Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TV PROGRAMMES

PROGRAMY TELEWIZYJNE

ANNA DĄBKOWSKA

ENGLISH LESSON

NACOBEZU:

--> Potrafisz wymienić nazwy programów telewizyjnych;

--> Znasz najważniejsze zwroty związane z oglądaniem telewizji;

--> Rozpoznajesz dany rodzaj programu telewizyjnego.

Zacznijmy!

LET'S GET STARTED !

Today we are learning about types of television programmes.I will teach youEnglish words for popular television types, such as: cartoon, drama, documentary, etc. You will do some exercises about TV programmes.

Dzisiaj nauczymy się o rodzajach programów telewizyjnych.Nauczę Cię angielskich określeń dla popularnych gatunków telewizyjnych(takich jak: kreskówka,dramat, film dokumentalny).Zrobisz quiz i ćwiczenia na temat programów w telewizyjnych.

Did you know...?

In Britain you need a licence to be able to watchtelevision.It costs £145a year!!!!

Czy wiedziałeś?W Wielkiej Brytanii potrzebujesz licencji, by móc oglądać telewizję.To kosztuje 145 funtów rocznie.

TYPES OF TV PROGRAMMES

In your notebook, write the names of TV genres and their descriptions.

W zeszycie zapisz nazwy programów oraz ich opisy.

cartoon - kreskówka

A programme that features animated characters - it doesn't have real actors.

Program zawierający animowane postacie -nie ma prawdziwych aktorów.

EXAMPLES:Peppa Pig, The Simpsons, SpongeBob

quiz show- teleturniej

A television programme in which people play games and win some money.

Program telewizyjny, w którym ludzie grają w gry i wygrywają pieniądze.

EXAMPLES: Wheel of Fortune, Who Wants to Be a Millionaire?

the news-wiadomości

This programme gives information about what is happening at the moment.

Ten program daje informacje na temat tego co się dzieje w tym momencie.

EXAMPLES: BBC News, CNN Newsroom, The Daily Show

talent show- konkurs talentów

A show where people show what they are good at (singing, dancing, acrobatics).

Program, gdzie ludzie pokazują w czym są dobrzy(śpiew, taniec, akrobatyka).

EXAMPLES: Got Talent, The Voice

documentary - film dokumentalny

A programme, or a film, which shows real events or gives information about a subject.

Program, który pokazuje prawdziwe wydarzenia lub daje informacje na temat jakiegoś tematu.

EXAMPLES: Life on Earth, Panorama, Horizon

soap opera-telenowela

A television series about the imaginary lives ofa group of people.

Serial telewizyjny o wymyślonym życiu pewnej grupy ludzi.

EXAMPLES: Dynasty, Coronation Street

comedy- komedia

An amusing film about fictional characters -it makes you laugh.

Zabawny film o fikcyjnych bohaterach -sprawia, że się śmiejesz.

EXAMPLES: Mr. Bean, Friends.

drama - dramat

A serious film that can make you cry.

Poważny film, który sprawia, że płaczesz

EXAMPLES: Titanic

horror film- horror

A scary kind of film.

Straszny film.

EXAMPLES: Dracula, Ring

adventure film- film przygodowy

An exciting film about ships and crime.

Ekscytujący film o statkach i przestępstwach.

EXAMPLES:Pirates of the Caribbean, Indiana Jones

musical- film muzyczny

A film that uses singing and dancing in the story.

Film, który wykorzystuje muzykę i taniec w opowieści.

EXAMPLES:Mamma Mia, La La Land

Now you will check your knowledge.Teraz sprawdzisz swoją wiedzę:

Guess the film type!

Odgadnij rodzaj filmu!

Napisz odpowiedni rodzaj filmu pod zdjęciem:

Write the corresponding film genreunder the posters:

Complete the sentences about your own viewing preferences.

My favourite programme is ...

A programme I watch every day is ....

Mój ulubiony program to ...

Program, którego nie znoszę to ...

The programme I hate the most is ....

Program, który oglądam codziennie to ...

A programme that is really boring is ....

Program, który jest naprawdę nudny to ..

A programme that makes me laugh is ....

Program, który mnie rozśmiesza to...

A programme that I watch rarely is ....

Program, który oglądam rzadko to ..

Uzupełnij zdania dotycząceTwoich własnychupodobań telewizyjnych.

ZANOTUJ W ZESZYCIE! Turn on / Turn offthe TV! - Włącz / Wyłącz telewizor! Turn the volume up / down! - Podgłośnij! / Przycisz! Change the channel! / Leave this channel on! - Zmień kanał! / Zostaw ten kanał! It makes me laugh. - To mnie śmieszy.watch - oglądaćbe on TV - być w telewizji: My sister is on TV today. She is an actress.

Do you know useful phrases about television?

Czy znasz przydatne zwroty związane z telewizją?

Do you know the namesof TV programmes?

Please let me knowif you have any questions.

I hopeyou've enjoyed my lesson.

Czy znasz nazwyprogramów telewizyjnych?

Proszę, daj mi znać,jeśli masz jakieś pytania.

Mam nadzieję,że moja lekcjapodobała Ci się.

Thank you!

A.D.