Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

4

1

7

2

10

3

8

9

5

6

Обавезни део

Обавезни део

Кутак за радознале

Такмичарски део

Такмичарски део

''У знаку Дејви Крокета''

Цртани филм

Обим правоугаоника, квадрата и троугла

Обим правоугаоника,квадрата и троугла

1. Израчунај обим једнакокраког троугла чија је основица 12cm, aдужина крака 17cm.

2. Израчунај обим квадрата чија је страница 12dm5cm.

3. Једна њива има облик правоугаоника чија је дужина 136m8dm, aширина75m2dm. Колики је њен обим?

4. Страница квадрата је 8mm. Колико пута ће бити већи обим новог квадрата ако страницу повећамо 3 пута?

5. Дечак обилази базен чије су димензије 36m и 48m. Дужина његовог корака је 6dm. Колико ће дечак направити корака при обиласку базена?

6. Израчунај обим дате фигуре.

7. Једнакостранични троугао странице 12cm има исти обим као и троугао чије су две странице:137mm 119mm. Одреди дужину треће странице.

8.Обим троугла је 73cm. Једна страница је за 2cm краћа од друге, а за 5cm од треће. Колике су дужине страница тог троугла?

9.Странице једног троугла су a, b и с.Одреди њихове дужине ако је: a+b=31cm, a+c=49cm и b+c=32cm.

10.Одреди обим троугла ако су мерни бројеви његових страница, које су мерене у cm, три броја друге десетице који су дељиви са 4.