Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Procesja Bożego Ciała

W Uroczystość Bożego Ciała Jezus niesiony przez księdza w monstrancji, odwiedza nasze miasta i wsie. Kliknij hostię i ułóż dla Niego kwiatowy dywan na ulicy miasta.

Ozdób kwiatami ulicę i chodnik przed Panem Jezusem.Przeciągaj kwiatki i ułóż z nich dywan.