Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

OS TIPOS DE ANIMAIS

Por Asier, Ivan Curcó, Manu, Enzo e Erme.

Presentación

2

1

4

ÍNDICE

A columna vertebral

Cómo se reproducen

2

3

Resumo

Onde viven

4

5

O que comen

1

1

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN

Segundo o que comen, os animais pódense clasificar en 3 tipos: carnívoros, herbívoros e omnívoros.

1

ANIMAIS CARNÍVOROS


1

ANIMAIS HERBÍVOROS

1

ANIMAIS OMNÍVOROS


2

ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS

Dependedo de si teñen columna vertebral ou non

2

Animais vertebrados2

ANIMAIS INVERTEBRADOS


3

FUNCIÓN DE REPRODUCIÓN

Dependendo de como nacen, os animais clasifícanse en: ovíparos ou vivíparos.

3

ANIMAIS OVÍPAROS


3

ANIMAIS VIVÍPAROS

4

FUNCIÓN DE RELACIÓN:

Segundo a forma de realcionarse co medio no que viven, podemos clasificar aos animais en: os que se desprazan pola terra, pola auga e polo aire.

4

ANIMAIS QUE SE DESPRAZAN POLA TERRA


4

ANIMAIS QUE SE DESPRAZAN POLA AUGA


4

ANIMAIS QUE SE DESPRAZAN POLO AIRE

Aves, morcegos e algúns insectos.

5

ESQUEMA RESUMO:


3

GRAZAS!

2

1

4

NATURÁIS 3ºA