Want to make creations as awesome as this one?

A Zafféry Károly Szalézii Középiskola Nemzeti Összetartozás napjára készített feladatlapja

Transcript

START

+ infoSubtitle here

+ info

Lorem

ipsum

+ info

Lorem

ips

fo


SZABADULÓSZOBA A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM EMLÉKÉRE

Készítette: Szőke Erika


A magyar delegáció a békefeltételek átvétele után a francia külügyminisztérium lépcsőjén (1920. január 13.)

Fotó: Bibliothèque nationale de France

1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet a világháború lezárását követően egy másfél éves konferencia készített elő. A győztes antanthatalmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a Párizs környéki kastélyokban. A legyőzöttek képviselői is részt vettek a tárgyalásokon, de tényleges ráhatásuk nem volt az események menetére, csupán az 1919. júliusától születő szerződéseket írták alá.


https://mta.hu/tudomany_hirei/remenytelen-kuldetes-a-trianoni-bekekuldottseg-naploja-107765

ELCSATOLT ÉS MEGMARADT TERÜLETEK ARÁNYA

Nézd meg a filmet, majd kattints a jobb alsó sarokban lévő ikonra

Te here

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

Ki volt a magyar békedelegáció vezetője?

KÁROLYI MIHÁLY

APPONYI ALBERT

TISZA ISTVÁN

HORTHY MIKLÓS

Te here

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

Mekkora területet veszített el Magyarország?

184 ezer négyzetkilométert

190 ezer négyzetkilométert, az ország 2/3 részét

159 ezer négyzetkilométert

93 ezer négyzetkilométert

Te here

Hány millió főt veszített el Magyarország?

5 millió főt

15 millió főt

10,6 millió főt

Te here

Hány millió magyar rekedt az elcsatolt területeken?

5,1 millió fő

3,3 millió fő

8 millió fő

ROSSZ
VÁLASZ

*Próbáld újra

TITKOS KÓD MEGSZERZÉSE

Ha helyesen megoldottad a feladatot egy számot kapsz eredményül! Ezt jegyezd meg!

Kattints a tikos kódként megkapott számra!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ROSSZ
VÁLASZ

*Próbáld újra

elűzöttek, menekültek, vagonlakók

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

1919 őszétől tömegesen indultak el az utódállamok területéről Magyarországra a magukat magyarnak valló és nagyobbrészt kiutasított menekültek.

A magyar kormányzat, érzékelve a helyzet súlyát 1920 áprilisától földrajzi helyzettől függetlenül az összes menekült megsegítésével az Országos

Menekültügyi Hivatalt bízták meg. A következő négy évben a hivatal legfontosabb feladata a menekültek regisztrálása, ideiglenes elhelyezése és anyagi támogatása, munkához és lakáshoz juttatása, munkaerőpiaci átképzése, valamint jogi segítése volt. A hivatal nemcsak a legreménytelenebb helyzetben lévő vagonlakóknak, hanem más, egzisztenciális krízisben lévő menekülteknek is megpróbált segítséget nyújtani anyagi és természetbeni (ruházat, tüzelőanyag, ingyenes étkezés) juttatásokkal vagy munkaközvetítéssel, jogsegéllyel.

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

vörös térkép

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

101 évvel ezelőtt, 1919. február 21-én jelent meg először nyomtatásban Teleki Pál Vörös térképe, amihez nagy reményeket fűztek a béketárgyaláson hazánkat képviselő politikusaink.ított menekültek.

1920. január 16-án Apponyi Albert híres védőbeszédét követően, a Teleki Pál vezette szakértői csapat által megalkotott térképet mutatta be a békekonferencián. Ez volt az első olyan dokumentum, amelyet az antant képviselői, a trianoni béke előkészítő bizottsága is megszemlélt. A francia Carte rouge néven híressé vált térkép az 1910-es népszámlálás adatai alapján készült. Teleki a magyar népességet vörös színnel jelölte, amit a figyelemfelkeltés legfőbb eszközének szánt.

Forrás:

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-1-az-1919-evi-kiadasokForrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Ki készítette el a Vörös térképet, mellyel a magyar álláspont tudományos hátterét igyekeztek igazolni?

Te here

EMMANUEL DE MARTONNE

APPONYI ALBERT

TELEKI PÁL

menekültek

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

1A kapcsolt link egy adatbázishoz visz el, amely Dékány István: Trianoni árvák című könyvéhez készült. Az adatbázisban települések és név szerinti keresést tesz lehetővé. A válaszhoz a hova rovatban kell kikeresned Nyergesújfalu települést!

Kattints a linkre, majd térj vissza az oldalra és válaszold meg a kérdést.Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Honnan érkezett Gyihor Péter állomásfelvigyázó Nyergesújfalura
1920. november 8-án?

