Want to make creations as awesome as this one?

Com organitzem l'escola pel curs 20-21?

Transcript

mans

Tenim gel hidroalcohòlic als diferents espais de l'escola.Ens rentem les mans sovint i cada vegada que entrem i sortim de l'aula habitual.Ens rentem les mans sempre abans i després de menjar i anar al lavabo.

Si tenim febre o hem estat en contacte amb un positiu de covid-19 no podem anar a l'escola.

En cas de sospita Covid!

Si un alumne té simptomes estant a l'escola, l'aïllem, avisem a la família, la qual ha de seguir les instruccions del CAP.

En cas d'un positiu, el Departament de Salut decideix si s'ha de posar en quarentena algun grup o membre de la comunitat educativa.

curs 20-21

una escola segura!

Grups de convivència estable

Mesures higièniques

Espais i horaris

espais

Cada grup estable té la seva aula habitual.Quan s'utilitzi un espai compartit, cal desinfectar-lo després del seu ús.

entrades i sortides

patis

Com és l'escola que ha de conviure amb la Covid-19?

Per què?

Com ho fem?

Com puc ajudar?

Clica per consultar les mesures específiques de cadascuna de les etapes delPla de prevenció de Sant Ramon

1

Pla A

2

3

Quines són les preguntes i respostes més freqüents

mascareta

distància

material

Garantir un entorn segur, amb el mínim risc de transmissió assumible.Aconseguir que l'escola funcioni amb la màxima normalitat possible, de manera segura i confortable.

Grup estable amb una relació propera i molt quotidiana.Evitem la interacció entre els diferents grups estables.Cada grup té espais i horaris assignats per facilitar l'aïllament del grup.

Prendre consciència i transmetre als infants i joves la importància de seguir les mesures de seguretat tant dins com fora l'escola.Prendre la temperatura abans d'anar a l'escola.Canviar-me de roba i rentar-la cada dia.

Les entrades i sortides són esglaonades.Cal ser molt puntual.Cada grup accedeix per un lloc determinat.Els pares no poden accedir al recinte escolar excepte a P2 i P3.No es poden deixar els cotxets dels alumnes a l'escola.

Cada grup té el seu espai assignat i el ventilem cada 2 hores.Potenciem els espais a l'exterior.Els espais compartits els desinfectem amb la col·laboració dels alumnes.S'ha incrementat la neteja dels lavabos.

Cada grup estable té una zona d'esbarjo definida.A Primària hi ha dos torns de pati per evitar la massificació.Portem mascareta sempre.No podem beure directament de les fonts, portem la nostra ampolla reutilitzable.

Cal venir de casa amb mascareta.Cal posar-se la mascareta sempre als patis, passadissos, escales, servei d'acollida.Tots els mestres de l'escola i els alumnes de C.Superior i ESO han de portar la mascareta sempre posada.

Cal mantenir una distància d'1,5 m entre les persones quan no estem amb el grup de convivència habitual.

Tenim gel hidroalcohòlic als diferents espais de l'escola.Ens rentem les mans sovint i cada vegada que entrem i sortim de l'aula habitual.Ens rentem les mans sempre abans i després de menjar i anar al lavabo.

Prioritzem el material d'ús individual a EP i ESO.Compartim material en el grup estable i el desinfectem cada dia.El material comú (informàtic, esportiu...) el desinfectem abans i després de cada ús amb la col·laboració dels alumnes.

PREGUNTES FREQÜENTS: escola i covid'19

CLICA SOBRE LA PREGUNTA PER VEURE LA RESPOSTA!

ES POT ACCEDIR A L’INTERIOR DEL RECINTE ESCOLAR PER DEIXAR O RECOLLIR AL NOSTRE FILL/A?

Les famílies no podran accedir al recinte de l’escola, exceptuant un únic acompanyant a P2 i P3 (durant el període d’adaptació).

QUIN DIA COMENÇA EL CURS?

Si no hi ha canvis d’última hora, el curs s’iniciarà el dia 14 de setembre.

COM ES FARAN LES ENTRADES I SORTIDES?

Les entrades seran esglaonades per evitar aglomeracions. És molt important ser molt puntual i respectar les franges horàries.

Mesures de prevenciói higiene

PUC DEIXAR EL COTXET A L’ESCOLA COM ALTRES ANYS?

Per motius sanitaris no es podran deixar els cotxets a l’interior del recinte escolar.

PODRÉ DEIXAR EL MEU FILL/A ABANS DE L’HORA D’ENTRADA?

No, és molt important respectar els horaris d’entrada i sortida en tot moment.

HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR?

Sí, respectant en tot moment les mesures sanitàries.

S’OFERIRÀ EL SERVEI D’ACOLLIDA?

Sí, perinfantiliprimàriade 7,45 a 8,45 h.

