Want to make creations as awesome as this one?

Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad

Transcript

EXPLOZIA PICATURII DE INFORMATIEclick

DESIGN, ESTETICĂ ŞI SERVICII LA LICEUL TEHNOLOGIC”FRANCISC NEUMAN” ARAD

Optând pentru liceul nostru veţi avea următoarele oportunităţi:Să vă pregătiţi în domenii de viitor ;Să beneficiaţi de îndrumarea unui colectiv profesoral cu experiențăşi vocaţie;Să studiaţi în laboratoare, cabinete de specialitate şi ateliere pentru practică moderne, dotate cu echipamente multimedia;Să vă dezvoltaţi abilităţile în domeniul informaticii în două laboratoare complet dotate, cu reţele de calculatoare şi acces la internet;Să vă implicaţi în activităţile extracurriculare și extraşcolare;Să participaţi în proiecte educative şi activităţi de voluntariat derulate în colaborare cu partenerii noştri;Să beneficiaţi de experienţa liceului nostru în derularea de proiecte europene Erasmus+, prin participarea la schimburi de experienţă şi bune practici în companii din ţări ale Uniunii Europene (un număr de peste 300 de elevi au beneficiat de această oportunitate de-a lungul timpului, prin proiectele Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+ ;Să vă continuaţi studiile în domeniile absolvite (design vestimentar, industrie textilă, estetică, comerţ).Să beneficiați de locuri de muncă la absolvire în cadrul firmelor partenere;Cunoştinţele teoretice, deprinderile practice, competențele dobândite în anii de școală vor transforma aspirațile voastre prezente și viitoare în realitate.