Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Review

BIOETHICS

Review

CHARLOTTE'S WEB BOOK PROJECT

Review

DIET & CLIMATE CHANGE

Review

ALEX MORGAN

Review

EDTECH CAFE FALL 2019

Review

OSCAR WILDE

Review

Transcript

Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Najczęstsze pytania,Atuty TiR,Erasmus +,Możliwości po TiR,Zajęcia terenowe,Studiuj z nami!,Rekrutacja,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,,Interesuje Cię turystyka?A może wiążesz przyszłość z rekreacją?Zapraszamy do nas!Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa to idealne miejsce, gdzie zdobędziesz wykształcenie, rozwiniesz zainteresowania i hobby,a ponadto poznasz fantastycznych ludzi!,,,,,Specjalizacje i kursy,W ciągu 3-letniej nauki (studia licencjackie trwają 6 semestrów, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) na profilu Turystyka i Rekreacja (w skrócie TiR) możesz zdobyć wykształcenie wybierając moduł:,,Obsługa ruchu turystycznegoi zarządzanie w turystyce - tzw. ORT,Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną - tzw. RR,,Specjalizacje i kursy,Naukę można kontynuować na 2-letnich studiach magisterskichwybierając moduł:,,Zarządzanie waloramiturystycznymi,Rekreacjazdrowotna,,Specjalizacje i kursy,W procesie kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja nacisk położony jest na wiedzę w połączeniu z praktyką.Absolwenci kierunku TiR przygotowani są do świadczenia pracy w dziedzinie turystyki i rekreacji, opracowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców i komunikowania się w językuangielskim, hiszpańskim bądź rosyjskim.,,Możliwość zdobycia aż 7 dodatkowych uprawnień w ramach studiów:Pilot wycieczek krajowych i międzynarodowychSzkolenie to odbywa się w ramach studiów licencjackich i jest nastawionena naukę pilotażu. Kilkudniowe zajęcia praktyczne realizowane są na terenie Polski i w wybranych państwach ościennych m.in. Danii, Niemiec,Czechi Słowacji.Zdobyte uprawnienia dają możliwość pracy w zawodzie pilota i pilota rezydenta na całym świecie!,Animator czasu wolnego,Kurs animatora czasu wolnego realizowany jest w trakcie studiów licencjackich. Praktyczne zajęcia animacji poparte są ćwiczeniamiz uczestnikami różnych grup docelowych (m.in. dziećmi,młodzieżą, seniorami).Zdobyty certyfikat umożliwia pracę w firmach oferujących animacje lub założenie własnej działalności o tym profilu.,Kurs ten, dostępny na studiach licencjackich, łączy teorię z praktyką. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego realizowanego na Uczelni, zajęcia praktyczne prowadzone są na stokach narciarskich na terenie Podhala.Legitymowani instruktorzy narciarstwa od lat są poszukiwanymi pracownikamiw sezonie zimowym i bez kłopotów znajdują pracę na stokach w Polsce i Europie.,Instruktor narciarstwa zjazdowego,Kurs przygotowuje do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach czy ośrodkach wypoczynku.Dzięki niemu studenci nabywają umiejętności samodzielnego budowania zaawansowanych choreografii na parkiecie i na stepie.,Instruktor fitness - nowoczesne formy gimnastyki,Instruktorfitness-ćwiczenia siłowe,Kurs zapewnia poznanie teorii i metodyki treningu siłowego. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness– ćwiczenia siłowe, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.Zajęcia ruchowe prowadzimy we własnej, dobrze wyposażonej siłowni.,,Kurs obejmuje metodykę i dydaktykę technik Nordic Walking. Posiadając stosowne uprawnienia, można założyć własną działalność albo współpracowaćz klubami fitness, hotelami, sanatoriami lub prowadzić zajęcia indywidualnei treningi grupowe.,Instruktor Nordic Walking,Po zakończeniu szkolenia studenci są przygotowani do prowadzenia zajęćz osobami dorosłymi (indywidualnych lubw małych grupach) o charakterze sportowym lub rekreacyjnym, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych form aktywności fizycznej oraz prowadzenia klienta zgodniez oczekiwaniami dotyczącymi końcowych celów treningowych, opracowania indywidualnych programów treningu oraz zaleceń dietetycznych (odżywianie, wspomaganie).,Kurs trenera personalnego,Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki (PKNT), Koło funkcjonuje już 11 lat! W ramach niego pogłębiamy zainteresowania naukowe studentów; pomagamy studentom wdrożyć się do pracy' naukoweji badawczej;umożliwiamywymianę doświadczeńi prezentowaniawyników własnych pracbadawczych naKonferencjach MłodychNaukowców,organizowanych przeznasze koło.Rozwijamy również naszepasje,organizując ciekawe wyjazdykrajoznawcze i… twórczo spędzamywspólny czas!,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,Turystyka