Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

На данашњем часу кренућемо са обнављањем градива наученог у четвртом разреду!

Задатке препиши у свеску па их потом уради!

1. Напиши претходник и следбеник бројева:1 6954 400 00050 0296 319 76 852 650

2. Напиши број који има. 6СХ 3ДХ 2Ј ______9СХ4Ј _______5ДХ3ЈХ 2Д _______4С 35Ј _______

3. Израчунај. 5 382 + 54 621 =10 789 679 –4 571 582 =

4. Реши једначине: а) Х + 7 924 = 31 998 б) Х - 31 009 = 79 386

5.Напиши скуп решења датих неједначина. а) X + 2670 < 7 370 б) X – 4 800 < 3 930

Срећно!

Поздрав од учитељица 4. разреда!