Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Jan Paweł II

,,Wy jesteście przyszłością Kościoła - swiata.Wy jesteście moją nadzieją!”

5

1

4

Jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych Polaków zawierało się w słowach prośby-apelu wypowiedzianej na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomnianej na Westerplatte: ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali". Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II rozumiem tak, że każdy z nas musi od siebie wymagać jak najwięcej, ponieważ tylko i wyłącznie my jesteśmy odpowiedzialni za samych siebie, za swoje czyny. Musimy zawsze dążyć do celu, ponieważ nikt za nas tego nie zrobi. Człowiek rozwija się całe życie i tylko sam od siebie może żądać czegoś więcej. Brak wymagań od siebie samego jest źródłem wielu chorób moralnych człowieka, owocuje też zwykle fatalnymi skutkami społecznymi. Bycie wymagającym w stosunku do samego siebie to ogromna część życiowego sukcesu człowieka. Ludzie, których podziwiamy, którzy nam imponują, to ci, którzy potraktowali na serio tę wskazówkę. Musimy być wierni swoim ideałom, choć nikt od nas tego nie wymaga. Każdy z nas pragnie mieć przyjaciół i tak naprawdę ciągle ich poszukujemy, ponieważ życie bez nich nie miałoby sensu. Pomimo wielu porażek, nie poddajmy się, lecz bardziej mobilizujmy, bo nikt nie chce być samotny. Każdy człowiek powinien mieć w życiu jakiś cel. Gdy go mamy pragniemy za wszelką cenę go osiągnąć. Robimy to sami dla siebie, nie dla innych. Osiągając cele, które sobie postanowiliśmy stajemy się coraz lepsi z każdym dniem. Jan Paweł II był wielkim człowiekiem. Całe życie poświęcił Bogu i czynieniu dobra. Starał się od siebie wymagać jak najwięcej, czego również żądał od nas. Pokazywał nam drogę, którą mamy iść, aby osiągnąć w życiu sukces.

2

20

8

7

12

Moim zdaniem słowa Jana Pawła II: ,,Wy jesteście nadzieją świata, kościoła. Wy jesteście moją nadzieją” oznaczają to, że młode pokolenie jest bardzo potrzebne temu światu i tej religii. Młodzi są solą ziemi i światłem świata.Karol Wojtyła bardzo wierzył w teraźniejszą młodzież. Większość ludzi twierdzi, że ,,to młode i głupie”, a Jan Paweł II wręcz przeciwnie, nie hejtował, a dopingował do działania. Mimo dużej różnicy wieku papież miał dobre relacje z młodym pokoleniem ludzi. Ojciec Święty pokładał nadzieję właśnie w młodych. To dla nich i z nimi organizował Światowe dni Młodzieży , m.in. w Krakowie. Tam poruszał ich serca, a oni swoim młodzieńczym entuzjazmem dawali mu siłę do tego, aby dalej był duchowym przewodnikiem i drogowskazem. Święty Jan Paweł II był, jest, i będzie dla nas wyznacznikiem wiary, nadziei i miłości, a także wzorem do naśladowania dla chrześcijan.

11

10

Słowa Jana Pawła II: ,, Wy jesteście nadzieją kościoła - świata, wy jesteście moją nadzieją", dla każdego mogą znaczyć całkowicie coś innego, ponieważ mają bardzo głęboki sens.Słowa te skierował głównie do młodzieży. Według mnie Jan Paweł II, mówiąc te słowa, myślał o teraźniejszym i przyszłym świecie, który zmienia się z dnia na dzień. Wiedział, że młodzi, inteligentni ludzie nadążą za pędzącym światem i zapewnią dobrą przyszłość dla kościoła, ale również dla świata.Papież od zawsze miał dobry kontakt z młodzieżą, pokładał w niej wielką nadzieję. Za czasów, gdy znany był jako Karol Wojtyła, można było zauważyć jego głęboką więź z młodzieżą, wiedział jak z nimi rozmawiać i zaciekawić. Młodzież również pokochała papieża i dla wielu ludzi był przykładem do naśladowania. Wiedział, że ludzie młodzi wprowadzą do kościoła dużo świeżości, którą zachęcą ludzi do wiary i pokażą jak bardzo kocha nas Bóg. Janowi Pawłowi II bardzo na tym zależało, bo wiedział, że dla tego świata będzie to jedyny ratunek.

