Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Barok

Człowiek - myśląca trzcina czy centrum wszechświata? Wprowadzenie w epokę

cO WARTO WIEDZIEĆ

NAZWA

RAMY CZASOWE

ARCHITEKTURAi RZEŹBA

POGLĄDY

MALARSTWO

FILOZOFIA

LITERATURA

PODSUMOWANIE

MUZYKA

Nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barroco, nazywającego perłę o nieregularnym kształcie oraz włoskiego słowa barocco – dziwny, przesadny.

NAZWA

1545

XVIII

1584

1764

początek XVIII w

1545Sobór trydencki

1584Śmierć Jana Kochanowskiego

1764Początek rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

FILOZOFIA

Najważniejsi myśliciele baroku

Pascal

■Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie; ale trzciną myślącą.■Umieramy samotnie.■Serce ma swoje racje, których nie zna rozum■ZAKŁAD PASCALA: Bóg jest albo Go nie ma. Tego nie wiemy na pewno. Lepiej jest jednak założyć, że Bóg istnieje i żyć moralnie – wtedy zdobędziemy nagrodę. Jeśli nie będziemy żyć moralnie, a Bóg jest – spotka nas kara. Natomiast w wypadku, gdyby Boga nie było, nic nie tracimy miłując bliźniego.

Spinoza

■Monizm, istnieje tylko jedna substancja – nieskończony Bóg, który jest tożsamy z Naturą.Bóg, czyli Natura■Bóg to substancja, czylito, co do istnienia nie potrzebuje niczego oprócz siebie samego.■Człowiek ma ograniczoną wolność, ponieważ z jednej strony podlega prawom Natury, z drugiej – woli Boga.■Człowiek popada w niewolę tylko wtedy, gdy ulega własnym namiętnościom; gdy dąży do czegoś mało świadomie, nie dzięki intelektowi.Mądrość to rozmyślanie nad życiem, a nie śmiercią.

Leibniz

■Zajmował się filozofią, etyką, logiką, matematyką i teologią.■Chciał opracować taki język, w którym zawarłyby się wszystkie prawdy świata, i który odzwierciedlałby strukturę świata.■Monadologia Leibniza■Bóg czyni dobro nie tylko możliwe, ale czyni to, co jest najlepsze. Najlepszy z możliwych światów to taki, w którym dobro przeważa nad złem.■Człowiek jest podmiotem, który sam siebie determinuje.

Bruno

■Świat posiada według niego duszę, która ożywia przyrodę, inicjuje różne zjawiska i spaja świat w jeden organizm■Natura w filozofii Bruna jest nieskończona i nieograniczona.■Człowiek stanowi atom natury, który odzwierciedla cały wszechświat.■Człowiek nie od razu dochodzi do prawdy i rozróżniał 3 główne stopnie poznania: przez zmysły, przez rozsądek i przez rozum■Podkreślał znaczenie pracy ludzkiej i dążenia człowieka do prawdy jako najwyższejwartości

FILOZOFIA

Najważniejsi myśliciele baroku

Kartezjusz

■Po pierwsze człowiek jest myślącym umysłem (Myślę, więc jestem)■Zadaniem filozofii było według Francuza wyzbycie się wszelkich wątpliwości.■Poddaje w wątpliwość to, co rejestrują zmysły oraz marzenia senne■4 dowody na istnienie Boga

Locke

■Doświadczenie ludzkie stanowi podstawę wiedzy wewnętrznej i zewnętrznej.■Człowiek przez całe życie nabywa doświadczenia na dwa sposoby – poprzez postrzeganie innych oraz refleksję nad sobą.■Tabula rasa

Galileusz

■Dowodził, że to Ziemia obraca się wokół Słońca.■Pragnąłwolnoś­ci w prowadzeniu badań naukowych.■Światbadać trzeba za pomocą rozumu i nauki.

KONTRREFORMACJA

SARMATYZM

ARCHITEKTURA

Piazza Navona w Rzymie

Kościół św. Agnieszki wg projektu Borominiego

Piazza Navona w Rzymie

Fontanna wg projektu Berniniego

Piazza Navona w Rzymie

ODPOWIEDŹ BOROMINIEGO

RZEŹBA

MALARSTWO Rubens

MALARSTWO Rembrandt

MALARSTWO Vermeer

MALARSTWO Caravaggio

MUZYKA BAROKOWA

Aby dowiedzieć się czegośo muzyce barokowej kliknij w obrazek

NURTY W LITERATURZE BAROKOWEJ

METAFIZYCZNY

DWORSKI

1

2

SARMACKI

SOWIZDRZALSKI

3

4

PODSUMOWANIE

Na koniec małe podsumowanie od pani Agaty Karolczyk-Kozyry. Kliknij w jej zdjęcie...

DZIĘKUJĘ