Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TV PROGRAMMES

PROGRAMY TELEWIZYJNE

ANNA DĄBKOWSKA

ENGLISH LESSON

NACOBEZU:

--> Potrafisz wymienić nazwy programów telewizyjnych;

--> Znasz najważniejsze zwroty związane z oglądaniem telewizji;--> Rozpoznajesz dany rodzaj programu telewizyjnego.

Zacznijmy!

LET'S GET STARTED !

Today we are learning about types of television programmes.

I will teach you English words for popular television types, such as: cartoon, drama, documentary, etc. You will do some exercises about TV programmes.

Dzisiaj nauczymy się o rodzajach programów telewizyjnych.

Nauczę Cię angielskich określeń dla popularnych gatunków telewizyjnych
(takich jak: kreskówka,dramat, film dokumentalny).
Zrobisz quiz i ćwiczenia na temat programów w telewizyjnych.

Did you know...?

In Britain you need a licence to be able to watch

television.
It costs £145
a year!!!!

Czy wiedziałeś?

W Wielkiej Brytanii potrzebujesz licencji, by móc oglądać telewizję.
To kosztuje 145 funtów rocznie.

TYPES OF TV PROGRAMMES

In your notebook, write the names of TV genres and their descriptions.

W zeszycie zapisz nazwy programów oraz ich opisy.

cartoon - kreskówka

A programme that features animated characters - it doesn't have real actors.


Program zawierający animowane postacie -
nie ma prawdziwych aktorów.

EXAMPLES: Peppa Pig, The Simpsons, SpongeBob


quiz show - teleturniej

A television programme in which people play games and win some money.

Program telewizyjny, w którym ludzie grają w gry i wygrywają pieniądze.

EXAMPLES: Wheel of Fortune, Who Wants to Be a Millionaire?

the news -wiadomości

This programme gives information about what is happening at the moment.


Ten program daje informacje na temat tego co się dzieje w tym momencie.

EXAMPLES: BBC News, CNN Newsroom, The Daily Show


talent show - konkurs

talentów

A show where people show what they are good at (singing, dancing, acrobatics).

Program, gdzie ludzie pokazują w czym są dobrzy
(śpiew, taniec, akrobatyka).

EXAMPLES: Got Talent, The Voice


documentary - film dokumentalny

A programme, or a film, which shows real events or gives information about a subject.

Program, który pokazuje prawdziwe wydarzenia lub daje informacje na temat jakiegoś tematu.

EXAMPLES: Life on Earth, Panorama, Horizon

soap opera - telenowela

A television series about the imaginary lives of

a group of people.


Serial telewizyjny o wymyślonym życiu pewnej grupy ludzi.

EXAMPLES: Dynasty, Coronation Street

comedy - komedia

An amusing film about fictional characters -

it makes you laugh.


Zabawny film o fikcyjnych bohaterach -
sprawia, że się śmiejesz.

EXAMPLES: Mr. Bean, Friends.

drama - dramat

A serious film that can make you cry.


Poważny film, który sprawia, że płaczesz

EXAMPLES: Titanic


horror film - horror

A scary kind of film.

Straszny film.

EXAMPLES: Dracula, Ring


adventure film - film

przygodowy

An exciting film about ships and crime.

Ekscytujący film o statkach i przestępstwach.

EXAMPLES: Pirates of the Caribbean, Indiana Jones


musical - film

muzyczny

A film that uses singing and dancing in the story.

Film, który wykorzystuje muzykę i taniec w opowieści.

EXAMPLES: Mamma Mia, La La Land

Now you will check your knowledge.

Teraz sprawdzisz swoją wiedzę:

Guess the film type!

Odgadnij rodzaj filmu!

Napisz odpowiedni rodzaj filmu pod zdjęciem:

Write the corresponding film genre


under the posters:

Complete the sentences about your own viewing preferences.

My favourite programme is ...

A programme I watch every day is ....

Mój ulubiony program to ...

Program, którego nie znoszę to ...

The programme I hate the most is ....

Program, który oglądam codziennie to ...

A programme that is really boring is ....

Program, który jest naprawdę nudny to ..

A programme that makes me laugh is ....

Program, który mnie rozśmiesza to...

A programme that I watch rarely is ....

Program, który oglądam rzadko to ..

Uzupełnij zdania dotyczące
Twoich własnych
upodobań telewizyjnych.


ZANOTUJ W ZESZYCIE!
Turn on / Turn off the TV! - Włącz / Wyłącz telewizor!
Turn the volume up / down! - Podgłośnij! / Przycisz!
Change the channel! / Leave this channel on! - Zmień kanał! / Zostaw ten kanał!
It makes me laugh. - To mnie śmieszy.
watch - oglądać
be on TV - być w telewizji: My sister is on TV today. She is an actress.


Do you know useful phrases about television?

Czy znasz przydatne zwroty związane z telewizją?Do you know the names of TV programmes?


Please let me know

if you have any questions.

I hope
you've enjoyed my lesson.

Czy znasz nazwy

programów telewizyjnych?

Proszę, daj mi znać,
jeśli masz jakieś pytania.

Mam nadzieję,
że moja lekcja podobała Ci się.

Thank you!

A.D.