Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Prasa

źródłem aktualnej informacji

START

Lekcja biblioteczna dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej

Radio

Internet

Prasa

Telewizja

Źródła informacji

Książki

Prasa

Według „Encyklopedii wiedzy o prasie” pod red. Juliana Maślanki prasa, to ogół wydawnictw drukowanych periodycznie i rozpowszechnianych publicznie (tj. gazet i czasopism), odzwierciedlających wszechstronnie rzeczywistość, zwłaszcza aktualne procesy i zdarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, naukowe, kulturalne.Ogół czasopism i gazet wydawanych pod tymi samymi tytułami, w określonych odstępach czasu, powiązanych numeracją bieżącą. Prezentują aktualne wydarzenia i problemy z różnych dziedzin, są to tzw. wydawnictwa ciągłe.

wydawnictwo ciągłe, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę.potocznie za czasopisma uważa się publikacje, ukazujące się nie częściej niż raz na tydzień, te wydawane częściej nazywane są gazetami.

Czasopismo

Gazeta

Wydawnictwo ciągłe, ukazujące się częściej niż raz w tygodniu.Gazeta zawiera informacje o wydarzeniach aktualnych, interesujących szerokie kręgi czytelników.

Różnice między gazetą a czasopismem

Ukazuje się częściej niż jeden raz w tygodniu;Zawiera informacje i wiadomości ogólne, aktualne ze świata, kraju i regionu; (gazeta informuje o faktach)Adresowana jest do ogółu czytelników.

Ukazuje się z określoną częstotliwością, raz w tygodniu lub rzadziej;Zawiera informacje szczegółowe, wyjaśniające dane zjawiska, komentuje fakty;Adresowane jest do określonego czytelnika.

Funkcje prasy

pełni ją dzięki zawartym w niej wiadomościom o aktualnych wydarzeniach lub sytuacjach nieznanych czytelnikowi, a mogących go zainteresować

informacyjna

kształtowanie poglądów poprzez informacje, opinie, komentarze

edukacyjna

rozrywkowa

dostarcza nam rozrywki, konkursy, krzyżówki

Częstotliowść ukazywania się

Adresata

Formę wydania

Zasięg

Podział prasy ze względu na:

Tematykę, czyli treść

Dwutygodnik

Podział czasopism ze względu na częstolitość ukazywania się

Miesięcznik

Dwumiesięcznik

Kwartalnik

Rocznik

Półrocznik

Podział prasyze względu na częstolitość ukazywania się

Dziennik

Tygodnik

lokalne

ogólnokrajowe

szkolne, uczelniane

regionalne

Podział prasyze względuna zasięg

międzynarodowe

zakładowe

młodzieżowe

dla mężczyzn

fachowe - dla lekarzy, wędkarzy, nauczycieli

kobiece

Podział prasyze względu na adresata

ogólne

dziecięce

Podział czasopism ze względu na częstolitość ukazywania się

Podział czasopism ze względu na tematykę, treść

społeczne

polityczne

muzyczne

edukacyjne

medyczne

podróżnicze

sportowe

komputerowe

Podział prasy ze względu na formę wydania

tradycyjne, papierowe

wydania elektroniczne w Internecie

na płytkach CD

Budowa czasopisma

Tytulatura, znajduje się na okładce czasopisma i zawiera tytuł, podtytuł, numer bieżący i ciągły, data wydania, częstotliwość ukazywania się, cena; Stopka redakcyjna czyli metryka gazety – podaje skład redakcji, nazwisko redaktora naczelnego, adres redakcji, nazwa drukarni, kontakt, nakład, itp.) Stałe działy i rubryki – to rubryki pod tym samy tytułem, które powtarzają się w kolejnych numerach; Teksty (wiadomości, informacje, wywiady, reportaże, relacje, felietony, komentarze, recenzje); Rozrywki umysłowe (krzyżówka, horoskop, konkursy); Spis treści; Dodatki.

A teraz czas na mały qiuz

Kliknij tutaj w link, który doprowadzi Cię do quizu

Dziękuję za uwagę!