Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Geneza utworu

W tym dokumencie usłyszeć możesz relacje znajomych bohaterów „Kamieni na szaniec”, którzy wspominają wydarzenia z okresu wojny. O Alku i Zośce opowiadają również ich siostry. Najbardziej wzruszające są jednak słowa matki Janka Bytnara, która, pomimo upływu wielu lat, doskonale zapamiętała swoje ostatnie spotkanie z umierającym synem.

W 1996 roku powstał film dokumentalny w reżyserii Benedykty Gliszczyńskiej„Rudy, Alek i Zośka”.

„Kamienie na szaniec” powstały w ciągu kilku dni w maju 1943 roku. Treść książki Kamiński oparł na swojej prywatnej wiedzy na temat Rudego, Alka i Zośki, ale wykorzystał również pamiętnik napisany przez Tadeusza Zawadzkiego.T.ytuł jest nawiązaniem do utworu Juliusza Słowackiego „Testament mój”.

druh "Kamyk"

AUTOR

pedagog, wychowawca, profesor nauk humanistycznych, współtwórca metodyki zuchowej, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów, przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego.

Aleksnader Kamiński

KAMIENIE NA SZANIEC

Aleksander Kamiński

+info

Szare Szeregi

Szare Szeregi powołano do życia pod koniec września 1939 r. Organizacja współpracowała z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej.

Nazwa ta stanowiła rodzaj konspiracji dla ZHP. "Szare Szeregi" są nawiązaniem do koloru mundurów noszonych wtedy przez harcerzy, ale określnie powstało w związku z akcją informacyjną prowadzoną przez harcerzy na terenie Poznania. Roznoszone ulotki, w celu zmylenia hitlerowców, podpisano skrótowcem SS

nazwa Związku Harcerstwa Polskiego w okresie II wojny światowej

+info

KRZYŻ HARCERSKI

Najważniejsze symbole harcerskie

LILIJKA HARCERSKA

Harcerstwo w Polsce opierało się na wzorcu skautingu, jednak wypracowano własne tradycje oraz symbolikę.

Każdy harcerz składający przysięgę deklarował stosowanie się do zasad ustalonych w Prawie Harcerskim.

PRAWO HARCERSKIE

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

+info

+info

+info

delikatna cera, regularne rysy, „jasnoniebieskiespojrzenie i włosy złociste”, „uśmiech zupełnie dziewczęcy”, ręce o długich, subtelnych palcach• wybitna inteligencja teoretyczna i praktyczna • wszechstronność zainteresowań • sprawność fizyczna • urodzony organizator • przywódca-przewodnik • typ zamkniętego w sobie samotnika • uczuciowość , wrażliwość • odpowiedzialność , upór

wysoki, szczupły, o niebieskich oczach i płowej czuprynie, zawsze uśmiechnięty i żywo gestykulujący• pogodne usposobienie • energia życiowa • uczuciowość , wrażliwość • umiejętność panowania nad sobą• sprawność fizyczna• skłonność do ryzyka, odwaga graniczącaz brawurą • zacięcie przywódcze

młodzieńcza, piegowata twarz i rudawe włosy,drobna, szczupła sylwetka,niewysokiwybitna inteligencja • typ intelektualisty • wszechstronne zdolności • refleksyjna natura • skłonność do filozofowania • miłośnik książek • wynalazca udoskonaleń technicznych

"Zośka"

"Alek"

"Rudy"

Tadeusz Zawadzki ur. 24 stycznia 1921 w Warszawie, zm. 20 sierpnia 1943 w Sieczychach

Maciej Aleksy Dawidowski ur. 3 listopada 1920 w Drohobyczu, zm. 30 marca 1943 w Warszawie

Jan Bytnar ur. 6 maja 1921 w Kolbuszowej, zm. 30 marca 1943 w Warszawie

DYWERSJA

MAŁY SABOTAŻ