Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

w Rzeszowie

Zespół Szkół ZDZ

Szkoła Branżowa

Pracownicy młodociani

O szkole

Plakat i ulotka

Galeria zdjęć

Kontakt

Z życia szkoły

Nasi partnerzy

Technikum

Menu

Firmy, z którymi współpracujemy.

W kraju powstaje 12 szkół zawodowych Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Wśród nich była nasza szkoła.

Decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, szkole nadano uprawnienia szkół państwowych.

2019

2005

1985

1966

1959

Ważne daty dla naszej szkoły

W ZSZDZ pojawił się pierwszy mikrokomputer

Powstają pracownie fryzjerskie oraz pracownie budowlane i informatyczne

Zakup komputerów, sprzętu multimedialnego do sal lekyjnych

Nasza szkoła jest właśnie dla Ciebie!

Uczniowie ZSZDZ podczas 49. Turnieju Złota Kielna

ZSZDZ to szkoła z długoletnimi tradycjami ! To świetny wybór jeśli: - chcesz zdobyć intratny zawód? - chcesz pracować w branży budowlanej? - chcesz być najbardziej poszukiwanym pracownikiem w kraju i w krajach Unii Europejskiej? - oczekujesz bogatej oferty edukacyjnej? - oczekujesz wysokiego poziomu nauczania? - chcesz rozwijać własne zainteresowania?

Dlaczego my?

V. Podkarpacki turniej budowlany

Szkolny konkurs fryzjerski

Organizujemy wydarzenia szkolne i międzyszkolne, podczas których możesz się pokazać!

Dlaczego my?

Nasza szkoła jest właśnie dla Ciebie!

Uczniowie ZSZDZ podczas 48. Turnieju Złota Kielna

Wstąp w mury naszej szkoły, a będzie to Twój dobry wybór. Szkoła gwarantuje: - zdobycie kwalifikacji zawodowych, - miłą, przyjazną uczniom atmosferę panującą w szkole, - ciekawe zajęcia dydaktyczne i dużo ćwiczeń praktycznych w przygotowanych do tego pracowniach, - zdobycie dodatkowych uprawnień, np. prawy jazdy kat. B, uprawnienia SEP i wiele innych.

Dlaczego my?

ZS ZDZ To Zespół Ludzi

Uczniów

Nauczycieli

Uczniowie w ZSZDZ zdobywają wykształcenie w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie w województwie podkarpackim. Jesteśmy największą szkołą branżową I stopnia w całym województwie. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców lub na warsztatach szkolnych podczas zajęć praktycznych. Uczniowie techników praktyczne umiejętności nabywają podczas praktyk u pracodawców.

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Targi edukacyjne na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uczniowie ZSZDZ biorą udział w wielu wydarzeniach:

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Nauka pogramowania z wykorzystaniem gry edukacyjnej

Uczniowie ZSZDZ biorą zdobywają więdzę przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod:

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

VII Podkarpacki turniej glazurników szkół budowlanych

Uczniowie ZSZDZ biorą udział wturniejach międzyszkolnych na szczeblu wojewódzkim

ZSZDZ to przede wszytkim ludzie!

Kadra nauczycielska szkoły to nauczyciele z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym. Z uwagi na zawodowy charakter kształcenia w szkole wielu to inżynierowie po studiach politechnicznych. Jest to kadra bardzo fachowa posiadająca bogate doświadczenie często dwudziesto, a nawet trzydziestoletnie. Nie brak też i nauczycieli młodych dobrze wykształconych o świeżych poglądach i nowatorskim podejściu do pracy z młodzieżą.

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Nauczyciele wychowania fizycznego ZSZDZ w Rzeszowie

Dla naszych uczniów organizujemy wiele wydarzeń i imprez szkolnych. Wspomnieć tutaj można między innymi o: - wydarzenia i wycieczki integrujące społeczność szkolną, np. wyjścia klasowe, tematyczne wydarzenia, - wyjazdy na festiwale naukowe, - akademie szkolne, upamiętniające wydarzenia historyczne, - międzyszkolne zawody sportowe, - spotkania z ciekawymi i inspirującymi ludźmi,

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Uczniom mają również możliwość wziąć udział w: - międzynarodowych konkursach informatycznych, - konkursy przedmiotowe, np. konlurs wiedzy o sporcie, konkurs matematyczny, - gólnopolskich akcjach, np. dzień bezpiecznego internetu, - lekcjach wychowania fizycznego na pływalni, - wydarzenia promujące czytelnictwo, - wiele innych.

W szkole działają: - samorząd szkolny, - szkolne koło Caritas, - klub gier planszowych Awarii, - lokalna Akademia Cisco, - koło teatralne, - koło plastyczne.

ZSZDZ to przede wszystkim ludzie!

