Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TEMAT: Jaki piękny byłby świat!

2

3

Przygotowała: Anna Stasiak

1

4

5

6

7

PORÓWNANIE - zestawienie dwóch zjawisk, przedmiotów lub osób, które ma na celu wskazanie ich wzajemnego podobieństwa. Obie części porównania są zwykle połączone słowami: jak, jakby, niby, niczym.

Zapisz w zeszycie słownikową definicję słów:marzyciel - osoba skłonna do marzeń, zwłaszcza niemożliwych do zrealizowania; osoba żyjąca marzeniami; fantastamarzenie - 1. myślenie o czymś przyjemnym, zwykle trudnym do zrealizowania, fantazjowanie; myślenie o zrealizowaniu swych pragnień;2. przestarzałe: śnienie;

Jak myślisz, dlaczego poeta nazwał bohatera wiersza marzycielem?

Zapoznaj się z wierszem Juliana Tuwima "Dyzio marzyciel".

Co przypominały Dyziowi obserwowane obłoki?Zapisz w zeszycie:obłoczki różowe są jak ..................................obłoczki złociste, pierzaste są jak ..................................Jak nazywa się taki środek stylistyczny?

Zastanów się, jakie sytuacje i okoliczności sprzyjają oddawaniu się marzeniom?

Wiesz już, co to takiego przekład intersemiotyczny dlatego bez trudu wykonasz w zeszycie rysunek ilustrujący treść wiersza.

Na dziś to już wszystko .Dziękuję