Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Обим троугла

трећи разред

Обим троугла

Школски рад, 26. 5. 2020.

Драги трећаци,

данас ћете учити како да израчунате обим троугла.

Напишите данашњи датум, школски рад и назив лекције: Обим троугла.

Обим троугла

Геометрија - трећи разред

О троуглу -

мини подсетник

Троугао је геометријска фигура која има следеће елементе:

  • 3 странице (дужи које ограничавају троугао)
  • 3 угла
  • 3 темена (тачке у којима се спајају темена троугла).Ово је троугао ABC.

Врсте троуглова према страницама

Неједнакостанични троугао - троугао који има све странице неједнаких дужина.

Једнакостранични троугао - троугао који има све три једнаке странице.


Једнакокраки троугао - троугао који има две једнаке странице.

Обим троугла

Збир дужина свих страница троугла је обим троугла.


Образац за израчунавање:

  • неједнакостраничног троугла O = a + b + c

  • једнакокраког троугла O = a + 2 ˑ b
  • једнакостраничног троугла О = а +а + а = 3 ˑ а

Видео час

Видео час

За данашњи час потребно је обавезно погледати образовни садржај (видео час) на ТВ каналу РТС 2 који почиње у 11:30 часова.

Обим троугла

Сажетак данашње лекције

Домаћи задатак

Домаћи задатак:


  • Преписати основне податке са презентације, предавања о обиму троугла (шта је обим троугла) као и формуле за израчунавање све три врсте троугла (неједнакостраничног, једнакокраког и једнакостраничног троугла). Наравно, не заборавите скицу сваког троугла.
  • Преписати са предавања бар 3 задатка.
  • Урадити у Уџбенику целу 113. страну и 6, 7. и 8. задатак на 114. страни.

Занимљив задатак за радознале

Браво, научили сте како да израчунате обим троугла!

Срећан рад желе вам ваши учитељи!