Technik usług fryzjerskich

Technik informatyk

Technik budownictwa

Technik mechanik

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Kierunki w technikum

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:- robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,- montażu systemów suchej zabudowy, - robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych- organizowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,- organizowania, kontrolowania oraz sporządzania kosztorysów robót budowlanych,- sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Technik Robót Wykończeniowych w budownictwie

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:- wykonywania robót konstrukcyjno – budowlanych,- koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,- robót konstrukcyjno – budowlanych stanu surowego,- robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,- sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Technik Budownictwa

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: - instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń sieci komputerowej, - projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami - projektowania baz danych i administrowania bazami danych, - tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Technik Informatyk

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania usług w zakresie:- diagnozowania włosów i skóry głowy z wykorzystaniem mikrokamery, - strzyżenia włosów, stosując nowoczesne techniki koloryzacji, rozjaśniania i ondulowania włosów,- formowania fryzur dziennych, wieczorowych, okolicznościowych, awangardowych,- przedłużania i zagęszczania włosów,- nowoczesnych zabiegów fryzjerskich.

Technik Usług Fryzjerskich - wizaż

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: - wytwarzania części maszyn i urządzeń, - dokonywania montażu maszyn i urządzeń, - instalowania, uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń, - wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych, - organizacji i nadzoru produkcji, montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń, - będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień spawalniczych w metodach: MIG, MAG, TIG.

Technik mechanik

Stolarz

Monter budowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter instalacji sanitarnej

Operator obrabiarek skrawających

Ślusarz - spawacz

Elektryk

Elektromechanik

Fryzjer

Elektronik

Kierunki w szkole branżowej I stopnia

Absolwent kończący szkołę branżową w zawodzie fryzjer będzie musiał wykonać usługi w zakresie: - diagnozowania włosów i skóry głowy z wykorzystaniem różnych metod, - kompleksowej pielęgnacji włosów, - strzyżenia włosów, z ogólną techniką, - koloryzacji, rozjaśniania i ondulowania włosów, - formowania fryzur dziennych, wieczorowych, okolicznościowych, awangardowych.

Fryzjer

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektroniki jest przygotowany do wykonywania zadań: - montowanie elementów i konfiguracji elektronicznych na płytkach drukowanych w urządzeniach; - wykonanie instalacji i instalacji urządzeń elektronicznych; - demontowania i przygotowania do połączeń elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych. - uzyskać dodatkowe uprawnienia tj. uprawnienia SEP do 1kV (w zakresie użytkowania i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV).

Elektronik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: - montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technologii, - obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, z obsługą elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego.

Elektromechanik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - przygotować i uruchomić analizę elektryczną na podstawie dokumentacji techniki, - montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, - wykonanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do: - wykonywania elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej np. toczeniem, frezowanie, szlifowanie, - wykonywania połączeń metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewanie, - wyknywania napraw i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku, - wykonywania i naprawiona ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne).

Ślusarz - spawacz

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do: - obsługi obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, - wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej, - wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej, - będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień spawalniczych.

Operator obrabiarek skrawających

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie musiał wykonać zadania związane z zakresem: - wykonywania prac związanych z montażem, budową i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - instalowania, konserwowania i napraw urządzeń sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, armatury oraz obiektów takich jak zbiorniki, studzienki, pompownie, - posługiwania się dokumentacją budowlaną, - prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter budowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie musiał wykonać zadania wykonywania zadań w zakresie: - montowanie systemów suchej budowy, - wykonanie robót malarskich, - wykonanie robót tapeciarskich, - wykonanie robót posadzkarskich, - wykonanie robót okładzinowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie gotowy do wykonywania zadań w zakresie: - organizacji zatrudnienia w zakładzie stolarskim, - doboru materiałów do produkcji mebli, - wykonywania elementów meblowych z drewna i tworzyw drzewnych, - wykończania powierzchni mebli, - naprawiania i renowacji mebli, - montowania, pakowania i magazynowania mebli, - kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrolowanie wykonanej pracy.

Stolarz

Kzztałcenie dualne – teoria w szkole, zajęcia praktyczne u pracodawcy.Proponujemy Ci naukę zawodu z możliwością odbywania praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych oraz przedsiębiorstwach będących potencjalnymi miejscami zatrudnienia. Uczniowie, po podpisaniu z pracodawcą umowy o pracę, jako pracownicy młodociani pobierają z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie i mają liczony staż pracy zawodowej od rozpoczęcia do zakończenia szkoły. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu.

Pracownicy młodociani

Autor: Joanna Hamiti ZSZDZ

Zepół Szkół ZDZ to doskonały wybór!

Marcin, klasa 3

"Nauczyciele, którzy zawsze pomogą. W szkole panuj świetna atmosfera."

Jakub, klasa 1

Dominika, klasa 2

Ania, klasa 1

" Szkoła rozwija nasze zainteresowania związane z zawodem"

,,Moim zdaniem wszystko robicie dobrze i nie widzę żadnych wad."

"Nauczyciele uczą tak jak by to było ich powołanie."

Opinie uczniów o naszej szkole:

Plakat i ulotka ZSZDZ na rok szkolny 2020/2021