Te here

KÜRTÖS

ARAD

TEMESVÁR

Forrás:

https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/1225868/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJDSU1LRSI6IFsiTWFneWFyIHRlbGVwXHUwMGZjbFx1MDBlOXNlayAxOTQ1IGVsXHUwMTUxdHQga2lhZG90dCBoYXphaSBrXHUwMGU5cGVzbGFwb2tvbiJdfSwgInF1ZXJ5IjogIlRJUFVTPShLXHUwMGU5cGVzbGFwKU55ZXJnZXNcdTAwZmFqZmFsdSJ9&img=0

Hány oldalas fogalmazást kellett József Attilának írnia a vagonlakókról 1920-ban?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ROSSZ
VÁLASZ

*Próbáld újra

területi és demográfiai következmények

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A térépre kattintva megfigyelheted a békeszerződés területi és demográfiai következményeit. Figyeld meg a térkép szélein a bekeretezett adatokat! Vedd észre, hogy az elcsatolt területek magyar lakosságának aránya a következő években csökken!

A következő oldalakon a ezeknek az adatokra vonatkozó kérdéseket találsz!Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Mekkora teületet csatoltak Romániához?

Te here

20 551 négyzet km

4 020 négyzet km

103 093 négyzet kmForrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Kárpátalján a magyar lakosok száma 1930-ra

Te here

Majdnem felére csökkent

5%-lett kevesebb

nem változottForrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A felvidéki magyar lakosok száma

Te here

Majdnem felére csökkent

20%-al lett kevesebb

közel 300 000 fővel csökkent

ROSSZ
VÁLASZ

*Próbáld újra

magyarok a határon túl

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A világháború után az elcsatolt országrészekben élő magyarok megkérdezésük nélkül, akaratuk ellenére kerültek a szomszéd államok fennhatósága alá. Magukat továbbra is a magyar nemzeti közösség részének tekintették, de e kényszerhelyzetben meg kellett szervezniük a maguk kisebbségi közösségeit.

Forrás:

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_06_034

A soknemzetiségű utódállamok kormányai úgy vélték, hogy a háború utáni felfokozott nacionalista hangulatban a nemzeti kisebbségek veszélyt jelentenek országaik stabilitására, ezért számos intézkedéssel szűkítették a nemzetiségek, köztük a magyarság mozgásterét.

A közéletben korlátozták a nyelvhasználatot, megnehezítették a magyar újságok, kulturális intézmények és egyesületek tevékenységét. A magyar iskolaháló­zatot vissza­­fejlesztették: az egykori magyar egyetemeken és a közép­­iskolák többségében, valamint az elemi iskolák egy ré­szében a magyar helyett az államnyelven folyt a tanítás.

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_06_034#section-21610651742

magyarok a határon túl

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A Kárpát-medencében a 2011. évi népszámlálások alkalmával a teljes lakosság száma hozzávetőleg 25 millió 700 ezer volt, és mintegy 10 millió 400 ezren (40,5 százalék) vallották magukat magyar nemzetiségűnek.

Forrás:

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_06_034

Magyarország – 8.314 ezer

Románia – 1.225 ezer
Szlovákia – 459 ezer
Szerbia – 251 ezer
Ukrajna – kb. 141 ezer
Horvátország – kb. 14 ezer
Ausztria – kb. 10 ezer
Szlovénia – kb. 4 ezer

2011-es népszámlálási adatok (KSH)

Forrás:


http://xn--krptalja-8yac.net/magyarok-a-karpat-medenceben/


A magyarság hazánkban koncentrálódik, azonban a határokon túl is – nemzeti kisebbségként – számos magyar él .

A térkép 2015-ös népszámlálási adatok alapján készült.


Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_01_007

nyelvében él a nemzet

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A magyar önazonosság megőrzéséhez nélkülözhetetlen az anyanyelv használata és átörökítése. Ennek fő intézményei a családok, az iskolák és az egyházak .

A magyar kisebbségek számára a magyar nyelvű iskolahálózat megritkítása jelentette a legnagyobb nehézséget. A hatalomváltás után a korábban magyar nyelven oktató iskolák nagy része államnyelven folytatta működését. Az elemi iskolai hálózat a magyar többségű területeken nagyjából kielégítette az igényeket, a szórványban élő magyar családok azonban csak ritkán járathatták gyermekeiket anyanyelvi iskolába.
A kisebbségi élet keretei között a szórakozás és a művelődés intézményei a korábbinál jóval nagyobb jelentőségre tettek szert. Mindez elsősorban a nemzettársak iránt érzett szolidaritás megnyilvánulása volt. Ugyanakkor az elcsatolt területek visszaszerzését célzó magyar revíziós külpolitikának is szüksége volt arra, hogy a határon túli magyar közösségekben ébren tartsa az anyanemzethez való tartozás gondolatát.

magyarok a határon túl

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A szórványmagyarság: a magyarság azon része, mely idegen nyelvi környezetben él és már nincs összefüggő területi kapcsolata a tömbmagyarsággal. - Nincs anyanyelvi iskolája, sajtója, gyakran istentisztelete, s mivel a közigazgatási határain belül lélekszámuk az idegen többséghez viszonyítva 20 %-nál kisebb, az utódállamok törvényei a gyakori közigazgatási átszervezésekkel a peremvidékek magyarjait szórvánnyá téve, a többségbe való beolvadás elősegítésével nemzetiségi jogaikat eredményesen szűkítik.

