Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

0

1

2

3

4

5

Types of film

Rodzaje filmów

Do you know useful phrases about television?Czy znasz przydatne zwroty związane z telewizją?ZANOTUJ W ZESZYCIE!Turn on / Turn offthe TV! -Włącz / Wyłącz telewizor!Turnthe volumeup/down! -Podgłośnij! / Przycisz!Changethe channel! /Leavethis channelon! -Zmień kanał! / Zostaw ten kanał!I'd rather watch ... -Wolał(a)bym obejrzeć ...It makes me laugh. -To mnie śmieszy.It's better than ... -To jest lepsze niż ...No way! -Nie ma mowy!Shall we watch ... ? -Może obejrzymy ... ?Why don't you record it? -Może byś to nagrał?... is/are rubbish! -... to bzdura/głupota!

NACOBEZU:Potrafisz wymienić rodzaje filmów;Rozpoznajesz dany typ filmu po opisie;Rozumiesz istotne kwestie w nagraniach;Znasz przydatne zwroty związane z oglądaniem telewizji.

WARM - UP:WHAT'S ON TV TONIGHT?Jako rozgrzewkę wykonaj następujące ćwiczenie:Look at the TV guide. Then write in your notebook a short dialogue (based on the example below).Spójrz na program telewizyjny. Potem napisz w zeszycie krótki dialog. (na podstawie przykładu poniżej)

NEW VOCABULARY:Write the types of film in your notebookand translate them into Polish. Then watch this short video presentation.Napisz w zeszycie rodzaje filmów i przetłumacz je na język polski. Następnie obejrzyj krótką videoprezentację.animated film - ..............................war film - .......................................martial arts - ...................................science fiction - ...............................action-adventure - ...........................romantic comedy - .........................musical - .................................fantasy - ...................................cartoon - ...............................comedy - .................................western - .................................historical - .................................thriller - ..........................horror - ..................................

EXERCISE 1.Write the corresponding film genre under the posters:Napisz odpowiedni rodzaj filmu pod zdjęciem:www.liveworksheets.com

QUIZ:Guess the film genre!Zgadnij rodzaj filmu.https://en.islcollective.com/video-lessons/fb694d946853aea79503493c8047c412?fbclid=IwAR3hl2KdWVQiosMD7QNxYl6w17rO-msPci7hJ_doNVWfp-P-hLm4EOTicYE

EXERCISE 2:Match the types of film with their definitions. Write the answers in your notebook.Połącz rodzaje filmu z ich definicjami. Zapisz odpowiedzi w zeszycie:1. martial artsA.a funny film2. fantasyB. a film with lots of singing 3. musicalC. a film with cowboys4. comedyD. a film with imaginary characters5. westernE. a film with lots of fighting1. - .......2. - .......3. - ......4. - ......5. - ......

TASK 3Now it's time to practise reading and listening comprehension.Teraz czas na ćwiczenie rozumienia tekstu oraz rozumienia ze słuchu.Jeżeli ktoś chce uzyskać OCENĘ DODATKOWĄ, to po skończeniu tej karty pracy (FINISH-->Email my answers to my teacher), wysyła do mnie na @: aniade13@wp.pl.https://www.liveworksheets.com