Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Conditionals

Zdania warunkowe, to takie zdania, w których podajemy warunek jaki musi być spełniony, żeby coś się wydarzyło.

ZDANIA WARUNKOWE

Zero conditionalZerowy tryb warunkowy

Zdanie w zerowym trybie warunkowym opisuje ogólną zasadę. Coś co dzieje się zawsze, gdy zostanie spełniony określony warunek.W zadanich warunkowych zazwyczaj używamy słówka IF, które oznacza JEŚLI

You c,an write a subtitlehere

This is a paragraph of text waiting to be awesome content,lorem ipsum dolor sit.

info

Write a title here

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

Lorem ipsum dolor sit amet

Introduction here

This is a paragraph of text waiting to be awesome content,lorem ipsum dolor sit.

info

Write a title here

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

Lorem ipsum dolor sit amet

Introduction here

This is a paragraph of text waiting to be awesome content,lorem ipsum dolor sit.

info

Write a title here

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

Lorem ipsum dolor sit amet

Introduction here

This is a paragraph of text waiting to be awesome content,lorem ipsum dolor sit.

info

Write a title here

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

Lorem ipsum dolor sit amet

Introduction here

This is a paragraph of text waiting to be awesome content,lorem ipsum dolor sit.

info

Write a title here

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

Lorem ipsum dolor sit amet

Introduction here

Coś co wydarzy się zawsze gdy będzie spełniony dany warunek

info

if +Present simple

Warunek

If you don't water plants

Jeśli nie podlewasz roślin,

Present simple

Skutek

They die

one umierają.

ZEROWY TRYB WARUNKOWY

ZERO CONDITIONAL

Present Simple- czas teraźniejszy. Dla HE/ SHE/ IT dodajemy do czasownika końcówkę -SW pytaniach DO / DOESW przeczeniach DON'T / DOESN'T

Więcej przykładów

If it is summer, I wear sandals.

Jeśli/gdy jest lato, noszę snadały.

03

If I feel sad, I call my friend.

Gdy/jesli czuję się smutny, dzownię do mojego przyjaciela.

02

If it is very cold, water freezes.

Jeśli jest bardzo zimno, woda zamarza.

01

First conditionalPierwszy tryb warunkowy

Pierwszy tryb warunkowy odnosi się do PRZYSZŁOŚCI.Opisuje coś, co wydarzy się, jeśli zostanie spełniony określony warunek.

This is a paragraph of text waiting to be awesome content,lorem ipsum dolor sit.

info

Write a title here

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

WRITE A TITLE HERE

You can write a subtitle here

Lorem ipsum dolor sit amet

Introduction here

Opisuje co wydarzy się w przyszłości, jeśli zostanie spełniony dany warunek.

info

If + present simple

Waruenk

If you study a lot

Jeśli poczysz się dużo,

Future simple

Skutek

you will get good mark

dostaniesz dobrą ocenę.

Pierwszy ryb warunkowy

firts conditional

Future Simple- czas przyszłyWILL + czasownik w pds. formieW przeczeniach: WILL NOT= WON'T

Więcej przykładów

If I DON'T CLEAN my room, my mum WILL BE angry.

Jeśli nie posprzątam swojego pokoju, mama będzie zła.

03

If I SEE her, I WILL TELL her about te trip.

Jeśli ją zobaczę, powiem jej o wycieczce.

02

If the weather ISnice, I WILL GO for a walk

Jesli pogoda będzie ładna, pójdę na spacer.

01

Zauważ, że obie części zdania tłumaczymy jako PRZYSZŁOŚĆ, ale tylko w drugiej części zdania (skutek) używamy czasu PRZYSZŁEGO (Future Simple)

Ogólne zasady! Czyli:zawsze, gdy spełniany jest dany WARUNEK, następuje okreslony SKUTEK

"0" Zero Conditional

Dotyczy przyszłości!Określony SKUTEK wydarzy się tylko wtedy, gdy zostanie spełniony dany WARUNEK

"1" First Conditional

Podsumowując:

Obejrzyj filmik&Zrób zadania

A TERAZ....