Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Prawa Dziecka

Prawo do życia i tożsamości, czyli imienia i obywatelstwa.

Prawo do wychowania w rodzinie

Prawo do wyrażania swoich poglądów

Prawo do prywatności

Prawo do odpoczynku i zabawy

Prawo do ochrony przed przemocą

Prawo do godziwych warunków socjalnych

Prawo do edukacji

Prawo do informacji

Prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym

Prawo do ochrony w procesie karnym

Prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na nie

Dziękuję za uwagę!