Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

EQUIP D'AVALUACIÓ COMPETENCIAL

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Planifiquem el feedback

En especial, quan les tasques són una mica llargues i l'alumnat té més d’una setmana de marge per lliurar-les, és important planificar diversos moments per donar feedback, amb la intenció de seguir el procés de realització de la feina encomanada, poder aclarir dubtes que sorgeixin, i avançar en la comprensió i l'assoliment dels objectius, sense esperar al lliurament del producte final i evitar haver de tornar a començar de nou.

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Fem feedbacks honestos, amables, específics i útils

Els feedbacks els podem fer amb l’eina Talk and comments que insereix àudios dins dels documents. Hem de ser molt clars amb el que pensem de la feina que ens han presentat, però sent molt curosos amb les paraules que utilitzem i el to, valorant molt l’esforç que estan realitzant i aportant sempre comentaris constructius, que els facin reflexionar.

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Fem feedback per diferents mitjans.

Expressar el feedback en diferents formats (oral, escrit, vídeo i altres suports) pot ajudar l’alumnat a superar les barreres sensorials o de comprensió i alhora resulta més motivador. Això fa que l’estudiant es senti acompanyat i s’impliqui més a superar els reptes del seu procés d’aprenentatge.

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Fem diferents tipus de feedback

El feddback pot tenir diferents funcions: plantejar preguntes per evidenciar punts millorables d'una tasca i buscar solucions; fer modelatge per mostrar raonaments, procediments, estratègies i recursos útils a l'hora de revisar i d'aprofundir una feina; i també donar solucions argumentades davant qüestions complexes, per generar o transferir aprenentatges.

Exemple de feedback per revisar un poema: (preguntes, recursos, modelatge, possibles solucions...)


FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Impliquem els estudiants

Què és un feedback sense la participació activa dels principals agents?

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Focalitzem l’orientació

Centrem el feedback i la revisió en un o dos aspectes acotats i que tinguin a veure amb alguns dels objectius o competències principals d'aprenentatge que aporta una tasca. Si cal revisar més aspectes, ho podem fer de manera progressiva, no de cop.

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Tenim en compte els productes intermedis

No hem de concentrar els comentaris de valoració al final d’una tasca, quan ja no es pot millorar, sinó que cal intervenir durant el procés d’aprenentatge. Això implica reelaboracions i reenviaments.

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Fem feedbacks que fomentin la metacognició, la reflexió i el retorn al docent.

Demanem a l’alumnat que comenti, corregeixi i retorni , amb una valoració, el feedback rebut. S'aprèn allò sobre el que es reflexiona. El feedback és una conversa, no s’acaba i fa conscient l'estudiant del que ha après, del que li falta millorar i dels passos a seguir per aconseguir-ho.

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Fem feedback que incideixi en la bona comunicació virtual.

Per modelar com ha de ser una bona comunicació virtual, escrivim-nos amb l’alumnat sempre de manera molt educada, cortesa, cordial i ensenyem el format, les pautes de coherència i de cohesió que han de tenir els textos adreçats al professorat, a altres estudiants o adults.

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Compartim amb les famílies el paradigma actual sobre l’avaluació.

Compartim amb les famílies com fem els feedbacks, la visió de l’error com a oportunitat per aprendre i la importància que té per a l'estudiant el fet de reflexionar sobre què aprèn i com ho aprèn. Acompanyem les famílies en tot aquest procés i mostrem-los el paper que poden fer elles des de casa. Obrirem, així, un canal d’interacció i de retroalimentació mútua que convé fomentar.

FEEDBACK EN TEMPS DE CONFINAMENT

Equip d'Avaluació Competencial

Rosa M. Baró
Cati Dalmau
Àngels Matarín
Marcos Mateo
Meritxell Monteys

Amada Motrel
Iolanda Olivella
Esmeralda Pérez
Maribel Tarrés