aktywna,,Podczas zajęć z “Turystyki aktywnej” prowadzimy zajęcia i szkolenia z: turystyki górskiej, raftingu, kolarstwa, jeździectwa, wspinaczki, trekkingu na rakietach śnieżnych, survivalu oraz szkolenia lawinowe.,Uczymy się również przygotowywać profesjonalne gry miejskie, terenowe oraz questy. Mamy także zajęciaz Bumper Ball.,W ramach ćwiczeń z przedmiotu “Turystyka uzdrowiskowa” realizujemy zajęcia w dwóch partnerskich uzdrowiskach: Szczawnicy i Rabce, poznając “od kuchni” bazę zabiegową, metody terapii oraz wykwalifikowany personel.,Turystyka uzdrowiskowa,Na zajęciach z “Inwestycji turystycznych” odbywamy wycieczki techniczne w te miejsca, gdzie powstają nowe atrakcje turystyczne naszego regionu. Jest to okazja do rozmowy z managerami, inżynieramii inwestorami w celu poznania ich opinii na temat turystyki wbiznesiei biznesu w turystyce.,Inwestycje turystyczne,Zajęcia terenowe z żeglarstwa i kajaków realizujemy w ośrodku sportów wodnychw Załężu nad Jeziorem Rożnowskim. Kilkudniowe, aktywne, przebywanie wśród wodniaków to sposób by nasiąknąć niepowtarzalną atmosferąi poznać tajniki tego sportu w doborowym towarzystwie.,Zajęcia terenowe,Ćwiczenia regionalne,W ramach “Ćwiczeń regionalnych” eksplorujemy przede wszystkim to co kochamy najbardziej - regiony górskie Polski i Słowacji. Zdobyta podczas tych zajęć wiedza sprawia, że studenci stają się doskonałymi doradcami dla turystów przyjeżdżających na Podhale w celach turystycznych.,Sprawdź już teraz swoją wiedzę na temat gór - spróbuj rozwiązać quiz “Góry wiedzy” Powodzenia! Kliknij tutaj,Praktyczną część zajęć zatytułowanych “Atrakcje turystyczne regionu” realizujemy odwiedzając niszowe i mało znane perełki dziedzictwa kulturowego Podtatrza. Zajęcia te dowodzą, że “Podhale turystyką stoi”.,Atrakcje turystyczne regionu,W ramach studiów prowadzimy także szkolenia w portach lotniczych. Od lat współpracujemy z Airportem im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Podczas praktycznego szkolenia studenci kompleksowo poznają ścieżkę odprawy, zapoznając się z wszystkimi potencjalnymi problemami i oczekiwaniami turystów.Po tym szkoleniu lotnisko przestaje mieć dla nas tajemnice.,Szkolenia na lotniskach,Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa, z tego względu, w ramach “Turystyki aktywnej” organizujemy szkolenia lawinowe, prowadzone we współpracy z ratownikami górskimi GP GOPR.,Szkolenia lawinowe,Galeria zdjęć z zajęć w terenie,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,,Biblioteka - góry książek,Uczelnia dysponuje wspaniale wyposażoną biblioteką, w ramach której znajduje się na bieżąco uzupełniany dział naukowej literatury związanejz turystykąi rekreacją, w tym takżezturystykąna Podhalu. Uczelnia zapewnia dostępdo literatury dotyczącej: obsługi ruchu turystycznego, rekreacji ruchowej, turystyki kulturowej, historycznej, religijnej, tanatoturystykii wielu innych. ,,Biblioteka - góry książek,Na powierzchni 1 660 m2 znajduje się imponująca czytelnia z wolnym dostępemdo książek i czasopism, wypożyczalniai magazyn zbiorów. Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji ponad 100 stanowiskdo pracy indywidualnej oraz 14 stanowisk komputerowych.,Na terenie biblioteki można korzystaćz Internetu bezprzewodowego.Z zasobów biblioteki może korzystać każdy student.Do dyspozycji studentówsą także zasoby cyfrowe,z których bez problemu można korzystać w każdym miejscu online.,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,Gdzie się uczymy?,W murach Uczelni usytuowanej w Gorcach, ale z najpiękniejszym widokiem na Tatry :-) Czekamy na Ciebie na ulicy Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ ,Budynek "Gorce",Budynek "Tatry",Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,Atuty studiowania TiR,- praktyczny profil nauczania;- wykwalifikowana kadra wykładowców;- możliwość zdobycia siedmiu dodatkowych certyfikatówi uprawnień zawodowych;- ciekawe zajęcia terenowei wycieczki techniczne;- doskonale wyposażone pracownie i biblioteka;,Atuty studiowania TiR,- możliwość rozwoju pasji w kole naukowym;- praktyki w zagranicznych hotelach, ośrodkach SPA i przedsiębiorstwach związanych z branżą turystycznąw ramach programu Erasmus +;- studia zagraniczne w ramach programu Erasmus +;- przyjazna i twórcza atmosfera;- możliwość udziału w konferencjach naukowych przeznaczonych dlamłodych badaczy.,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,,,Marzy Ci się studiowanie albo praktyki zawodowe za granicą? Może Cypr, Hiszpania, Włochy a może inne kraje? Nic prostszego, przyjdź do nasa będziesz mógł się rozwijać dzięki programowi Erasmus+. Studenci Turystyki chętnie realizują praktyki w zagranicznych hotelachi biurach podróży, sprawdzają się jako animatorzy i rezydenci.Już kilkuset studentów z naszej uczelni skorzystało z tego programu,skorzystaji Ty!,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,Podhale ma nieograniczony potencjał turystyczny, co daje absolwentom kierunku Turystyka i Rekreacja możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczejw zakresie świadczenia usług turystycznychi rekreacyjnych lub znalezienia zatrudnienia na rynku, który tak szybko się rozwija pod Tatrami.,Możliwości po TiR,Ponadto nasz Absolwent łatwo znajdziezatrudnienie jako:- pilot wycieczek- animator czasu wolnego- instruktor rekreacji ruchowej(narciarstwo zjazdowe, fitness - nowoczesne formygimnastyki, fitness - ćwiczenia siłowe, instruktorNordic Walking, trener personalny).,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,Najczęstsze pytania, Gdzie można pracować po Turystyce i Rekreacji? Przede wszystkim w biurach podróży, hotelach, uzdrowiskach, firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego, których na Podhalu nie brakuje.Jak wyglądają studia na Turystyce i Rekreacji?Dzielą się na dwa etapy: studia licencjackie (3-letnie) i magisterskie(2-letnie). Na każdym z tych etapów można wybrać preferowany moduł, zgodnyz indywidualnymi zainteresowaniami.Co stanowi priorytet podczas studiów na TiR?Priorytetem jest całościowe (teoretyczne i praktyczne) przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w branży turystycznej.,Kto prowadzi zajęcia na Turystyce i Rekreacji?Zajęcia prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych nauczycieli akademickich pochodzących z różnych ośrodków naukowych (głównie Krakowa i Katowic). Są to instruktorzyi wykładowcy, dla których turystyka to nie tylko działania zawodowe i naukowe, ale także pasja.Jaka atmosfera panuje na studiach?Staramy się, aby była to atmosfera życzliwej współpracy, połączona z intensywną edukacją oraz kreatywnymi zajęciami praktycznymi, na których jest po prostu - fajnie!Czy zdarzają się jakieś niespodzianki?Tak. Staramy się zaskakiwać naszych studentów organizując dla nich dodatkowe atrakcje np. szkolenie z pierwszej pomocy i survivalu, prowadzone przez zagranicznych instruktorów, szkolenie dla wodzirejów, gościnne wykłady, udział w zawodach i pokazach.,Jakie dodatkowe korzyści oprócz dyplomu, można wynieść ze studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja?Oprócz dyplomu, studenci mają możliwość zdobyć7 dodatkowych uprawnień i certyfikatów ułatwiających start w branży turystycznejizapewniających satysfakcję z pracy.Czy w ramach studiów są jakieś wyjazdy zagraniczne?Tak. W ramach szkolenia pilota wycieczek krajowychi międzynarodowych istnieje możliwość wyjazdu szkoleniowego za granicę. Najczęstszymi kierunkami są takie państwa jak: Słowacja, Niemcy, Daniai Czechy.Czy wszystkie zajęcia odbywają się w sali?Nie. W sali realizujemy tylko niezbędne zajęcia teoretyczne, natomiast zajęcia praktyczne (ćwiczenia, szkolenia, wycieczki techniczne) realizowane sąw terenie.,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,Studiuj z nami!,Studiowanie na kierunku Turystykai Rekreacja to nie tylko nauka, to również rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.U nas każdy znajdzie coś dla siebie.Przyjdź na „Podhalankę”, a nie pożałujesz!kliknij po więcej,Zapraszamy Cię także na nasz profil na Fb, gdzie na bieżąco są udostępniane aktualne informacjeo życiu Uczelni oraz oferty skierowane dla przyszłych studentów.,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR,Rekrutacja,Drodzy Kandydaci,Zastanawiacie się nad tym, gdzie kontynuować dalszą edukację oraz co chcielibyście robićw swoim życiu?Zapoznajcie się z naszą ofertą edukacyjną, jaką Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowaw Nowym Targu przygotowała na rok akademicki 2020/2021.Zapraszamy na naszą stronę internetową PPUZoraz na stronę na facebooku,A może i TY chciałbyś przeżyć z nami te niesamowite przygody?DOŁĄCZ DO NAS I SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA!Turystyka i rekreacja to kierunek z widokiem na przyszłość!,Co trzeba zrobić, aby zapisać się na Turystykę i Rekreację?Jest to bardzo proste. Wystarczy kliknąćtutajprzygotować i złożyć niezbędne dokumenty.A potem:,,Zapraszamy na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!,Turystyka i Rekreacja (TiR),Original Idea:,Wirtualny Dzień Otwarty na PPUZ,Góry książek,Specjalizacje i kursy,Gdzie się uczymy?,Atuty TiR,Najczęstsze pytania,Rekrutacja,Zajęcia terenowe,Erasmus +,Studiuj z nami!,Możliwości po TiR