Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

Oбнављање градива IVразреда

2

1

4

На данашњем часу настављамо са обнављањем градива које сте научили у четвртом разреду!

Задатке препиши у свеску а затим их уради!

3

2

1

4

1.Писмено помножи.а) 49 • 30b) 2 154 • 18в) 268 •401г) 3 157 • 8 000

3

2

1

4

2.Писмено подели.а) 1 188 : 6 = _______б) 3 612 : 42 = ______в) 18 625 : 125= ______

3

2

1

4

3.Реши једначине и провери решења.а) 55 ∙ x = 34 155 б) 2 075 : y = 5

3

2

1

4

4. Реши неједначине и одреди скуп решења.а) 39 • a > 2 184б) 1 600 : x > 8

3

2

1

4

5. Израчунај:а) броја 120,б) броја 990.

3

2

1

4

Хвала на пажњи!Поздрав од учитељица!