Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Zespół Szkół ZDZ

w Rzeszowie


2

6

4

5

1

Menu

Technikum

Nasi partnerzy

7

6

Z życia szkoły

Kontakt

Galeria zdjęć

Plakat i ulotka

2

9

3

8

O szkole

1

Pracownicy młodociani

5

Szkoła

Branżowa

4

Firmy, z którymi współpracujemy.

Zakup komputerów, sprzętu multimedialnego do sal lekyjnych

Powstają pracownie fryzjerskie oraz pracownie budowlane i informatyczne

W ZSZDZ pojawił się pierwszy mikrokomputer

Ważne daty dla naszej szkoły

1959

1966

1985

2005

2019

Decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, szkole nadano uprawnienia szkół państwowych.

W kraju powstaje 12 szkół zawodowych Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Wśród nich była nasza szkoła.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Dlaczego my?

ZSZDZ to szkoła z długoletnimi tradycjami !

To świetny wybór jeśli:

- chcesz zdobyć intratny zawód?

- chcesz pracować w branży budowlanej?

- chcesz być najbardziej poszukiwanym
pracownikiem w kraju i w krajach Unii Europejskiej?

- oczekujesz bogatej oferty edukacyjnej?

- oczekujesz wysokiego poziomu nauczania?

- chcesz rozwijać własne zainteresowania?


Uczniowie ZSZDZ podczas 49. Turnieju Złota Kielna

Nasza szkoła jest
właśnie dla Ciebie!


Dlaczego my?

Organizujemy wydarzenia szkolne i międzyszkolne, podczas których możesz się pokazać!

Szkolny konkurs fryzjerski

V. Podkarpacki turniej budowlany


Dlaczego my?

Wstąp w mury naszej szkoły, a będzie to Twój dobry wybór. Szkoła gwarantuje:

- zdobycie kwalifikacji zawodowych,

- miłą, przyjazną uczniom atmosferę panującą
w szkole,

- ciekawe zajęcia dydaktyczne i dużo ćwiczeń praktycznych w przygotowanych do tego pracowniach,

- zdobycie dodatkowych uprawnień, np. prawy jazdy kat. B, uprawnienia SEP i wiele innych.


Uczniowie ZSZDZ podczas 48. Turnieju Złota Kielna

Nasza szkoła jest
właśnie dla Ciebie!

i

Nauczycieli

Uczniów

ZS ZDZ To Zespół Ludzi

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Uczniowie w ZSZDZ zdobywają wykształcenie w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie w województwie podkarpackim.

Jesteśmy największą szkołą branżową I stopnia w całym województwie.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców lub na warsztatach szkolnych podczas zajęć praktycznych.
Uczniowie techników praktyczne umiejętności nabywają podczas praktyk u pracodawców.


ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Uczniowie ZSZDZ biorą udział w wielu wydarzeniach:


Targi edukacyjne na Uniwersytecie Rzeszowskim

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Uczniowie ZSZDZ biorą zdobywają więdzę przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod:


Nauka pogramowania z wykorzystaniem gry edukacyjnej

ZSZDZ to przede wszytkim ludzie!

Uczniowie ZSZDZ biorą udział wturniejach międzyszkolnych na szczeblu wojewódzkim


VII Podkarpacki turniej glazurników szkół budowlanych

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Kadra nauczycielska szkoły to nauczyciele z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

Z uwagi na zawodowy charakter kształcenia w szkole wielu
to inżynierowie po studiach politechnicznych. Jest to kadra bardzo fachowa posiadająca bogate doświadczenie często dwudziesto, a nawet trzydziestoletnie.

Nie brak też i nauczycieli młodych dobrze wykształconych
o świeżych poglądach i nowatorskim podejściu do pracy
z młodzieżą.ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Dla naszych uczniów organizujemy wiele wydarzeń i imprez szkolnych.

