Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

Transcript

,„Kamienie na szaniec” powstały w ciągu kilku dni w maju 1943 roku. Treść książki Kamiński oparł na swojej prywatnej wiedzy na temat Rudego, Alka i Zośki, ale wykorzystał również pamiętnik napisany przez Tadeusza Zawadzkiego.T.ytuł jest nawiązaniem do utworu Juliusza Słowackiego „Testament mój”.,Aleksnader Kamiński,W tym dokumencie usłyszeć możesz relacje znajomych bohaterów „Kamieni na szaniec”, którzy wspominają wydarzenia z okresu wojny. O Alku i Zośce opowiadają również ich siostry.Najbardziej wzruszające są jednak słowa matki Janka Bytnara, która, pomimo upływu wielu lat, doskonale zapamiętała swoje ostatnie spotkanie z umierającym synem.,druh "Kamyk",KAMIENIE NA SZANIEC,AUTOR,pedagog, wychowawca, profesor nauk humanistycznych, współtwórca metodyki zuchowej, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów, przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego.,W 1996 roku powstał film dokumentalny w reżyserii Benedykty Gliszczyńskiej„Rudy, Alek i Zośka”.,Aleksander Kamiński,Geneza utworu,Nazwa ta stanowiła rodzaj konspiracji dla ZHP. "Szare Szeregi" sąnawiązaniem do koloru mundurów noszonych wtedy przez harcerzy, ale określnie powstało w związku z akcją informacyjną prowadzoną przez harcerzy na terenie Poznania. Roznoszone ulotki, w celu zmylenia hitlerowców, podpisano skrótowcem SS,LILIJKA HARCERSKA,Szare Szeregi,Szare Szeregi powołano do życia pod koniec września 1939 r. Organizacja współpracowała z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej.,Harcerstwo w Polsce opierało się na wzorcu skautingu, jednak wypracowano własne tradycje oraz symbolikę.,+info, Najważniejsze symbole harcerskie,KRZYŻ HARCERSKI,+info,nazwa Związku Harcerstwa Polskiego w okresie II wojny światowej,,Każdy harcerz składający przysięgędeklarował stosowanie się do zasad ustalonychw Prawie Harcerskim.,Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Harcerz postępuje po rycersku. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. Harcerz jest zawsze pogodny. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.,Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu., PRAWO HARCERSKIE,+info,"Zośka",+info,młodzieńcza, piegowatatwarz i rudawe włosy,drobna, szczupła sylwetka,niewysokiwybitna inteligencja • typ intelektualisty • wszechstronne zdolności • refleksyjna natura • skłonność do filozofowania • miłośnik książek • wynalazca udoskonaleń technicznych,Maciej Aleksy Dawidowski ur. 3 listopada 1920 w Drohobyczu, zm. 30 marca 1943 w Warszawie,"Rudy",wysoki, szczupły, o niebieskichoczach i płowej czuprynie,zawsze uśmiechniętyi żywo gestykulujący• pogodne usposobienie • energia życiowa • uczuciowość ,wrażliwość• umiejętność panowanianad sobą• sprawność fizyczna• skłonność do ryzyka,odwaga graniczącaz brawurą • zacięcie przywódcze,Jan Bytnar ur. 6 maja 1921 w Kolbuszowej, zm. 30 marca 1943 w Warszawie,+info,Tadeusz Zawadzki ur. 24 stycznia 1921 w Warszawie, zm. 20 sierpnia 1943 w Sieczychach,delikatna cera, regularnerysy, „jasnoniebieskiespojrzenie i włosy złociste”,„uśmiech zupełnie dziewczęcy”,ręce o długich, subtelnychpalcach• wybitna inteligencja teoretyczna i praktyczna• wszechstronność zainteresowań • sprawność fizyczna • urodzony organizator • przywódca-przewodnik • typ zamkniętego w sobie samotnika• uczuciowość ,wrażliwość• odpowiedzialność ,upór,"Alek",MAŁY SABOTAŻ,DYWERSJA