Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Научили смо у трећем разреду

1. Служба речи
у реченици

8. ТЕСТ

3.
Правопис

05

01

07

03

2. Врсте
речи

06

02

4.
Књижевност

5.
Управни говор

6.
Лице и број
глагола

7.
Именице и
придеви


04

08