Wspomnieć tutaj można między innymi o:

- wydarzenia i wycieczki integrujące społeczność szkolną,
np. wyjścia klasowe, tematyczne wydarzenia,

- wyjazdy na festiwale naukowe,

- akademie szkolne, upamiętniające wydarzenia historyczne,

- międzyszkolne zawody sportowe,

- spotkania z ciekawymi i inspirującymi ludźmi,Nauczyciele wychowania fizycznego ZSZDZ w Rzeszowie

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

W szkole działają:


- samorząd szkolny,

- szkolne koło Caritas,

- klub gier planszowych Awarii,

- lokalna Akademia Cisco,

- koło teatralne,

- koło plastyczne.
Uczniom mają również możliwość wziąć udział w:


- międzynarodowych konkursach informatycznych,

- konkursy przedmiotowe,
np. konlurs wiedzy o sporcie, konkurs matematyczny,

- gólnopolskich akcjach, np. dzień bezpiecznego internetu,

- lekcjach wychowania fizycznego na pływalni,

- wydarzenia promujące czytelnictwo,

- wiele innych.

Kierunki w technikum

Technik robót wykończeniowych
w budownictwie

Technik mechanik

Technik budownictwa

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

Technik Robót Wykończeniowych w budownictwie

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:
- robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
- montażu systemów suchej zabudowy,
- robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych
- organizowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
- organizowania, kontrolowania oraz sporządzania
kosztorysów robót budowlanych,
- sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

- BD 04 Wykonywanie robót montażowych okładzinowych i wykończeniowych,

- BD 21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie pracę w:

- przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,

- małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo - budowlane,

- administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami,

- biurach projektów,

- samodzielne prowadzenie usług we własnej firmie remontowo - budowlanej,

- wytwórniach i składach materiałów budowlanych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219

to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie, dający możliwości samorealizacji

oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Absolwenci tego zawodu są najchętniej zatrudnianymi przez pracodawców,

którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego łatwo odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.

Technik Budownictwa

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- wykonywania robót konstrukcyjno – budowlanych,
- koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,
- organizowania i kontrolowania robót związanych
z zagospodarowaniem terenu budowy,
- robót konstrukcyjno – budowlanych stanu surowego,
- robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
w pełnej sprawności technicznej,
- sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

- BD 29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,

- BD 30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.


Technik budownictwa znajdzie pracę w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,

- spółdzielniach mieszkaniowych,

- urzędach gminy,

- biurach projektów,

- instytucjach naukowo – badawczych,

- hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych,

- własnej firmie,

- zdobycie uprawnień budowlanych pozwoli na pracę na stanowiskach kierowniczych.


Technik budownictwa 311204

to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie, dający możliwości

samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Absolwenci tego zawodu są najchętniej zatrudnianymi przez pracodawców,

którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego łatwo odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.

Technik Informatyk

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- instalowania, konserwowania, użytkowania
i naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń sieci komputerowej,

- projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami - projektowania baz danych i administrowania bazami danych,

- tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

- EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

- EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.


Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

- zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń komputerowych i sieci komputerowych,

- warsztatach naprawczych urządzeń komputerowych i sieci komputerowych,

- firmach projektujących i administrujących bazami danych,

- firmach tworzących oraz zarządzających stronami i aplikacjami internetowymi,

- firmach tworzących oraz obsługujących multimedia i grafikę komputerową,

- w specjalistycznych placówkach handlowych.


Technik informatyk 351203
to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający
możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.
Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców,
którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, elastycznego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

- pracownia sieci komputerowych,

- pracownia eksploatacji urządzeń technik komputerowych,

- pracownia programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi, baz danych.

Technik Usług Fryzjerskich - wizaż

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania usług w zakresie:
- diagnozowania włosów i skóry głowy
z wykorzystaniem mikrokamery,
- strzyżenia włosów, stosując nowoczesne techniki koloryzacji, rozjaśniania i ondulowania włosów,
- formowania fryzur dziennych, wieczorowych, okolicznościowych, awangardowych,
- przedłużania i zagęszczania włosów,
- nowoczesnych zabiegów fryzjerskich.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

- AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,

- AU.26 Projektowanie fryzur.


Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w:

- salonach fryzjerskich w Polsce i za granicą,

- w teatrze, mediach, studiach fotograficznych,

- w pracowniach peruk, tresek i tupetów,

- firmach reklamowych i marketingowych (branży fryzjerskiej, kosmetycznej itp.) jako stylista, wizażysta itp.,

- firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciel handlowy lub specjalista ds. reklamy i marketingu,

- we własnym salonie lub studiu stylizacji fryzur.


Technik usług fryzjerskich 514105

jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się zawodów.

Skierowany do osób kreatywnych, chcących rozwijać swoje umiejętności manualne,

ceniących piękno i estetykę. Umożliwia poznanie tajników fryzjerstwa, stylistyki i wizażu.

To zawód z przyszłością dla wszystkich osób, które chcą realizować swoje pasje i realizować je zawodowo.


Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada podstawową bazę dydaktyczną do realizacji kształcenia w tym zawodzie.

Technik mechanik

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:

- wytwarzania części maszyn i urządzeń,

- dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

- instalowania, uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń,

- wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych
oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń
technicznych,

- organizacji i nadzoru produkcji, montażu, naprawy
i konserwacji maszyn i urządzeń,

- będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień spawalniczych w metodach: MIG, MAG, TIG.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

- MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

- MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.


Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

- przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.


Technik mechanik 311504

to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy.

W skład tego zawodu wchodzą takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie,

budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń.

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu

o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym,

budownictwie, transporcie.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada własny warsztat metalowy, na którym

odbywają się zajęcia praktyczne w warunkach produkcyjnych.

Posiadamy pracownię z nowoczesnymi obrabiarkami: tokarka produkcyjna CNC oraz frezarka CNC.

Dajemy możliwość uczestniczenia w kursach poszerzających kompetencje zawodowe: kurs spawania, kierowca operator wózków podnośnikowych, prawo jazdy i wiele innych.


Kierunki w szkole branżowej I stopnia

Elektronik

Fryzjer

Elektromechanik

Elektryk

Ślusarz - spawacz

Operator obrabiarek skrawających

Monter instalacji sanitarnej

Monter budowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Stolarz

Fryzjer

Absolwent kończący szkołę branżową w zawodzie fryzjer będzie musiał wykonać usługi w zakresie:

- diagnozowania włosów i skóry głowy
z wykorzystaniem różnych metod,

- kompleksowej pielęgnacji włosów,

- strzyżenia włosów, z ogólną techniką,

- koloryzacji, rozjaśniania i ondulowania włosów,

- formowania fryzur dziennych, wieczorowych, okolicznościowych, awangardowych.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Fryzjer znajdzie zatrudnienie w:

- salonach fryzjerskich,

- w teatrze, mediach, studiach fotograficznych, jako współpracownik charakteryzatora, kostiumografa,

- w pracowniach perukarskich,

- firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą materiałów fryzjerskich,

- we własnym salonie fryzjerskim.


Fryzjer 514101

to specjalista od układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów, dlatego powinna go cechować spostrzegawczość, podzielność uwagi, wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Fryzjerstwo jest zawodem, który nieustannie się rozwija, stale podnosi się poziom oferowanych usług.

Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd,

wpływają na zmianę oczekiwań wśród klientów, co powoduje że nieustannie jest zapotrzebowanie na zatrudnienie fryzjerów.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich. Współpracujemy z salonami fryzjerskimi oraz firmami specjalizującymi się w produkcji i dystrybucji materiałów fryzjerskich. W ramach kształcenia praktycznego organizowane są wycieczki do salonów fryzjerskich, zakładów pracy, podczas których uczniowie poznają działanie nowoczesnego sprzętu fryzjerskiego np. mikrokamery. Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział uczniów w targach, szkoleniach, pokazach oraz konkursach fryzjerskich.