9

16

Jan Paweł II kierował przytoczone słowa do młodzieży. Myślę, że tymi słowami chciał przekazać, jaką rolę w świecie i wspólnocie kościoła pełnią młode osoby. Wielu ludzi uważa nowe pokolenie za niedoświadczone, pozbawione wyobrażenia o cywilizacji i jej działaniach. Mnóstwo razy słyszałam o tym, jak ja bardzo nie znam się na życiu. Ten wielki Polak uparcie wierzył w moc i ważną rolę latorośli w królestwie ludzi. Wiedział, że młodzież jest i będzie w stanie uczynić tę planetę lepszym miejscem dla kolejnych pokoleń. Rozmawiał z dziećmi jak z równymi sobie, ponieważ takimi właśnie są. Podejście papieża do nich było wspaniałe i właśnie dlatego tak wiele młodych serc otworzyło się przed nim i pokochało go równie mocno jak on ich. Jego ciało umarło, lecz dusza, czyny, słowa czy miłość na zawsze pozostaną z nami, a serca młodych jak i dorosłych już do końca będą mu oddane. Jan Paweł II tchnął w nas nadzieję, która nigdy nie przepadnie.

18

Jak wiemy, młode pokolenie, to przyszłość narodu. A w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest zejść na złą ścieżkę, dlatego Jan Paweł IIodwiedzał najdalsze krainy świata, pokonywał setki granic, by nieść słowa miłości.Ojciec Święty w swoich naukach zachęcał młodzież do wiary, miłości do bliźniego i sprawiedliwości. Twierdził, że przyszłość kościoła, to dobry chrześcijanin, a przyszłość narodu, to uczciwy, pracowity człowiek. Gdy wyrzekniemy się nienawiści, znikną granice między człowiekiem a człowiekiem, między religią a religią.Wchodząc do żydowskiej synagogi papież pokazał, że trzeba akceptować każdą religię, a wybaczając swojemu zamachowcy, zachęcał do akceptowania wszystkich ludzi.Choć życie Karola Wojtyły jako młodego człowieka było ciężkie (utrata bliskich, ciężka praca fizyczna), nie zeszedł na złą ścieżkę, a wręcz przeciwnie, w swojej wytrwałości w wierze i miłości do ludzi stał się przykładem dla całej ludzkości. Jestem dumna z naszego papieża.

19

6

Słowa Jana Pawła II: ,,Wy jesteście przyszłością świata – kościoła, wy jesteście moją nadzieją” mówią o tym, że pokładał w nas wielkie nadzieje.Według mnie powinniśmydbać o nasz kościół (wiarę) i planetę. Słowa wypowiedziane przez naszego patrona zobowiązują nas do działania. Dlatego musimy zadbać o to, żeby dzisiejsze społeczeństwo umiało dobrze obchodzić się z naszą planetą. Ważne jest również to, byludzie potrafili zadbać o nasz katolicki kościół. Powinniśmy zatem zareagować nawszelkie zanieczyszczenia i niebezpieczne ocieplenia Powinniśmy także zauważać prześladowania kościoła, które w dzisiejszych czasach już nie są takie wielkie jak kiedyś, ale wciąż są.

Słowa Jana Pawła II: ,, Wy jesteście nadzieją kościoła - świata, wy jesteście moją nadzieją", dla każdego mogą znaczyć całkowicie coś innego, ponieważ mają bardzo głęboki sens.Słowa te skierował głównie do młodzieży. Według mnie Jan Paweł II, mówiąc te słowa, myślał o teraźniejszym i przyszłym świecie, który zmienia się z dnia na dzień. Wiedział, że młodzi, inteligentni ludzie nadążą za pędzącym światem i zapewnią dobrą przyszłość dla kościoła, ale również dla świata.Papież od zawsze miał dobry kontakt z młodzieżą, pokładał w niej wielką nadzieję. Za czasów, gdy znany był jako Karol Wojtyła, można było zauważyć jego głęboką więź z młodzieżą, wiedział jak z nimi rozmawiać i zaciekawić. Młodzież również pokochała papieża i dla wielu ludzi był przykładem do naśladowania. Wiedział, że ludzie młodzi wprowadzą do kościoła dużo świeżości, którą zachęcą ludzi do wiary i pokażą jak bardzo kocha nas Bóg. Janowi Pawłowi II bardzo na tym zależało, bo wiedział, że dla tego świata będzie to jedyny ratunek.

Jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych Polaków zawierało się w słowach prośby-apelu wypowiedzianej na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomnianej na Westerplatte: ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali".Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II rozumiem tak, że każdy z nas musi od siebie wymagać jak najwięcej, ponieważ tylko i wyłącznie my jesteśmy odpowiedzialni za samych siebie, za swoje czyny. Musimy zawsze dążyć do celu, ponieważ nikt za nas tego nie zrobi. Człowiek rozwija się całe życie i tylko sam od siebie może żądać czegoś więcej.Brak wymagań od siebie samego jest źródłem wielu chorób moralnych człowieka, owocuje też zwykle fatalnymi skutkami społecznymi. Bycie wymagającym w stosunku do samego siebie to ogromna część życiowego sukcesu człowieka. Ludzie, których podziwiamy, którzy nam imponują, to ci, którzy potraktowali na serio tę wskazówkę. Musimy być wierni swoim ideałom, choć nikt od nas tego nie wymaga. Każdy z nas pragnie mieć przyjaciół i tak naprawdę ciągle ich poszukujemy, ponieważ życie bez nich nie miałoby sensu. Pomimo wielu porażek, nie poddajmy się, lecz bardziej mobilizujmy, bo nikt nie chce być samotny. Każdy człowiek powinien mieć w życiu jakiś cel. Gdy go mamy pragniemy za wszelką cenę go osiągnąć. Robimy to sami dla siebie, nie dla innych. Osiągając cele, które sobie postanowiliśmy stajemy się coraz lepsi z każdym dniem.Jan Paweł II był wielkim człowiekiem. Całe życie poświęcił Bogu i czynieniu dobra. Starał się od siebie wymagać jak najwięcej, czego również żądał od nas. Pokazywał nam drogę, którą mamy iść, aby osiągnąć w życiu sukces.

Moim zdaniem słowa Jana Pawła II: ,,Wy jesteście nadzieją świata, kościoła. Wy jesteście moją nadzieją” oznaczają to, że młode pokolenie jest bardzo potrzebne temu światu i tej religii. Młodzi są solą ziemi i światłem świata.Karol Wojtyła bardzo wierzył w teraźniejszą młodzież. Większość ludzi twierdzi, że ,,to młode i głupie”, a Jan Paweł II wręcz przeciwnie, nie hejtował, a dopingował do działania. Mimo dużej różnicy wieku papież miał dobre relacje z młodym pokoleniem ludzi. Ojciec Święty pokładał nadzieję właśnie w młodych. To dla nich i z nimi organizował Światowe dni Młodzieży , m.in. w Krakowie. Tam poruszał ich serca, a oni swoim młodzieńczym entuzjazmem dawali mu siłę do tego, aby dalej był duchowym przewodnikiem i drogowskazem. Święty Jan Paweł II był, jest, i będzie dla nas wyznacznikiem wiary, nadziei i miłości, a także wzorem do naśladowania dla chrześcijan.

Jan Paweł II był niesamowitym człowiekiem z wielkim darem do rozmów z młodymi. Często przekazał młodzieży pouczenia. Jedno z nich brzmiało:,, Wy jesteście nadzieją Kościoła: świata - wy jesteście moją nadzieją”.Papież stwierdził, że młodzi ludzie są ważni dla przyszłości świata i kościoła. Wierzył, że to właśnie oni zbudują przyszłość świata i od nich zależy los przyszłych pokoleń. Karol Wojtyła wierzył w dobroć, miłość i wiarę młodzieży. Choć czasem ludzie dorośli potępiali młodych za ubiór czy poglądy, On chciał poznawać młodych bliżej i mieć z nimi kontakt. Chciał pokazać światu, że młodzież stworzy wspaniałą przyszłość ziemi. Wierzył, że pogłębią też wiarę w Boga.Słowa papieża mają ogromną moc. Wiemy, że we współczesnym świecie młodzi chcieli rezygnować z wiary, lecz wielu z nich po wysłuchaniu Ojca Świętego zdecydowała się uczęszczać do kościoła, bo odnaleźli sens życia.

