Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

FRENCH: LE FUTUR

Presentation

Transcript

duchświęty,SKARB,VIDEO,Dzień dobry.Na dobrypoczątekzaśpiewamypiosenkę..,Po zmartwychwstaniu Pan Jezuswstąpił do nieba, do swojego Ojca.Zanim odszedł obiecał uczniom,że nigdy nie będą sami.Powiedział, że ześle na nich kogoś,kto będzie ich POCIESZYCIELEM.Obiecał zesłać na nichDUCHA ŚWIĘTEGO.,KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?,Każdy z nas zna modlitwę, którązawsze rozpoczynamy katechezę.To znak krzyża świętego.W tej modlitwie wymieniamyosobę Ducha Świętego.,kim jest duch święty?,Zobaczkrótkifilm biblijnyo DuchuŚwiętym...,Duch Święty to jedna z Osób Boskich.Zapamiętaj, że jest jeden Bóg,ale w trzech Osobach:BÓG OJCIECSYN BOŻYDUCH ŚWIĘTY Są oni jednością, są sobie równii miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamyTRÓJCĄ ŚWIĘTĄ.,BÓG OJCIEC,Stworzył dla nas świat.Posłał na świat Pana Jezusa.Jest naszym najlepszym Ojcem.,SYN BOŻY,Umarł za nas na krzyżu.Karmi nas swoim Ciałem.Przebacza nam grzechy.Umacnia naszą miłość.,DUCH ŚWIĘTY,Jest z nami w Kościele.Umacnia nas i pociesza.Daje nam siły do życia miłością.Oświeca nas, byśmy rozumielinaukę Pana Boga.,ZESŁANIEDUCHA ŚWIĘTEGO,50 dni po zmartwychwstaniumiało miejsce wielkie wydarzenie- Zesłanie Ducha Świętego.Apostołowie razem z Maryjąprzebywali wtedy w Wieczerniku,ponieważ bali się prześladowań,ze strony tych, którzyukrzyżowali Pana Jezusa.,ZESŁANIEDUCHA ŚWIĘTEGO,Posłuchaj, co wydarzyło siętego niezwykłego dnia:,Kiedy Duch Świętyzstąpił na apostołów?,Co słyszeli apostołowie?Co zobaczyli?,Duch Święty przedstawiany jestza pomocą pewnych znaków:,GOŁĘBICA,WIATR,OGIEŃ,POCIESZYCIEL,Duch Święty przyszedł do apostołów,kiedy czuli się samotni i zagubieni.On ich pocieszył i sprawił,że poczuli w sobie odwagędo głoszenia słowa Bożego.Kiedy Duch Święty był z nimi,nie bali się niczego, ani więzienia,ani nawet śmierci. Nie byli już sami.,Również do nas przyszedłDuch Święty ze swoją miłością.Stało się to podczas chrztu.Od tego czasu pomaga nam,abyśmy każdego dnia stawali sięlepsi i dodaje nam odwagi.My również, jak apostołowie,czasem się czegoś boimy.Kiedy jesteśmy sami, jest namsmutno, kiedy nie możemy sobiez czymś poradzić, zawsze możemyprosić Ducha Świętego o pomoc.,duchu święty przyjdź..,dobregodnia!