Pracownie fryzjerskie wyposażone są w:

- stanowiska fryzjerskie: obejmujące konsolę, lustro, fotel, myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promiennik, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarkę hełmową i suszarki ręczne, prostownice, przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego),

- narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), jako osobiste narzędzie pracy każdego fryzjera uczniowie posiadają taki zestaw narzędzi we własnym zakresie.

- pracownia wyposażona jest w treningowe główki fryzjerskie, wałki siatkowe do ondulacji wodnej, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego, które pomagają w praktycznej nauce zawodu.

- w szkolnej pracowni fryzjerskiej znajduje się: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, drukarka z pakietem programów biurowych dostępne na terenie szkoły.

- realizację założeń podstawy programowej zapewniają materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciel i uczniów.

Elektronik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektroniki jest przygotowany do wykonywania zadań:

- montowanie elementów i konfiguracji elektronicznych
na płytkach drukowanych w urządzeniach;

- wykonanie instalacji i instalacji urządzeń
elektronicznych;

- demontowania i przygotowania do połączeń elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.

- uzyskać dodatkowe uprawnienia tj. uprawnienia SEP
do 1kV (w zakresie użytkowania i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV).

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

Zatrudnienie

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

- zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,

- w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,

- w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,

- w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,

- w specjalistycznych placówkach handlowych,

- mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.


Elektronik 742117

to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej.

Niezależnie od tego czy jesteś monterem czy technikiem, możesz później zostać inżynierem lub naukowcem.

Elektronika rozwija się nadal bardzo intensywnie.

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice.


Elektronik potrzebny jest w wielu dziedzinach gospodarki, ponieważ elektronika znalazła

się już w sprzęcie powszechnego użytku: w pralkach, lodówkach, zmywarkach, telewizorach, monitorach, samochodach, komputerach, telefonach komórkowych i sprzęcie medycznym.

Jako serwisant, sprzedawca, konstruktor, czy kontroler jakości.

Potrzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy i obsługi urządzeń elektronicznych itp.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich. Współpracujemy z salonami fryzjerskimi oraz firmami specjalizującymi się w produkcji i dystrybucji materiałów fryzjerskich. W ramach kształcenia praktycznego organizowane są wycieczki do salonów fryzjerskich, zakładów pracy, podczas których uczniowie poznają działanie nowoczesnego sprzętu fryzjerskiego np. mikrokamery. Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział uczniów w targach, szkoleniach, pokazach oraz konkursach fryzjerskich.

Pracownie fryzjerskie wyposażone są w:

- stanowiska fryzjerskie: obejmujące konsolę, lustro, fotel, myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promiennik, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarkę hełmową i suszarki ręczne, prostownice, przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego),

- narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), jako osobiste narzędzie pracy każdego fryzjera uczniowie posiadają taki zestaw narzędzi we własnym zakresie.

- pracownia wyposażona jest w treningowe główki fryzjerskie, wałki siatkowe do ondulacji wodnej, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego, które pomagają w praktycznej nauce zawodu.

- w szkolnej pracowni fryzjerskiej znajduje się: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, drukarka z pakietem programów biurowych dostępne na terenie szkoły.

- realizację założeń podstawy programowej zapewniają materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciel i uczniów.

Elektromechanik

Absolwent szkoły kształcącej

w zawodzie elektromechanik jest przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

- montowanie i uruchamianie maszyn
i urządzeń elektrycznych na podstawie
dokumentacji technologii,

- obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych,
z obsługą elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zatrudnienie

Elektromechanik potrzebny jest w wielu dziedzinach gospodarki, ponieważ elektrotechnika „znalazła się” już prawie wszędzie.

Może podjąć pracę w:

- zakładach przemysłowych i energetycznych,

- punktach usługowych wykonujących naprawy sprzętu powszechnego użytku (pralki, lodówki, zmywarki, urządzenia grzewcze, sprzęt oświetleniowy),

- warsztatach elektromechaniki samochodowej.

