Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ASTL

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

Transcript

dziękuję za wspólną lekcję! :),Na jutrzejszej lekcji kontynuujemy temat.,Kliknij w cyferki od 1 do 4, a przeniesiesz się do zadań interaktywnych.,1,2,3,4,Wykonaj ćwiczenie w zeszycie!,Wykonaj w zeszycie następujące ćwiczenia z podręcznika.,Grafika autorstwa pani Irminy Żarskiej,zrosty,To takie wyrazy, które powstały z połączenia (zrośnięcia się) przynajmniej dwóch słów; najczęściej pierwszy człon jest dopasowany formą do drugiego członu zrostu, np.zmartwychwstaniewidzimisiędobranoc,złożenia,To takie wyrazy, w których tematy słowotwórcze są połączone wrostkiem (-o-, -i-, -y-); oprócz wrostka może też w nich występować przedrostek lub przyrostek, np.grzybobranie ( wrostek -o-, przyrostek -anie)woziwoda (wrostek -i-),Przepisz temat do zeszytu,WYRAZY ZŁOŻONE,TEMAT:,1.Złożenia2.Zrosty3.Grafika4. Ćwiczenia5.Zadania interaktywne,co będzie dziś na lekcji?