Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

posługuj się klawiszami nawigacyjnymi lub klikaj we wzkazane miejsca

Dzień Dzieckamoje prawa i obowiązki

next

back

ekatecheta - katecheza interaktywna

kliknij next i rozpocznij od obejrzenia materiału video

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

next

back

zaczynamy :)

Kliknij myszką na ekranie kinowym by rozpocząć oglądanie.

Jesteś gotowy?

kliknij next i lub wróć do obejrzenia materiału video

next

back

Każdy z was ma w rodzinie pewne prawa,które dają mu poczucie swobody i niezależności. Przysługują one z tego powodu, że należycie do rodziny. Pozostali członkowie mają obowiązek ich przestrzegania

kliknij next lub back

next

back

Rodzina nie jest jedyną społecznością, w której przysługują wam pewne prawa i obowiązki. Do nich należy także państwo.W naszym kraju od 1991 roku obowiązuje Karta Praw Dziecka. Została ona ogłoszona przezZgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1989 roku.

kliknij next lub back

next

back

O tym jak ważne są dzieci, mówił Pan Jezus do swoich apostołów.Kliknij obrazek Pisma Świętego by poznać ten fragment biblijny.

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich:«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;do takich bowiem należy królestwo Boże. (…)».I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”. (Mk 10,13-16)

kliknij next lub back

next

back

Pan Jezus kochał dzieci, błogosławił je i stawiał dorosłym za wzór. „Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieliby na nowo stać się dziećmi,ale że ich serca powinny być czyste, dobre i ufne,że powinny być pełne miłości jak serca dzieci” (Jan Paweł II).

kliknij next i rozpocznij obejrzyj materiału video

next

back

Dziecko, jak każda osoba ludzka, posiada swoją godność, którą należy szanować. Godność wypływa z faktu, że dziecko jest stworzone na obraz i podobieństwo Boga.Jego godność, nie zależy od pochodzenia społecznego, przynależności rasowej czy ilości posiadanych pieniędzy.Z godności dziecka jako osoby wynikają prawa.

Kliknij myszką na ekranie kinowym by rozpocząć oglądanie.

Jesteś gotowy?

kliknij next lub back

next

back

Kliknij w gwiazdki by poznać prawa dziecka.

Prawo do równego traktowaniaWszystkie dzieci mają takie same prawa, bez względu na płeć, kolor skóry, język, religię itp.

Prawo do własnej tożsamościDziecko ma prawo do imienia, nazwiska, znajomości swego pochodzenia.

Prawo do wolności religii i własnych przekonańDziecko ma prawo do własnego zdania, kierowania się swoim sumieniem i wyznawania religii.

Prawo do posiadania własnej rodzinyDziecko ma prawo do przebywania z własnymi rodzicami.

Prawo do nauki Dziecko ma prawo się uczyć.

Prawo do odpowiedniego standardu życia Dziecko ma prawo do tego, aby mieć dom, w którym będzie się mogło właściwie rozwijać.

kliknij next i rozpocznij oglądanie materiału video

next

back

Wszystkie prawa wiążą się z obowiązkami. Wynika to z faktu, że jeśli ja mam do czegoś prawo, to inni mają obowiązek go przestrzegać. Z kolei oni także mają takie samo prawo, którego ja muszę przestrzegać.Jeśli ja mam prawo do szacunku, inni mają obowiązek mnie szanować.Ponieważ inni mają takie samo prawo,moim obowiązkiem jest odnosić się do nichz szacunkiem.

Kliknij myszką na ekranie kinowym by rozpocząć oglądanie.

Jesteś gotowy?

kliknij next lub back

next

back

„Dziecko jest stworzeniem Bożym i darem Boga” (Youcat, p. 418). Stąd wypływa jego godność. Nie zależy ona od tego, czy przyszło na świat w rodzinie bogatej czy biednej, rasy białej czy żółtej. Kościół naucza, że każde dziecko ma „prawo do szacunku jako osoba od chwili poczęcia” (Dominum vitae 8). Oznacza to, że wszyscy powinni szanować dziecko jeszcze przed narodzinami. Nawet jeśli ktoś nie respektuje godności dziecka, nie jest w stanie mu jej odebrać.

na dzisiaj to tyle. możesz jeszcze obejrzeć krótką bajkę jako podsumowanie, kliknij next

back

Zadanie domowe:1. Na podstawie prezentacji i (lub) podręcznika w zeszycie zapisz prawa dziecka.

next

Kliknij myszką na ekranie kinowym by rozpocząć oglądanie.

Jesteś gotowy?

przygotowanie prezentacji

ekatecheta.blogspot.com