Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Święty

Duch

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Moi drodzy witam Was na kolejnej katechezie. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas dla Pana Boga

Dziś dowiemy się kim jest Duch Święty.

Najpierw jednak modlitwa. Dziś w formie piosenki. Jest ona bardzo krótka także zachęcam by się jej nauczyć.

Kliknij na obrazek obok


Wiatr - widzimy go, kiedy porusza gałęzie drzew, albo kiedy unoszą się liście w powietrzu.

Powietrze - dzięki niemu możemy oddychać. Bez niego dusimy się.

Zauważcie, że są rzeczy, których nie widzimy, a one są.

Popatrz na obrazek obok, a następnie kliknij na niego.


Tak samo jest z Duchem Świętym. Nie widać Go a jest. Zapewnił nas o tym Pan Jezus, który mówił, że gdy wstąpi do nieba Ześle nam Ducha Świętego. Kliknij na księgę Pisma Świętego i posłuchaj.

Kliknij obok


Nie wiemy jak naprawdę wygląda Duch Święty. Najczęściej przedstawiany jest w postaci gołębicy, wiatru, wody, ognia. Oczywiście są to tylko porównania. Nie jest On żadną z tych rzeczy. Duch Święty jest Bogiem - Trzecią Osobą Trójcy Świętej


symbole ducha ŚwiętEgo

WIATR - wiatru nie widać, ale można zobaczyć i poczuć jego działanie. Tak samo jest z Duchem Świętym, który przychodzi do naszego serca jak delikatny powiew wiatru i podpowiada co dobrego powinniśmy zrobić.

WODA - woda oczyszcza i daje życie. Podobnie jest z Duchem Świętym, który jak woda rozlewa się w naszym życiu. Oczyszcza nas ze złego i dzięki Jego pomocy stajemy się lepsi.

OGIEŃ - Duch Święty porównywany jest do ognia bo rozpala w naszych sercach wiarę i miłość do Boga oraz spala w nas to co grzeszne.

GOŁĘBICA - jako gołębica Duch Święty ukazał się podczas chrztu Pana Jezusa w rzece Jordan. Gołębica jest symbolem pokoju. Duch Święty wprowadza w nasze życie pojednanie i pokój.W czym nam pomaga Duch Święty?

koniec

Moi drodzy to już koniec na dzisiaj. Myślę, że już sporo wiecie o Duchu Świętym i Jego działaniu. Dzisiaj nasza modlitwa jest w formie śpiewu także zapraszam do słuchania i wspólnego śpiewania na chwałę Ducha Świętego