,,Wy jesteście nadzieją kościoła, świata - wy jesteście moją nadzieją". Te słowa kierował Ojciec Święty do młodzieży.Jan Paweł II bardzo kochał młodzież, lubił się z nią spotykać i rozmawiać. Myślę, że w swych wypowiedziach chciał młodym ludziom przekazać wartości, które były dla niego najważniejsze, by umieli kierować się właściwymi zasadami w codziennym życiu. Ojciec Święty chciał, by nigdy nie wątpili w wiarę, by żyli zasadami, które starał się przekazać w czasie swojego pontyfikatu.Jan Paweł II miał nadzieję, że młodzi będą przyszłością świata i kościoła, którego nigdy go nie opuszczą.

,,Wy jesteście nadzieją kościoła, świata - wy jesteście moją nadzieją". Te słowa kierował Ojciec Święty do młodzieży.Jan Paweł II bardzo kochał młodzież, lubił się z nią spotykać i rozmawiać. Myślę, że w swych wypowiedziach chciał młodym ludziom przekazać wartości, które były dla niego najważniejsze, by umieli kierować się właściwymi zasadami w codziennym życiu. Ojciec Święty chciał, by nigdy nie wątpili w wiarę, by żyli zasadami, które starał się przekazać w czasie swojego pontyfikatu.Jan Paweł II miał nadzieję, że młodzi będą przyszłością świata i kościoła, którego nigdy go nie opuszczą.

Jan Paweł II pokładał wielką nadzieję w młodzieży. Wiedział, że młode pokolenie ma szansę ,,podbić świat’’, dlatego często zwracał się do niego z naukami, radami.Papiez Polak uważał, że młodzież może zmienić cały świat. Swoimi słowami próbował zachęcić młodzież do wiary w Boga, do miłości, jak i sprawiedliwości względem każdego człowiek – nieważne, jaki ten człowiek jest: chory, biedny, bogaty czy inaczej wyglądający. Mówił, by obdarzyć miłością wszystkich. Pokazał to na swoim przykładzie, gdy poszedł do więzienia odwiedzić osobę, która go postrzeliła. Tym czynem uświadomił, że warto wybaczać każdemu człowiekowi.Jan Paweł II zapoczątkował dni młodzieży, na które przyjeżdżała z całego świata młodzież, by posłuchać słów Wielkiego Człowiek. Ten człowiek całe życie sądził, że młodzież jest nadzieją kościoła. Ponieważ rolą chrześcijan jest dbanie kościół , widział w niej nadzieję świata, bo młodzi ludzie mają wielkie szanse na dobre wykształcenie i bycie dobrymi ludźmi. Powinniśmy zatem w swym życiu kierować się naukami Jana Pawła II.

Ojciec Święty to człowiek, który z łatwością nawiązywał kontakt z młodymi ludźmi niezależnie, w jakim był wieku.Jan Paweł II w słowach ,,Wy jesteście nadzieją świata, kościoła, wy jesteście moją nadzieją" miał na myśli przekazanie młodzieży, jaką ważną rolę pełni na świecie i we wspólnocie kościoła. Papież chciał pokazać młodym ludziom, że ten świat nie przetrwa za długo, ponieważ bez nich ludzki gatunek wyginie, a kościół bez wiernych nie będzie miał sensu. Jan Paweł II pokładał swoją nadzieję w młodzieży. Wierzył w jej dobroć i wiarę, choćby nawet starsze osoby wyśmiewały się z tego. Polak wierzył że młodzież wybierze dobrze i będzie dążyła, by świat był jeszcze lepszy.Nasz wielki rodak pokładał w młodzieży całą nadzieję, dlatego my, uczniowie szkoły Jego imienia, nie powinniśmy Go zawieść.