Az 1919-21: a trianoni országcsonkítás, 1945: a Közép-Európa szovjet megszállása miatti menekülések, az erőszakos ki- és áttelepítések, az idegen betelepítések a Csallóköz és a Székelyföld kivételével a tömbmagyarságot szórványmagyarsággá tette.

Forrás:

http://lexikon.katolikus.hu/S/sz%C3%B3rv%C3%A1nymagyars%C3%A1g.html

Szórványmagyarság

Forrás:


http://xn--krptalja-8yac.net/magyarok-a-karpat-medenceben/

Kattints a tikos kódként megkapott számra!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Te here

Hány ezer magyar él Kárpátalján?

14

32

141

Mit gondolsz hol nem élnek szórványban a magyarok?

SZÉKELYFÖLDÖN

DRÁVASZÖGBEN

BURGENLADBAN

TITKOS KÓD MEGSZERZÉSE

Kattints a tikos kódként megkapott számra!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ROSSZ
VÁLASZ

*Próbáld újra

nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződést magyar részről diktátumnak tekintették, az aláírást pedig kényszermegoldásnak tartották. A Horthy-korszak kormányai mindvégig a békeszerződés revíziójára (felülvizsgálatára) törekedtek. A legfontosabb cél a területi revízió, vagyis a Magyarország számára kedvezőbb határok megállapítása volt. Ezenkívül el akarták töröltetni a hadsereget korlátozó rendelkezéseket, és szót emeltek a magyar kisebbségek jogainak bővítéséért.

Forrás:

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/nem_nem_soha_teruletvedo_propaganda_az_elso_vilaghaboru_utan

https://mnm.hu/hu/kiallitasok/magyarorszag-tortenete-ii/trianoni-magyarorszag-kormanyzovalasztastol-ii-vilaghaboru

Forás:

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/nem_nem_soha_teruletvedo_propaganda_az_elso_vilaghaboru_utan

A történeti érvek között kiemelt helye volt annak, hogy a magyarság ezer éve csatlakozott az európai civilizációhoz, továbbá annak, hogy Magyarország a Keletről érkező barbár népekkel szemben a védőgát szerepét látta el.

A földrajzi érvek Magyarország sajátos geográfiai helyzetét állították előtérbe. A propaganda a Kárpátok koszorújában fekvő országot a természet csodálatos alkotásának tüntette fel. A hegységek övezte medence ideális elhelyezkedését és arányát, az ország vízrajzi egységét..

Az ország különböző részei a nyersanyagok, az élelmiszer, a munkaerő kihasználása szempontjából tökéletesen egymásra utaltak. Valamint az ország feldarabolásával életképtelenné vált a megmaradt terület, mert elveszítette létfontosságú nyersanyag- és energiaforrásait,tengerpartját, valamint kereskedelmi szempontból fontos városait.

1. Magyarország az európai civilizáció keleti őrbástyája, amely mindvégig föléje magasodott a tőlünk délre és keletre élő népek kultúrájának.

2. A magyarság iskolázottsága statisztikailag igazolhatóan magasabb, mint a nemzetiségeké. Ezek az adatok eléggé kétélűek voltak... ezért kiemelten közölte azokat az adatokat, amelyek szerint a magyarság sok esetben jobban biztosította a nemzetiségek kulturális fejlődését, mint az illető nemzetiség anyaországa.

3. Az elszakításra ítélt területeken a magyar kultúra kiemelkedő értékei maradnak, amelyek pótolhatatlan veszteséget jelentenek.

1. A színmagyar területek megszállása ellen érveltek a röpiratok, megsérült az önrendelkezési elv.

2. azt hangsúlyozták, hogy a vitatott területeken a népek elválaszthatatlanul összekeveredtek. (Teleki-féle etnikai térkép igazolta)

nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

1918-ban több olyan szervezet jött létre, amely a történeti Magyarország területi egységének megőrzése érdekében kampányolt. A trianoni béke megkötése után a magyar államnak fel kellett oszlatnia ezeket. A megszüntetett szervezetek azonban hamar újjáalakultak.

