Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

2,LEONARDO, ORIENTA'M,4,3,Orientació 4t ESO,1,CONTINGUTS,4,EXPLORA EL SISTEMA...,CURRICULUM 4t,8,2,PROJECTE DE RECERCA,FAMÍLIA PROFESSIONAL,1,SERVEI COMUNITARI,5,DESPRÉS DE L'ESO,6,ITINERARIS 4T,3,TESTS ORIENTACIÓ,7,GRAUS I CFGS,9,1,EXPLORA EL SISTEMA EDUCATIU,http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/,2,CURRICULUM 4T,Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Matemàtiques Ciències socials Educació física Llengua anglesa TutoriaCultura i valors PROJECTE DE RECERCASERVEI COMUNITARI,OBLIGATÒRIES,CIENTÍFIC TECNOLÒGIC HUMANÍSTIC -SOCIALCONEIXEMENTS APLICATS,ITINERARIS,MATÈRIA OPTATIVA,3,ITINERARIS4T,ITINERARI CIENTÍFICFÍSICA I QUÍMICABIOLOGIAOPTATIVA,ITINERARI HUMANÍSTIC-SOCIALECONOMIAFILOSOFIAOPTATIVA,ITINERARI APLICATTECNOLOGIAINFORMÀTICAECONOMIA,ITINERARI TECNOLÒGICTECNOLOGIAFÍSICA I QUÍMICAOPTATIVA,4,OPTATIVES,,- Alemany *- Educació Visual i Plàstica - Informàtica - Música - Emprenedoria - Llatí,* Aquesta optativa és pels alumnes que ja han fet alemany en cursos anteriors,Optatives a escollir:,5,PROJECTEDE RECERCA,OBJECTIU:pretén dur a terme activitats de recerca i Descoberta sobre les conductes i consums de risc a través d'un tema específic escollit pel grup de treball.el repte de l'assignatura consisteix en:- autoconeixement, implicació en el creixemnet personal i treball en equip.- diagnÒsTic de les conductes i consum de risc a l'institut i prevenció d'aquestes.eL projecte de recerca ÉS de lliure elecció.,6,SERVEI COMUNITARI,Activitat curricular que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un ÚNICprojecte.ES TRIA UN SERVEI COMUNITARI I ES CREA UN GRUP DE TREBALL QUE S'ENCARREGA DE LA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT, dinamitzaCIÓ, col.laboraCIÓ, participaCIÓ, muntatges I acompanyament en les diferents activitats que es proposeN.PROJECTES FETS AL CENTRE:- la coral, els patis vius, els jocs inclusius en centres col.laboradors, els programa de ràdio a Qgat.cat radio i el ciberassetjament.,7,DESPRÉS DE L'ESO,8,TEST D'ORIENTACIÓ,QUESTIONARI D’AUTOCONEIXEMENT:http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/ ,TEST D’INTERESSOS PROFESSIONALS:https://testinteressos.barcelonactiva.cat/?gInterfaceLanguage=ca,Activitats físiques i esportives AgràriaFabricació mecànicaImatge personal Informàtica i comunicació Instal·lació i manteniment Maritimopesquera Química Sanitat,9,FAMÍLIA PROFESSIONAL,CIÈNCIES DE LA SALUT I CIÈNCIES,ITINERARICIÈNTIFIC - APLICAT,,CIÈNCIES I ENGINYERIA I ARQUIITECTURA,ITINERARITECNOLÒGIC - APLICAT,Arts gràfiquesEdificació i obra civil Electricitat i electrònica Energia i aiguaFusta, moble i suro Imatge i so Instal·lació i manteniment Tèxtil, confecció i pell Transport i manteniment de vehiclesVidre i ceràmica,9,FAMÍLIA PROFESSIONAL,Arts gràfiques Hoteleria i turisme Imatge i so Serveis socioculturals i a la comunitat,ART I HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES,ITINERARIHUMANÍSTIC - SOCIAL - APLICAT,9,FAMÍLIA PROFESSIONAL,10,GRAUS I CPGS,CIÈNCIES DE LA SALUT I CIÈNCIES,ITINERARICIÈNTIFIC - APLICAT,10,GRAUS I CPGS,ITINERARITECNOLÒGIC - APLICAT,CIÈNCIES I ENGINYERIA I ARQUIITECTURA,10,GRAUS I CPGS,ITINERARIHUMANÍSTIC - SOCIAL - APLICAT,ART I HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES