Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

INSTITUT SANT RAMON

PRESENTACIÓ

1r BATXILLERAT

CURS 2021-2022

BENVINGUTS

ÍNDex

1. Què És el Batxillerat?

2. OBJECTIU

3. ORGANITZACIÓ

5. INFORMACIÓ IMPORTANT

6. PRECS I PREGUNTES

5

4. FORMEM PERSONES

QUè És el BATXILLERAT?

EL BATXILLERAT ÉS UNA ETAPA EDUCATIVA DE CARÀCTER VOLUNTARI.NoRMALMENT ES REALITZA ENTRE ELS 16 i els 18 anys

Això implica que...

1

S'ha de treballar. No es pot viure de rèdit

No es poden entregar els treballs o les tasques de qualsevol manera

L'alumnat no pot presentar-te als exàmens sense haver-se'ls preparat

Cal saber-se organitzar

Els alumnes han d'aprendre a gestionar les pròpies mancances

...A BATXILLERAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

QUè És el BATXILLERAT?

ÉS UN CICLE FORMAT PER DOS CURSOS DE TRENTA HORES LECTIVES SETMANALS.ES POT ESCOLLIR ENTRE TRES MODALITATS DE BATXILLERAT.

2

QUè És el BATXILLERAT?

El currículum consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat i el treball de recerca).els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria

3

No hi ha cap vent favorable per a aquell que no sap a quin port es dirigeix.

Arthur Schopenhauer

QUIN OBJECTIU PERSEGUIM?

ELS RESULTATS DELS NOSTRES ALUMNES A LES PROVES PAU SÓN BONS. ESTEM SITUATS PER DAMUNT DE LA MITJANA DE CATALUNYA

PREPARAR ELS ALUMNES PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A ESTUDIS POSTERIORS, TANT PROFESSIONALS COM UNIVERSITARIS, I PER A L'ACCÉS AL MÓN LABORAL

Però...

Apostar per la comprensió i expressióValorar la cultura de l'esforçTenir un currículum coherent relacionat amb els aprenentatges universitaris

L'EXCEL·LÈNCIA EN EL RENDIMENT ACADÈMIC

...continuem treballant per aconseguir...

COM ENS ORGANITZEM?

HEU DE TENIR EN COMPTE QUE SOM UN CENTRE PETITLES MATÈRIES DE MODALITAT ESTAN PENSADES PER AFAVORIR LA PONDERACIÓ DELS DIVERSOS BATXILLERATSSOM MÉS PARTIDARIS QUE L'ALUMNAT CURSI LES MATÈRIES PRESENCIALS QUE L'OPCIÓ IOC

Potenciació d'un PAT que els faci protagonistesOrientació: tutor i orientador psicopedagògicImplicació de l'alumnat en la vida del centre

MÉS ENLLÀ DEL RENDIMENT ACADÈMIC, MÉS ENLLÀ DE L'ASSOLIMENT DE CONCEPTES, DES DE L'INSTITUT VOLEM AJUDAR ELS NOSTRES ALUMNES A SER:

FORMEM PERSONES

COM?

Persones crítiques i dialogants

Persones segures i empàtiques

INFORMACIÓ IMPORTANT

1. UN DELS PROJECTES TRANSVERSALS DE CENTRE ÉS EL PLA LECTOR. ÉS UN PROJECTE QUE VOL IMPULSAR L'HÀBIT LECTOR, EL GUST PER LA LECTURA, LA MILLORA EN LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ESPECÍFICA DEL BATXILLERAT2. L'HORARI MARC ÉS DE 8:00 a 14:30, AMB DOS DESCANSOS3. ELS ALUMNES DE BATXILLERAT, SEMPRE I QUAN ESTIGUIN FIRMADES LES AUTORITZACIONS FAMILIARS, PODRAN SORTIR DEL CENTRE DURANT ELS ESBARJOS, I A LA PRIMERA HORA I A L'ÚLTIMA QUAN NO HI HAGI EL SEU DOCENT. AIXÍ MATEIX QUAN ACABIN UN EXAMEN4. ELS ALUMNES HAN DE COMPLIR LA NORMATIVA ESTABLERTA A LES NOFC5. EL TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT S'INICIA A 1r I S'ACABA A 2n, I VAL UN 10% DE LA NOTA GLOBAL DE BATXILLERAT

INFORMACIÓ IMPORTANT

7. SI UN ALUMNE ES MATRICULA EN UNA MODALITAT DE BATXILLERAT I AL MOMENT DE COMENÇAR LES CLASSES DECIDEIX QUE VOL FER-NE UNA ALTRA, POT SOL·LICITAR A LA CAP D'ESTUDIS UN CANVI DE MODALITAT DURANT LES QUATRE PRIMERES SETMANES DE BATXILLERAT8. TANT A 1r COM A 2n, DEPENENT DE LES DIFERENTS MATÈRIES, ES POT UTILITZAR UN LLIBRE DE TEXT, UN DOSSIER (ADQUIRIT A CONSERGERIA), O PLATAFORMES DIGITALS(MOODLE, DRIVE...)9. EL CENTRE DISPOSA D'UNA APP (DUMA) PER INFORMAR DE DIVERSOS ASPECTES A LES FAMÍLIES I PER FER ELS PAGAMENTS. CALDRÀ DONAR-SE D'ALTA EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA. TAMBÉ ES FA LA COMUNICACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC I/O UNA TRUCADA TELEFÒNICA

INFORMACIÓ IMPORTANT

10. TOT I QUE EL BATXILLERAT ÉS UN CICLE POSTOBLIGATORI, ELS ALUMNES HAN D'ASSISTIR OBLIGATÒRIAMENT A LES CLASSES I A LES ACTIVITATS PROPOSADES PEL CENTRES (JORNADES, TALLERS, EXCURSIONS...). SI NO PODEN ASSISTIR-HI, EL PARE, LA MARE O EL TUTOR LEGAL HAURAN DE JUSTIFICAR DEGUDAMENT L'ABSÈNCIA, ENCARA QUE L'ALUMNE JA HAGI COMPLERT ELS 18 ANYS11. PER CORREU ELECTRÒNIC REBREU UN FORMULARI GOOGLE PER TAL QUE ESCOLLIU LES MATÈRIES DE CADA MODALITAT.

PRECS & PREGUNTES

TORN OBERT DE PARAULA

GRÀCIES