Jak wiemy, młode pokolenie, to przyszłość narodu. A w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest zejść na złą ścieżkę, dlatego Jan Paweł IIodwiedzał najdalsze krainy świata, pokonywał setki granic, by nieść słowa miłości.Ojciec Święty w swoich naukach zachęcał młodzież do wiary, miłości do bliźniego i sprawiedliwości. Twierdził, że przyszłość kościoła, to dobry chrześcijanin, a przyszłość narodu, to uczciwy, pracowity człowiek. Gdy wyrzekniemy się nienawiści, znikną granice między człowiekiem a człowiekiem, między religią a religią.Wchodząc do żydowskiej synagogi papież pokazał, że trzeba akceptować każdą religię, a wybaczając swojemu zamachowcy, zachęcał do akceptowania wszystkich ludzi.Choć życie Karola Wojtyły jako młodego człowieka było ciężkie (utrata bliskich, ciężka praca fizyczna), nie zeszedł na złą ścieżkę, a wręcz przeciwnie, w swojej wytrwałości w wierze i miłości do ludzi stał się przykładem dla całej ludzkości. Jestem dumna z naszego papieża.

„Wy jesteście nadzieją kościoła: świata-wy jesteście moją nadzieją”. Słowa te wypowiedział Jan Paweł II dnia 22 października 1978 r. na Placu Świętego Piotra. Co miał na myśli papież Polak, kierując to zdanie do młodzieży? Papież od zawsze miał dobry kontakt z młodzieżą wiedział, że nowe pokolenie buduje przyszłość świata, jest ono odpowiedzialne nie tylko za nowe odkrycia i wynalazki, ale także za losy kościoła. Coraz więcej ludzi odwraca się od Chrystusa, czego św. Jan Paweł II był świadomy. Kościół nie może istnieć bez ludzi wierzących, a właśnie to zwiastowała przyszłość. W konsekwencji papież zapoczątkował wydarzenie zwane „Światowymi Dniami Młodzieży”, które odbywają się do dnia dzisiejszego. Jego celem było jednoczenie młodzieży i przybliżanie ich do Boga. Papież pokładał nadzieję w młodych i wierzył, że będą kontynuować jego dzieło oraz dbać o rozwój wiary. Na każdym spotkaniu św. Jan Paweł II pamiętał o młodzieży, dlatego my nigdy o nim nie zapomnimy.ite'>Papież od zawsze miał dobry kontakt z młodzieżą, pokładał w niej wielką nadzieję. Za czasów, gdy znany był jako Karol Wojtyła, można było zauważyć jego głęboką więź z młodzieżą, wiedział jak z nimi rozmawiać i zaciekawić. Młodzież również pokochała papieża i dla wielu ludzi był przykładem do naśladowania. Wiedział, że ludzie młodzi wprowadzą do kościoła dużo świeżości, którą zachęcą ludzi do wiary i pokażą jak bardzo kocha nas Bóg. Janowi Pawłowi II bardzo na tym zależało, bo wiedział, że dla tego świata będzie to jedyny ratunek.

an Paweł II kierował przytoczone słowa do młodzieży. Myślę, że tymi słowami chciał przekazać, jaką rolę w świecie i wspólnocie kościoła pełnią młode osoby. Wielu ludzi uważa nowe pokolenie za niedoświadczone, pozbawione wyobrażenia o cywilizacji i jej działaniach. Mnóstwo razy słyszałam o tym, jak ja bardzo nie znam się na życiu. Ten wielki Polak uparcie wierzył w moc i ważną rolę latorośli w królestwie ludzi. Wiedział, że młodzież jest i będzie w stanie uczynić tę planetę lepszym miejscem dla kolejnych pokoleń. Rozmawiał z dziećmi jak z równymi sobie, ponieważ takimi właśnie są. Podejście papieża do nich było wspaniałe i właśnie dlatego tak wiele młodych serc otworzyło się przed nim i pokochało go równie mocno jak on ich. Jego ciało umarło, lecz dusza, czyny, słowa czy miłość na zawsze pozostaną z nami, a serca młodych jak i dorosłych już do końca będą mu oddane. Jan Paweł II tchnął w nas nadzieję, która nigdy nie przepadnie.

