Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ORIENTACIÓ 4t D'ESO

CAP ALS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS DE BATXILLERAT

CURS ACADÈMIC 2019-2020

TITULACIÓ O REPETICIÓ

Es flexibilitzen els criteris d'obtenció del títol de graduat en ESO i per tant, la titulació ha de ser la pràctica habitual. L'equip docent prendra la decisió segons:-Els resultats de les dos primeres avaluacions-L'actitud de treball durant el període d'activitat educativa no presencial-Les possibilitats de l'alumnat de seguir amb èxit el curs següent o accedir al món laboral-Nombre de matèries amb avaluació negativaSi a l'avaluació final ordinària, l'equip docent considera que l'alumnat no reuneix les condicions necessàries per a l'obtenció del títol, podrà proposar que l'alumnat vaja a l'avaluació extraordinàriaLa repetició de curs només es proposarà quan l'equip docent estime de manera raonada que és la millor mesura per a la continuïtat de la formació de l'alumnat.

BATXILLERAT

EL BATXILLERAT TÉ TRES MODALITATS DIFERENTS:-CIÈNCIES-HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS-ARTSAQUESTES MODALITATS CONDUEIXEN I ES RELACIONENAMB DETERMINADES BRANQUES DE CONEIXEMENT DELS DIFERENTS GRAUS UNIVERSITARIS.EN TOTES LES MODALITATS ES CURSEN MATÈRIES TRONCALS, D'ALTRES QUE ES CONSIDEREN TRONCALS PROPIES DE MODALITAT ELEGIDA I D'ALTRA BANDA, MATÈRIES OPCIONALS.

MATÈRIES TRONCALS I TRONCALS DE MODALITAT

Matemàtiques IFísica i QuímicaFilosofiaLlengua castellana i literaturaPrimera llengua estrangera: anglésEducació físicaValencià: Llengua i lieratura IA triar una: Dibuix tècnic I o Biologia i Geologia

1R BATX CIÈNCIES

1R BATX CIÈNCIES SOCIALS

1R BATX HUMANITATS

Matemàtiques aplicades a les ciències socials IEconomiaFilosofiaLlengua castellana i literaturaPrimera llengua estrangera: anglésEducació físicaValencià: Llengua i lieratura IA triar una: Història del Món Contemporani o Literatura Universal

Llatí IGrec IFilosofiaLlengua castellana i literaturaPrimera llengua estrangera: anglésEducació físicaValencià: Llengua i lieratura IA triar una: Història del Món Contemporani o Literatura Universal

MATÈRIES ESPECÍFIQUES D'OPCIÓ

- Anatomia aplicada-Cultura científica-Religió-Segonda llengua estrangera: francés I-Llenguatge i pràctica musical-Tecnologia industrial I-Tecnologies de la informació i la comunicació I

Cursareu dos matèries d'entre les que vos mostrem a continuació, independentment de la modalitat triada:

-Dibuix artístic I-Assignatura troncal no cursada:

· Dibuix Tècnic I· Biologia i Geologia· Literatura Universal· Història del Món Contemporani

ANATOMIA APLICADA

CULTURA CIENTÍFICA

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

CONSIDERACIONS

És important que trieu la modalitat de Batxillerat que vos prepare i dirigeix a les branques de coneixement i grau/s universitaris que desitgeuMireu amb atenció la taula de ponderacióque teniu al costat per elegir les matèries que vos ponderaran a la PAU i que tenen vinculació amb les matèries de 1º de Batxillerat.En lapàgina web de l'institut i a Telegram teniupenjat el padlet d'orientació" Ei tu, alumne/a de 4t d'ESO" on trobareulainformació de lessessions d'orientació que varem fer.

DATES I CONSELLS

PER A TOTS/ES AQUELLS/ES QUE NO SAPIGUEU QUINS ESTUDIS FER EL CURS SEGÜENT VOS ACONSELLEM DES DEL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ QUE FEU L'ADMISSIÓ TANT A CICLES FORMATIUS COM A BATXILLERAT PER TAL D'ASSEGURAR-VOS UNA PLAÇALES DATES D'ADMISSIÓ TANT PER A UN COM L'ALTRE SÓN:

DEL 17 AL 25 DE JUNY

Puedes escribir un subtítulo aquí

Quan tingam més informació sobre el procés d'Admissió anirem comunicant-vos-ho.Estigau atents a la Web de l'IES, Telegram...

3

¡GRÀCIES!

2

1

4

SI NECESSITEU MÉS INFORMACIÓPOSEU-VOS EN CONTACTE AMB EL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

natberbegallsa@iesgregorimaians.org