Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Bł. ks. Władysław Findysz
sługa wierny do końca

Title 1

15 lat temu

19 czerwca 2005 roku
w Warszawie

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy


Wszechmogący Boże, który sługę swego błogosławionego Władysława
obdarzyłeś łaską kapłaństwa
i umocniłeś Duchem Świętym
do świadczenia o Tobie, aż do ofiary z życia, przez jego wstawiennictwo
wysłuchaj mojej prośby …. i udziel mi łaski, abym tak jak on wypełnił w swoim życiu Twoją wolę do końca.
Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem
Bł. Władysława Findysza

Title 1

Title 1

Dziękuję

Dziękuję za pomoc

w przygotowaniu tej katechezy

Pani Katarzynie Jurkowskiej

Pani Renacie Kurpycie

i Tymoteuszowi Gołębiowskiemu - Bugno