Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

Transcript

HymnSzkoły Podstawowej nr 2im. ks. prof.Józefa Tischnera,W labiryncie dróg i ścieżek często drogowskazów brak.Jak żyć mądrze, kochać szczerze? Ty Patronie wskaż nam szlak.Tam on wiedzie, gdzie Dunajec, świerków, jodeł zgodny chór,gdzie pradawne obyczaje i majestat wzniosłych gór.,Na ich szczytach o nadziei, o ślebodzie szumi wiatr.Tu się honor, godność ceni, jako wielki w życiu skarb. Jak na co dzień solidarnietworzyć tych wartości świat. Tego uczy nas wytrwale ksiądz profesor Patron nasz.,,Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 2im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy,31 maja 2006 rokuks. prof. Józef Tischner,stał się Patronem naszej szkoły,niedoścignionym wzoremi powodem do dumy.,,„Był człowiekiem Kościoła, zawsze zatroskanym o to,byw obronie prawdy nie stracićz oczu człowieka.Był obdarzony niezwykłym talentem obserwacji świata i życia.A wszystko, co dostrzegał, odnosił do Boga, który jest miłością.W tej perspektywie tworzył podwaliny do realizacji idei dialoguze wszystkimi ludźmi.Filozof i teolog, który był otwarty na człowieka, a równocześnie nigdy nie zapominał o Bogu”. /Jan Paweł II/,,,,Józef Tischner syn Weroniki z Chowańców i Józefaur. 1931 r. w Starym Sączu, zm. 2000 r. w Krakowie -ksiądz katolicki i filozof, autor wielu książek, m.in. Filozofii dramatu, Etyki Solidarności, Sporu o istnienie człowiekaoraz Historii filozofiipo góralsku.,,,,,,Od lat 70 - tych był znaną postacią w polskim życiu intelektualnym. Dziekan Wydziału Filozoficznego PAT, dyrektor Wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku, wykładowca krakowskiej PWST.Autor oryginalnej refleksji filozoficznej, zwłaszcza koncepcji filozofii dramatu. Piewca góralszczyzny, od 1980 r. był kapelanem Związku Podhalan oraz kapelanem Solidarności. Patron nagrody przyznawanej przez Miesięcznik i Wydawnictwo Znak.,W maju każdego roku uroczyście obchodzimy święto nadania szkole imieniaksiędza profesora Józefa Tischnera.,,Aby oddać cześć Patronowi, uczestniczymyw uroczystościach sławiących Jego imię.,,,Tradycją naszej szkoły stało się organizowanieDnia Góralskiego.Nasz Patron - góral ks.prof. Józef Tischner kochał tradycję góralską, kulturę, mądrość górali, dlatego naszym obowiązkiem jest pielęgnować te wartości.,Stale zgłębiamy wiedzęo Patronie szkoły, uczestnicząc w licznych konkursach. Przez wiele lat odnosiliśmy sukcesyw Ogólnopolskim Konkursie „Tischnerowskie ślady”.,,Jesteśmy nagradzani w konkursach plastycznychi recytatorskich związanychz księdzem profesoremJózefem Tischnerem.,,,,Sławimy imię Patrona,uczestnicząc w zawodach i rajdach.,Uczniowie poszczególnych klas systematycznie odwiedzają Tischnerówkę, a także grób Patronaw Łopusznej.,,,,,,Ksiądz profesor uczył, że szkoła powinna być miejscem dialogui wspólnego odkrywania prawdy, którą każdy nosi w sobie.Uczył odwagi, wierności wybranym zasadom i odpowiedzialności.Przez całe życie budował cywilizację miłości, uczył szacunku dla słabych i pokrzywdzonych.Zostawił nam wiele cennych drogowskazów jak żyć, by wciąż na nowo pogłębiać nasze człowieczeństwo.,