7 32 000 KN,2 200 KN,TOČNO!,10 1 000 000 KN,6 16 000 KN,1 100 KN,3 300 KN,8 64 000 KN,NETOČNO!,4 500 KN,10 1 000 000 KN,IGRAJ OPET?,2 200 KN,9 500 000 KN,6 16 000 KN,7 32 OOO KN,5 1000 KN,5,Tko je napisao Juditu (prvi umjetnički hrvatski ep spjevan na hrvatskom jeziku)?,C,8 64 000 KN,B,2 200 KN,5 1000 KN,Marin Držić,Petar Zoranić,10 1 000 000 KN,Marko Marulić,Petar Hektorović,4 500 KN,6 16 000 KN,D,1 100 KN,3 300 KN,7 32 000 KN,9 500 000 KN,A,TOČNO!,2 200 KN,3 300 KN,IGRAJ OPET?,1 100 KN,9 500 000 KN,5 1000 KN,4 500 KN,NETOČNO!,7 32 000 KN,6 16 000 KN,10 1 000 000 KN,8 64 000 KN,C,1 100 KN,A,Prvi hrvatski rječnik objavio je 1595. godine,D,6,8 64 000 KN,Bartol Kašić,5 1000 KN,7 32 000 KN,B,Faust Vrančić,Ivan Belostenec,Jakov Mikalja,6 16 OOO KN,2 200 KN,10 1 000 000 KN,4 500 KN,9 500 000 KN,TOČNO!,3 300 KN,4 500 KN,7 32 000 KN,10 1 000 000 KN,5 1000 KN,NETOČNO!,3 300 KN,9 500 000 KN,8 64 000 KN,6 16 000 KN,1 100 KN,2 200 KN,IGRAJ OPET?,Prva hrvatska gramatika objavljena je u,A,5 1000 KN,8 64 000 KN,D,C,16. stoljeću,1 100 KN,17. stoljeću,7 32 000 KN,7,3 300 KN,15. stoljeću,4 500 KN,B,6 16 000 KN,18. stoljeću,9 500 000 KN,2 200 KN,10 1 000 000 KN,TOČNO!,4 500 KN,9 500 000 KN,2 200 KN,8 64 000 KN,7 32 000 KN,10 1 000 000 KN,5 1000 KN,IGRAJ OPET?,6 16 000 KN,NETOČNO!,1 100 KN,3 300 KN,A,D,Prvu hrvatsku gramatiku objavio je:,8,5 1000 KN,7 32 000 KN,C,8 64 000 KN,B,Faust Vrančić u Rimu,2 200 KN,1 100 KN,Faust Vrančić u Veneciji,Bartol Kašić u Veneciji,4 500 KN,6 16 000 KN,Bartol Kašić u Rimu,10 1 000 000 KN,TOČNO!,3 300 KN,9 500 000 KN,10 1 000 000 KN,4 500 KN,IGRAJ OPET?,2 200 KN,3 300 KN,6 16 000 KN,5 1000 KN,1 100 KN,7 32 000 KN,9 500 000 KN,NETOČNO!,8 64 000 KN,1 100 KN,Petar Preradović,A,C,Ljudevit Gaj,D,9,1830. godine "Kratku osnovu horvatsko-slavenskoga pravopisanja" objavio je,8 64 OOO KN,6 16 000 KN,7 32 000 KN,5 1000 KN,Ivan Mažuranić,B,TOČNO!,3 300 KN,Janko Drašković,4 500 KN,2 200 KN,9 500 000 KN,10 1 000 000 KN,10 1 000 000 KN,IGRAJ OPET?,4 500 KN,2 200 KN,3 300 KN,1 100 KN,5 1000 KN,8 64 000 KN,6 16 000 KN,NETOČNO!,7 32 000 KN,9 500 000 KN,5. 2. 1843.,Prvi govor na hrvatskom jeziku u hrvatskom saboru održao je Ivan Kukuljević Sakcinski,1 100 KN,5. 2. 1834.,C,10,5 1000 KN,6 16 000 KN,8 64 000 KN,A,2. 5. 1843.,2. 5. 1834.,B,3 300 KN,9 500 000 KN,4 500 KN,D,TOČNO!,7 32 000 KN,2 200 KN,10 1 000 000 KN,9 500 000 KN,4 500 KN,3 300 KN,IGRAJ OPET?,6 16 000 KN,10 1 000 000 KN,1 100 KN,2 200 KN,5 1000 KN,8 64 000 KN,NETOČNO!,7 32 000 KN,8 64 000 KN,BRAVO!,3 300 KN,1 100 KN,ODLIČNO POZNAJEŠPOVIJEST NAŠEGA JEZIKA!,4 500 KN,7 32 000 KN,1 000 000 KN,2 200 KN,5 1000 KN,9 500 000 KN,10 1 000 000 KN,NATRAG,6 16 000 KN