Organització i serveis

QUÈ ÉS UN GRUP ESTABLE?

És el grup-classe que no té cap contacte amb altres grups d’alumnes durant la jornada escolar.

EL MEU FILL/A ES PODRÀ QUEDAR JUGANT AL PATI A PARTIR DE LES 17 H?

No, donat que els alumnes no es podran quedar jugant al pati, demanem la màxima puntualitat a l’hora de recollir el seu fill/a

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES PER NO PORTAR EL FILL/A A L’ESCOLA?

Segons el Departament d’Educació i Salut són:Febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal, mal de panxa, vòmits i/o diarrees, mal de cap, malestar, dolor muscular.

EN CAS QUE UN ALUMNE PRESENTI SÍMPTOMES COVID, COM ACTUARÀ L’ESCOLA?

Aïllarem a l’alumne en l’espai assignat, acompanyat d’una persona i ens posarem en contacte amb la família.La família l’haurà de portar al CAP i seguir les seves orientacions.L’escola portarà un registre d’aquests alumnes.

ES PRENDRÀ LA TEMPERATURA ALS ALUMNES A LES ENTRADES?

Prendrem la temperatura als nens a l’hora d’entrar a l’escola, tot i que la família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que la temperatura no sigui superior a 37,5ºC.

QUAN ELS ALUMNES HAN DE PORTAR LA MASCARETA?

Cicle Superior, ESO i professorat:Portaran la mascareta sempre.Infantil, Cicle Inicial i Mitjà:No portaran mascareta a l’aula.Servei d’acollida:Tots els alumnes l'hauran de portar posada durant tot el temps.

L’ESCOLA DISPOSARÀ DE MASCARETES PELS ALUMNES?

No. Cal dur-la de casa i tenir-ne una de recanvi a la motxilla, i marcades amb el nom.

QUINA ÉS LA RÀTIO DE LES CLASSES?

Hem mantingut les ràtios habituals de les classes donat que el Departament prioritza l'organització estable i l'estanqueïtat del grup de convivència, per afavorir la traçabilitat dels possibles casos, abans que el nombre d'alumnes per classe.

QUÈ VOL DIR SECTORITZACIÓ DELS ESPAIS?

Que cada grup tingui un únic espai de referència, ja sigui al pati o al menjador.

COM EM PUC COMUNICAR AMB EL PROFESSORAT?

Es pot demanar entrevista amb el professorat a través de l’agenda, del correu electrònic o de la plataforma Alèxia. Les entrevistes es faran preferiblement de forma telemàtica.

COM PODRAN BEURE AIGUA ELS ALUMNES A L’ESCOLA?

Tots els alumnes hauran de portar una ampolla d’aigua reutilitzable, plena i marcada amb el nom.

S’HA DE CANVIAR LA ROBA A DIARI?

Sí, tots els alumnes s’han de canviar de roba a diari.

CAL RENTAR A DIARI EL LLENÇOL I EL PITET?

Els pitets els proporciona l’escola i es rentaran a l’escola a diari.Els llençols seran retornats a les famílies cada dia. Caldrà posar-lo net a la motxilla cada matí.

I LA BATA?

Infantil: Es retornarà només els dies que s’utilitzi i caldrà tornar-la neta dins la motxilla l’endemà.Cicle Inicial: Es retornarà la bata cada dia i caldrà dur-la neta l’endemà.

ES REALITZARAN LES EXCURSIONS I COLÒNIES?

El primer trimestre no es faran excursions i sortides.

ES FARAN EXTRAESCOLARS?

Sí, es faran seguint les mesures sanitàries.

COM ES DURÀ A TERME LA DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ DELS ESPAIS?

Ventilarem les aules sovint al llarg del dia.Es demanarà la col·laboració dels alumnes en la desinfecció de superfícies i estris dels espais comuns amb altres grups.De la desinfecció de l'escola se n’encarrega l’empresa Manyanet Serveis.

ES PODRAN UTILITZAR ELS VESTUARIS ELS DIES QUE TINGUI EDUCACIÓ FÍSICA?

No, els alumnes hauran de venir vestits de casa amb l’equipació per fer educació física i no podran utilitzar els vestuaris per canviar-se de roba.

L’ESCOLA DISPOSARÀ DE GEL HIDROALCOHÒLIC?

Sí, l’escola disposarà de gel hidroalcohòlic, tot i que recomanem als alumnes a partir de cicle superior que portin la seva pròpia ampolla.

QUAN ES POT CONFINAR UN GRUP ESTABLE?

Si es confirma algun cas de COVID-19, el Departament d’Educació i Salut seran els que prenguin la decisió de confinament.

Document dels Departaments de Salut i Educació: Gestió dels casos covid als centres educatius

info