Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Oбнављање градива IV разреда


2

1

4


На данашњем часу настављамо са обнављањем градива које сте научили у четвртом разреду!

Задатке препиши у свеску а затим их уради!


3

2

1

4


1. Писмено помножи.

а) 49 • 30
b) 2 154 • 18
в) 268 • 401
г) 3 157 • 8 000

3

2

1

4

2. Писмено подели.


а) 1 188 : 6 = _______

б) 3 612 : 42 = ______

в) 18 625 : 125= ______

3

2

1

4

3. Реши једначине и провери решења.


а) 55 ∙ x = 34 155

б) 2 075 : y = 5

3

2

1

4

4. Реши неједначине и одреди скуп решења.


а) 39 • a > 2 184

б) 1 600 : x > 8

3

2

1

4

5. Израчунај:


а) броја 120,

б) броја 990.

3

2

1

4

Хвала на пажњи!

Поздрав од учитељица!