Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Start

Jesteś na dobrej drodze

Kolejny krokza Tobą!

Trzymam kciuki!

Odważ się na więcej!

Jesteś na półmetku!

Zdobyłeś już zamek?

Już widać koniec drogi!

Na ostatniej prostej, GAZU!

ORZECZENIE

PODMIOT

PRZYDAWKA

DOPEŁNIENIE

OKOLICZNIK

GRUPY

CAŁOŚĆ

Części zdania

Gramatyczne Monopoly

1

2

3

KLIKAJ W DOMKI !

Czas na świętowanie!

DOMEK za 1 punktHOTEL za 2 punkty Wypisz z tekstu co najmniej 5 przydawek (wybierz te, które wyrażone są różnymi częściami mowy) ZAMEK za 3 punkty Z poprzedniego tekstu wypisz 5 przydawek i podaj, jaką częścią mowy są wyrażone. ( zapisz w nawiasie obok przydawki)

DOMEK za 1 punkt Zapisz w zeszycie i podkreśl orzeczenia dwoma kreskami.

  • Bieg skończył się zwycięstwem drużyny z Kanady.
  • Pomóż ojcu spakować walizkę na podróż.
  • Ziewanie w towarzystwie jest bardzo niegrzeczne.
HOTEL za 2 punkty Podkreśl orzeczenia imienne w zdaniach. Pamiętaj, że składa się z dwóch części- łącznika (być, stać się, zostać) i orzecznika (inna cześć mowy). Jako podpowiedź wypisano w losowej kolejności, jakimi częściami mowy są orzeczniki w zdaniach. ZAMEK za 3 punkty Przerysuj tabelę i wpisz do niej orzeczenia ze zdań w odpowiednich miejscach

DOMEK za 1 punkt Przepisz zdania i podkreśl jedną linią podmioty

  • Dźwiganie ciężaru z przyjacielem jest przyjemnością
  • Przyjaciel wszystkich jest przyjacielem nikogo.
  • Chłopcom brakowało prawdziwej przyjaźni.
HOTEL za 2 punkty Wypisz do zeszytu podmioty ze zdań (ponumeruj zdania). Przy podmiotach domyślnych wstaw nawias. ZAMEK za 3 punkty Skorzystaj z poprzedniego tekstu i wykonaj w zeszycie tabelkę.

DOMEK za 1 punkt HOTEL za 2 punkty

DOMEK za 1 punkt HOTEL za 2 punkty

DOMEK za 1 punkt * Ułóż zdanie, w którym znajdzie się podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik i dopełnienie. HOTEL za 2 punkty Przepisz zdania i nazwij ich części, a następnie określ rodzaj podmiotu i orzeczenia. a. Zmęczeni zawodnicy i zawodniczki ruszyli wolno do szatni. b. Uczniom brakowało cierpliwości podczas pracy. c. Marysia jest uczennicą szóstej klasy. ZAMEK za 3 punkty

DOMEK za 1 punkt Wykonaj zadanie i otocz pętlą części zdania należące do grupy podmiotu. HOTEL za 2 punkty Zapisz wyrazy ze zdania, dzieląc je na grupę podmiotu i orzeczenia. Kieruj się pytaniami łączącymi poszczególne wyrazy ZAMEK za 3 punkty Przy każdej części zadania zapisz P, jeśli należy do grupy podmiotu lub O, jeśli należy do grupy orzeczenia.

DOMEK za 1 punkt Zapisz w zeszycie 3 różne zdania, w których użyjesz orzeczenia: pracuje i uzupełnisz je jednym z okoliczników odpowiadających na któreś z pytań. HOTEL za 2 punkty Znajdź w tekście i wypisz do zeszytu 3 okoliczniki różnego rodzaju. (w nawiasie określ ich typ). ZAMEK za 3 punkty

Zadania i przykłady dotyczą części zdania. 1. Zadania wykonujesz w zeszycie. 2. W każdym mieście (kolorze) możesz wykonać wszystkie przykłady lub wybrać tylko dwa, a jeden odrzucić. a. Domki kryją pytania za 1 punkt i są najłatwiejsze. b. Hotele dają 2 punkty i są nieco trudniejsze. c. Za pytanie ukryte w zamku zdobędziesz aż 3 punkty. 3. Po wykonaniu zadania możesz pociągnąć punkt z planszy na notesy. 4. Na koniec podlicz, ile masz punktów i sprawdź na następnej stronie, jaki zdobyłeś tytuł. Uwaga! Ćwiczenia i przykłady możesz wykonywać w dowolnej kolejności, ale musisz opisać je na początku np. PODMIOT za 3 punkty.

DOMEK za 1 punktHOTEL za 2 punkty Wypisz z tekstu co najmniej 5 przydawek (wybierz te, które wyrażone są różnymi częściami mowy) ZAMEK za 3 punkty Z poprzedniego tekstu wypisz 5 przydawek i podaj, jaką częścią mowy są wyrażone. ( zapisz w nawiasie obok przydawki)

TWOJE OSIĄGNIĘCIA!!!!

MISTRZU!JESTEŚ WIELKI

DOBRY UCZEŃ!DAŁEŚ RADĘ

SOLIDNY!MOŻESZ WIĘCEJ

39 - 33

21 - ...

32 - 22