Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

23

11

13

5

2

18

21

14

11

34

17

31

27

22

9

19

32

20

19

7

25

3

16

30

8

33

36

35

12

6

28

1

26

24

10

4

29

15

Zasady gry:

Kliknij w kostę! Stań na odpowiednim polu i wykonaj zadanie!

Dobrej zabawy!

Start

Kliknij w kostkę ponownie.

Ale pech! Zgubiłeś bilet. Wracasz na START.

Szczęściarz z Ciebie! Rzucasz kostką ponownie!

Masz farta! Idziesz 2 pola do przodu.

Zgubiłeś się. Cofasz się o 3 pola.

Czekasz w kolejce do młyńskiego koła. Cofasz się o jedno pole.

ĺrj a matematika füzetedbe egy olyan műveletet (összeadást, kivonást, szorzást vagy osztást), amelynek eredménye 1.

ĺrj a matematika füzetedbe egy olyan műveletet (összeadást, kivonást, szorzást vagy osztást), amelynek eredménye 1.

ĺrj a matematika füzetedbe egy olyan műveletet (összeadást, kivonást, szorzást vagy osztást), amelynek eredménye 1.

Daję Ci bilet wstępu. Życzę udanej zabawy!

Start!

Zmęczyłeś się i odpoczywasz. Zamknij oczy i policz do 10.

1cm =

20 mm

15 mm

10 mm

1 kg =

100 dkg

10 dkg

1000 dkg

1 dkg =

1000 g

10 g

100 g

1 l =

100 ml

1000 ml

10 ml

21+4+3=

25

26

28

11+4+2=

15

16

17

25+2-3=

23

26

24

21+4+3-8=

25

26

20

Którą godzinę wskazuje zegar?

7:52

7:42

8:50

Którą godzinę wskazuje zegar?

9:15

9:10

10:10

Którą godzinę wskazuje zegar?

2:00

1:00

12:10

Zapłać za przejażdżkę młyńskim kołem 33zł

Zapłać za kiełbaskę z grilla 3 zł i 30 gr

Zapłać za za lemoniadę 2zł i 15gr

Co będzie następne?

?

Co będzie następne?

?

Czego brakuje?

?

?

Karuzelowy zawrót głowy! Policz ile koni jest zwróconych w prawo,a ile w lewo?

w prawo -10w lewo -16

w prawo -14w lewo -9

w prawo -15w lewo -10

Karuzelowy zawrót głowy! Policz ile koni jest zwróconych w prawo,a ile w lewo?

w prawo -14w lewo -16

w prawo -15w lewo -13

w prawo -15w lewo -13

Karuzelowy zawrót głowy! Policz ile koni jest zwróconych w prawo,a ile w lewo?

w prawo -10w lewo -16

w prawo -14w lewo -9

w prawo -15w lewo -10

Jaki element wstawisz zamiast znaku zapytania?

?

Jaki element wstawisz zamiast znaku zapytania?

?

Jaki element wstawisz zamiast znaku zapytania?

?

Jaki element wstawisz zamiast znaku zapytania?

?

Jakiej cyfry tu brakuje?

22

24

26

12

16

20

28

32

Jakiej cyfry tu brakuje?

33

31

29

11

16

21

26

36

Jakiej cyfry tu brakuje?

11

31

12

16

21

26

36

13

Pamiętasz numer naszej klasy?

34

32

28

Gratulacje!!!

WYGRAŁEŚ!!!!!