Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

4

1

7

2

10

3

8

9

5

6

Обавезни део

Обавезни део

Кутак за радознале

Такмичарски део

Такмичарски део

''У знаку Дејви Крокета''

Цртани филм

Обим правоугаоника, квадрата и троугла

Обим
правоугаоника,
квадрата и троугла

1. Израчунај обим једнакокраког троугла чија је основица 12cm, a дужина крака 17cm.

2. Израчунај обим квадрата чија је страница 12dm5cm.

3. Једна њива има облик правоугаоника чија је дужина 136m8dm, a ширина 75m2dm. Колики је њен обим?

4. Страница квадрата је 8mm. Колико пута ће бити већи обим новог квадрата ако страницу повећамо 3 пута?

5. Дечак обилази базен чије су димензије 36m и 48m. Дужина његовог корака је 6dm. Колико ће дечак направити корака при обиласку базена?


6. Израчунај обим дате фигуре.

7. Једнакостранични троугао странице 12cm има исти обим као и троугао чије су две странице:137mm 119mm. Одреди дужину треће странице.

8. Обим троугла је 73cm. Једна страница је за 2cm краћа од друге, а за 5cm од треће. Колике су дужине страница тог троугла?


9. Странице једног троугла су a, b и с.Одреди њихове дужине ако је: a+b=31cm, a+c=49cm и b+c=32cm.


10. Одреди обим троугла ако су мерни бројеви његових страница, које су мерене у cm, три броја друге десетице који су дељиви са 4.