A mindennapokban is a revízió szükségességét hangoztató jelmondatok és jelképek vették körbe a kor emberét. Ott szerepeltek a boltok kirakataiban, hirdetésekben, használati tárgyakon. A propaganda anyag jórészt grafikai alkotásokból állt, melyeket képeslapokra, plakátokra nyomtattak, újságcikkeket illusztráltak vele. A gyerekeknek revizionista társasjátékok készültek. Számos irodalmi és zenei alkotás is napvilágot látott.

Forrás:

https://atankonyvontul.wordpress.com/2016/02/27/irredenta-kultusz-magyarorszagon/

Számos képeslap és plakátot találtok a következő linken:

https://gallery.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCJJcnJlZGVudGFcIikifQnem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

1920-ban A Védő Ligák Szövetsége pályázatot hirdetett rövid

imára vagy fohászra és jelmondatra, amelynek elrablott országrészeink visszaszerzésére irányuló gondolatot kellett kifejeznie. A pályázatra 126 fő jelentkezett, számos páyamű érkezett be. Az ima nyertese Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna lett. A Jelmondat nyertese B. Szabó Mihály esztergomi születésű nyugalmazott főispán. (Esztergom vármegye főjegyzője) A jelmondata:
Csonka Magyarország – nem ország,
Egész Magyarország – mennyország.

Az Erdély elvesztésére emlékeztető Székely himnusz ugyancsak ebben az időben született: szövegét Csanády György írta 1921-ben, s hamarosan meg is zenésítették.

Forrás:

http://www.forrasfolyoirat.hu/0707/biro.pdf


nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Az elvesztett országrészeket visszakövetelő irredenta mozgalom kultikus központja a fővárosi Szabadság téren alakult ki. A téren 1921-ben avatták fel a négy égtáj veszteségeit megjelenítő szobrokat. A tér közepén pedig 1928. augusztus 20-án felállították az Ereklyés Országzászlót, mely félárbocra volt eresztve a nemzeti gyász jeleként. A zászlórúd esküvésre emelt kézben végződött, mely a területvesztésbe bele nem törődő „Nem! Nem! Soha!” revíziós ígéretet jelképezte. A teret Nagy-Magyarországot mintázó virágszőnyeg is díszítette

Forrás:

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_11/lecke_05_040#section-17644092416


Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_11/lecke_05_040#section-17644092416

nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A "Justice for Hungary" (Igazságot Magyarországnak) amerikai magyarok áldozatkészségéből épült repülőgép volt, amellyel Endresz György pilóta és Magyar Sándor navigátor 1931. július 15-16-án az Atlanti-óceánt rekordidő alatt repülték át (5170 km) 25 óra 40 perc alatt, ami a pusztán technikai és emberi bravúron túlmenően, hazafias célokat is szolgált. Ezzel kívánták felhívni a világ figyelmét Trianon igazságtalanságára.

A kihívást Rothermere grófja, Harold Sidney Harmsworth támogatta. A lord támogatása azért volt látványos, mert ő adta ki a népszerű The Daily Mail című újságot.

Forrás:

https://nullahategy.hu/szazhuszonot-eve-szuletett-endresz-gyorgy-az-elso-magyar-oceanrepulo-pilota/
Te here

Ki írta?

CSANÁDY GYÖRGY

JÓZSEF ATTILA

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna

"Maroknyi székely porlik, mint a szikla

Népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!"

Te here

1920-ban kiírt pályázat nyertes jelmondatát B. Szabó Mihály írta.
Hol született az alkotó?

KOLOZSVÁRON

ESZTERGOMBAN

SOPRONBAN

Csonka Magyarország – nem ország,
Egész Magyarország – mennyország.”

Te here

Ki támogatta a "Justis for Hungary" feliratú repülőgép útját?

ENDRESZ GYÖRGY

MAGYAR SÁNDOR

Harold Sidney Harmsworth

Te here

Hol volt az irredenta mozgalom kultikus helyszíne Budapesten?

SZABADSÁG TÉREN

KOSSUTH TÉREN

HŐSÖK TERÉN

ROSSZ
VÁLASZ

*Próbáld újra

GRATULÁLOK!

Forrás:

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

"Sajnos nem egy boldog történelmi pillanatra való visszatekintés ez, mégis biztató momentum, hiszen ez a szerelmes dal, ha a sorok mögé nézünk, történelmi összefüggésben nagyon erőteljes jelentést hordoz. Egyfajta biztatást, hogy 'lesznek még szép napjaink' s hogy 'hozzám tartozol, és én hozzád tartozom.' Nehézségek vannak, voltak, lesznek, de hiszem, hogy voltunk, vagyunk, leszünk egymással és egymásért. És bár szomorúság tölti el az embert, sorjáznak a miértek, ha a trianoni döntésre gondolunk, mégis boldog pillanat az, amikor megfogjuk egymás kezét határon innen és túl."

Tarpai Viktória

Forrás:

ás

http://life.karpat.in.ua/?p=16463&lang=hu