Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Procesja Bożego Ciała,W Uroczystość Bożego Ciała Jezus niesiony przez księdza w monstrancji, odwiedza nasze miasta i wsie. Kliknij hostię i ułóż dla Niego kwiatowy dywan na ulicy miasta.,Ozdób kwiatami ulicę i chodnik przed Panem Jezusem.Przeciągaj kwiatki i ułóż z nich dywan.