Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza dla szkoły podstawowej

More creations to inspire you

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

Transcript

młodzi święci, współcześni święci,Katecheza 16,DZIECI BOGA,WPROWADZENIE,Wielu młodych świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, jak również tych, którzy są kandydatami do chwały ołtarzy, dało przykład postaw dalekich od beztroskiego dzieciństwa – mężnie znosili cierpienie i niesprawiedliwość, często ofiarując je w intencjach Kościoła.Z okazji przypadającego 1 czerwca Międzynarodowego Dnia Dziecka, przypomnijmy postaci dzieciwyniesionych na ołtarze.,MODLITWA,„Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10,15),Słowo Boże,Słowa te są najczęściej rozumiane, jako zachęta do przyjęcia postawy inspirowanej dziecięcą prostotą i ufnością. Tymczasem życiorysy najmłodszych świętych i błogosławionych są przykładem postawy mężnego znoszenia cierpienia i niesprawiedliwości, często ofiarowywanych w intencjach Kościoła.,Czy znasz MŁODYCH ŚWIĘTYCH?,„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2b),Patron ministrantów i chórów chłopięcychi,Patron młodzieży polskieji Liturgicznej Służby Ołtarza,Św. Dominik SAVIO,Patronka młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,Św. StanisławKOSTKA,Bł. KarolinaKÓZKÓWNA,NASI MŁODZI PATRONOWIE,Św. Dominik SAVIO,Św. StanisławKOSTKA,Bł. KarolinaKÓZKÓWNA,Co warto o nich wiedzieć?,Inni bohaterowie wiary,W gronie dzieci wyniesionych do świętości w Kościele katolickim najwięcej jest młodych męczenników prześladowanych i ponoszących śmierć ze względu na wiarę. Wynika to m.in. z faktu, że dopiero w drugiej połowie XX w. Kościół zaczął wynosić do chwały ołtarzy dzieci i młodzież nie będących męczennikami.Poznaj bohaterów wiary, może mniej znanych w naszej kulturze, świętych i błogosławionych z różnych części świata.,W POSZUKIWANIU DZIECI BOGA,Święty Uśmiechnięty,Odkryłam na nowo Ewangelię, w nowym świetle.,Św. Gabriel POSSENTI,Być zawsze zjednoczonym z Jezusem - oto mój plan na życie.,Bł. Chiara LuceBADANO,Sługa Boży CarloACUTIS,Nastoletni święci,Czas na utrwalenie wiadomości,Patron Polski,Z jakiego kraju?,Złote myśli,ŚWIĘTY:* kocha Boga* kocha bliźniego jak siebie samego* nic nie potrzebuje* zawsze się raduje* chodzi uśmiechnięty,Przypomnij sobie piosenkę Arki Noego "Święty uśmiechnięty". Zwróć uwagę na cechy,które powinna posiadać osoba dążąca do świętości.,Każdy może być świętym?,Każdy człowiek ochrzczony jest powołany do świętości. Pozwólmy, by łaska chrztu owocowałana drodze do świętości. Zatroszczmy się o ten skarb poprzez modlitwę i życie sakramentalne.,Zamiast zakończenia,Drodzy Uczniowiez okazji Dnia Dziecka życzymy WamRadości w każdej sekundzie,Uśmiechu w każdej minucie,Pogody w każdej godzinie,Świętości przez całe życie!,Wasi Katecheci,na następną katechezę,Zapraszamy,Diecezja Sandomierska