Może również pracować jako serwisant, sprzedawca, czy kontroler jakości.

Potrzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy i obsługi urządzeń elektrycznych. Możliwości zatrudnienia elektromechanika są bardzo duże: począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu.


Elektromechanik 741201

to specjalista wszechstronny, który potrafi obsługiwać, montować i naprawiać różnego rodzaju urządzenia elektromechaniczne. Postęp w dziedzinie elektrotechniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi rożnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów. Jednym z nich jest właśnie elektromechanik.

Elektryk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przygotować i uruchomić analizę elektryczną
na podstawie dokumentacji techniki,

- montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

- wykonanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zatrudnienie

Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie:

- w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,

- w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,

- w zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,

- w przedsiębiorstwach budowlanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

- w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

- prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Elektryk 741103

to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Elektryk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań
i doświadczeń.

Ślusarz - spawacz

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do:

- wykonywania elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej
i maszynowej np. toczeniem, frezowanie, szlifowanie,

- wykonywania połączeń metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewanie,

- wyknywania napraw i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku,

- wykonywania i naprawiona ozdobnej
galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne).

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Zatrudnienie

- w zakładach przemysłu maszynowego,
- warsztatach samochodowych,
- budowach,
- firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,
- serwisach naprawy sprzętu domowego,
- pracowniach ślusarstwa artystycznego.

Ślusarz 722204

to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym.

Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada własny warsztat metalowy, na którym odbywają się zajęcia praktyczne w warunkach produkcyjnych. Mamy dostęp do nowoczesnej spawalni.

Zapewniamy także możliwość uczestniczenia w kursach poszerzających kompetencje zawodowe: kierowca operator wózków podnośnikowych, prawo jazdy i wiele innych.

Operator obrabiarek skrawających

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do:

- obsługi obrabiarek skrawających konwencjonalnych
i sterowanych numerycznie,

- wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,

- wykonywania programu obróbki technologicznej
na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie
z wymaganiami dokumentacji technologicznej,

- będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień,
tj.: uprawnień spawalniczych.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w:


- zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie);

- zakładach naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach itp.;

- we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników;

- zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Operator obrabiarek skrawających 722307

to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych.

Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest obsługa maszyn skrawających takich jak tokarka,

czy frezarka - konwencjonalne i CNC. W zakresie obowiązków jest ustawianie i mocowanie narzędzi,

zadbanie o jakość elementów, które wykonuje, bieżąca kontrola pracy maszyny,

ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki,

serwisowanie obrabiarki konwencjonalnej i CNC oraz ich diagnostyka.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada własny warsztat metalowy, na którym odbywają się zajęcia praktyczne w warunkach produkcyjnych. Pracownia z nowoczesnymi obrabiarkami: tokarka produkcyjna CNC oraz frezarka CNC. Zapewniamy dostęp do nowoczesnej spawalni. Dajemy możliwość uczestniczenia w kursach poszerzających kompetencje zawodowe: kierowca operator wózków podnośnikowych, prawo jazdy i wiele innych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie
monter sieci i instalacji sanitarnych
będzie musiał wykonać zadania związane z zakresem:

- wykonywania prac związanych z montażem, budową
i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- instalowania, konserwowania i napraw urządzeń sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, armatury oraz obiektów takich jak zbiorniki, studzienki, pompownie,

- posługiwania się dokumentacją budowlaną,

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

- firmach instalacyjnych zajmujących się montażem instalacji i urządzeń sanitarnych (największe zapotrzebowanie na pracowników!) zarówno w kraju jak i za granicą,

- przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach
i elektrociepłowniach,

- stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków,

- obiektach basenowych,

- węzłach ciepłowniczych,

- obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie obsługi wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych,

- zakładach produkcyjnych wytwarzających urządzenia grzewcze, sanitarne, przewody i armaturę,

- firmach zajmujących się serwisem urządzeń grzewczych, chłodniczych,

- w specjalistycznych placówkach handlowych lub jako mobilni przedstawiciele handlowi firm z branży sanitarnej.

Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

wykonuje prace związane z montażem instalacji oraz urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.

Usuwa awarie sieci i instalacji, wykonuje prace związane z ich konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową.

Informacja dodatkowe:

Uczniowie kształceni w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych odbywają zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych w formie kursu oraz mają możliwość uczestniczenia w:

- praktykach zawodowych w firmach prywatnych jako pracownicy młodociani,

- szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży sanitarnej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami,

- wycieczkach dydaktycznych do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych i hurtowni materiałów instalacyjnych,

- licznych kursach podnoszących kwalifikacje.

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter budowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie musiał wykonać
zadania wykonywania zadań w zakresie:

- montowanie systemów suchej budowy,

- wykonanie robót malarskich,

- wykonanie robót tapeciarskich,

- wykonanie robót posadzkarskich,

- wykonanie robót okładzinowych.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

firmach wznoszących budynki jak i remontujących przy:

- montażu systemów suchej zabudowy takich jak: wykonywanie ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachów:

- robotach malarskich obejmujących: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża,

- robotach tapeciarskich obejmują tapetowanie różnymi rodzajami tapet z uwzględnieniem rodzaju podłoża

- robotach posadzkarskich obejmujących: wykonywanie posadzek z drewna, płytek z kamienia naturalnego lub sztucznego, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych.

- robotach okładzinowych obejmujących: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.

- własnej firmie wykonującej w/w roboty wykończeniowe.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

to nowoczesny zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniająca się rzeczywistość

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada trzy pracownie do kształcenia praktycznego wykonywania robót:

- montażu systemów suchej zabudowy,

- malarskich i tapeciarskich,

- posadzkarskich i okładzinowych.

Pracownie do kształcenia teoretycznego wyposażone w środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Stolarz

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz
będzie gotowy do wykonywania zadań w zakresie:

- organizacji zatrudnienia w zakładzie stolarskim,

- doboru materiałów do produkcji mebli,

- wykonywania elementów meblowych z drewna
i tworzyw drzewnych,

- wykończania powierzchni mebli,

- naprawiania i renowacji mebli,

- montowania, pakowania i magazynowania mebli,

- kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów
i kontrolowanie wykonanej pracy.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Stolarz znajdzie zatrudnienie w:

- fabrykach mebli,

- małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach,

- pracowniach konserwacji zabytków,

- firmach budowlanych.

Stolarz 752205

to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada trzy pracownie do kształcenia praktycznego wykonywania robót:

- montażu systemów suchej zabudowy,

- malarskich i tapeciarskich,

- posadzkarskich i okładzinowych.

Pracownie do kształcenia teoretycznego wyposażone w środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Pracownicy młodocianiKzztałcenie dualne – teoria w szkole, zajęcia praktyczne u pracodawcy.
Proponujemy Ci naukę zawodu z możliwością odbywania praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych oraz przedsiębiorstwach będących potencjalnymi miejscami zatrudnienia.

Uczniowie, po podpisaniu z pracodawcą umowy o pracę, jako pracownicy młodociani pobierają z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie i mają liczony staż pracy zawodowej od rozpoczęcia do zakończenia szkoły.

Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu.

3

2

1

4

Zepół Szkół ZDZ

to doskonały wybór!

6

5

Autor: Joanna Hamiti ZSZDZ

szkola@zszdz.rzeszow.pl

Opinie uczniów o naszej szkole:

"Nauczyciele uczą tak jak by to było ich powołanie."

,,Moim zdaniem wszystko robicie dobrze i nie widzę żadnych wad."

" Szkoła rozwija nasze zainteresowania związane z zawodem"

Ania, klasa 1

Dominika, klasa 2

Jakub, klasa 1

"Nauczyciele, którzy zawsze pomogą. W szkole panuj świetna atmosfera."

Marcin, klasa 3

Plakat i ulotka ZSZDZ na rok szkolny 2020/2021