,,Wy jesteście nadzieją Kościoła: świata - wy jesteście moją nadzieją.” Powyższe przesłanie św. Jana Pawła II skierowane do młodzieży stało się jedną z głównych myśli pontyfikatu wielkiego Polaka.Szczególna uwaga skierowana na dzieci i młodzież wynikała z tego, że to w najmłodszych pokładał największe nadzieje. Widział w nich przyszłych pracodawców, kierowców , lekarzy, muzyków nauczycieli, którzy pracując mogą zmienić przyszłość i tworzyć lepszy świat, bo przecież to, jaki jest ten świat - zależy od ludzi. Ojciec Święty kochał młodych i zawsze to podkreślał. Zwracał się do nich w sposób odważny i prosty. To on zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Dla dzieci urządzał kinderbale , na których dzieci czuły się naturalnie i swobodnie, bo Karol Wojtyła też zachowywał się naturalnie. Dla młodego pokolenia był duchowym i moralnym autorytetem, przyjacielem i wychowawcą.Namawiał do refleksji nad własnymi wyborami i nad światem, do podejmowania odważnych decyzji i odpowiedzialności za nie. Zwłaszcza tej odpowiedzialności chciał nauczyć, wiedząc, że w okresie dojrzewania młodzież potrzebuje kogoś, kto wskaże właściwy kierunek, aby uniknąć błędów. W rozmowach z młodzieżą poruszał różne tematy. Chętnie odpowiadał na każde pytanie i nie bał się trudnych pytań.Karol Wojtyła był wyjątkowym człowiekiem i Polakiem.Jestem dumny z tego, że to właśnie Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły.

Jan Paweł II w tych słowach chciał zaznaczyć, jak ludzie młodzi są ważni na świecie i we wspólnocie kościoła chrześcijańskiego.Najprawdopodobniej papież chciał pokazać młodzieży, że bez niej i świat i kościół nie mają sensu. Młodzi ludzie są przyszłością świata i kościoła. Świata, ponieważ bez nich ludzki gatunek wyginie, a dla kościoła, ponieważ bez wiernych nie ma on sensu. Jan Paweł II pokładał swoją nadzieję w młodzieży. Wierzył on w dobroć i wiarę młodego człowieka, gdy większość starszych osób wyśmiewała młodzież za poglądy, sposób ubioru, czy tylko z tego powodu, że są to ludzie młodzi, on usiłował złapać z tymi ludźmi kontakt. Połączył się z nimi w sposób niesamowity. Pomimo tak znacznej różnicy wieku on kochał ich, a oni jego. Papież wierzył uparcie, że ci młodzi ludzie są i będą w stanie zmienić coś w świecie, który nie był idealny (i nadal nie jest). Dzięki swojej akceptacji i otwartości przyciągał do siebie ludzi młodych i nie tylko.

Wypowiedzi uczniów klasy VII

Jan Paweł II w słowach: ,,Wy jesteście nadzieją Kościoła: świata - Wy jesteście moją nadzieją" chciał zaznaczyć, jak młodzi ludzie są ważni dla świata oraz we wspólnocie kościoła. Papież chciał pokazać młodzieży, że bez niej świat jak i kościół nie mają sensu. Młodzi ludzie są przyszłością świata i kościoła. Świata - dlatego, że bez młodzieży gatunek ludzi wyginie, a dla Kościoła - dlatego, że bez wiernych nie ma on sensu.Jan Paweł II pokłada swoją nadzieję w młodych ludziach. Wierzył w dobroć i wiarę w młodym człowieku. Gdy większość starszych osób wykpiwała młodych ludzi za podglądy, za ich ubiór, czy też z powodu, że są to po prostu młodzi i popełniają różne błędy. Papież połączył się z nimi w sposób niesamowity. Pomimo że różnica wieku była ogromna, to on ich pokochał, a oni jego. Pokładał ogromną nadzieję w młodzieży i wierzył (nawet uparcie wierzył), że młodzi ludzie są i będą w stanie zmienić coś w świecie, który nie jest idealny. Dzięki swojej akceptacji i otwartości papież przyciągał do siebie wielu młodych ludzi.Gdy Jan Paweł II umierał nie opuścili go i byli przy oknach jego pokoju. Na łożu śmierci wypowiedział wspaniałe słowa: ,,Szukałem was, a wy przyszliście do mnie". Moim zdaniem Jan Paweł II w tej sentencji, chciał w jakimś stopniu wyrazić swoją nadzieję oraz wiarę w młodzież.