Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

OD 1. DO 4. RAZREDA

od školske godine 2020./2021.

prilagođava se potrebama i interesima učenika kroz pravilan odabir sadržaja i metoda rada

ZNANJE

osvještava važnost zaštite osobnih podataka i vremensko ograničenje u korištenju tehnologije

ODGOVORNOST

razvija računalno razmišljanje i sposobnost rješavanja problema za primijenu u stvarnom i virtualnom okruženju

VJEŠTINE

potiče timski i samostalni rad te razvija suradničke istraživačke i komunikacijske odnose i vještine

SAMOSTALNOST

1.

2.

3.

4.

pripremila: Renata Josipović prema predlošku Vjere Barbir Alavanja

Kliknite
na svaki broj
i sličicu

Nastava informatike od 1. do 4. razreda prati programe predmetnih kurikuluma svih predmeta u razrednoj nastavi uključujući i sedam međupredmetnih tema.

Ciljevi predmeta Informatika realiziraju se kroz četiri domene: e-Društvo, Digitalna pismenost i komunikacija, Računalno razmišljanje i programiranje te Informacije i digitalna tehnologija.

Učenici mogu pohađati nastavu Informatike bez obzira na njihovo predznanje. Upis je moguć samo na početku svake školske godine. Naravno, lakše će pratiti redovnu nastavu Informatike u 5. r., ako je pohađaju kontinuirano od početka.

Učenjem kroz igru i korištenjem različitih alata učenici će razvijati informatičku pismenost.

Usvojene sadržaje i vještine stečene na Informatici, učenici će koristiti i za druge nastavne predmete.

Učenici ne usvajaju sadržaje isključivo radom za računalom.