Want to make creations as awesome as this one?

Apostołowie

Transcript

. KatechezaTemat:Apostołowie - to znaczy posłani. Cel:. Dzisiaj będziemy mówić o drużynie Pana Jezusa. . . . . Jezus „(…) zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz [władzę] leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. . Jeden zaś Go zdradził i nie mógł już być Apostołem.... . Zastąpił Judasza. . Następcy Apostołów dzisiaj. Ważne pytanie. Thank You!. Słowo „apostoł” pochodzi z języka greckiego i oznacza posłańca, wysłannika,przedstawiciela.. Taki żarcik :-) a po sto łowie :-). Apostołowie byli prostymi, niewykształconymi ludźmi, ale mimo to, towłaśnie im Pan Jezus powierzył ważne zadania. Jakim Ty jesteś Apostołem?