Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Chłopcy

Obrona własnej intymności

Wychowanie do życia w rodzinie

Uczeń potrafi:• wymienić sytuacje, które mogą być krępuj ące i które zawstydzają,• opracować sposoby zastosowania reakcji, gdy ktoś użyje naruszyć sferę intymności.

Celelekcji

Uczeń uświadomi sobie, że:• należy natychmiast zgłosić sytuacje,w których grozi skrzywdzenie,• należy uwzględnić czujnośćw kontaktach z obowiązkowymi nieznajomymi.

Nikt nie ma prawa naruszać twojej sfery intymności!

dotykać cię w sposób, który ci nie odpowiada,mówić do ciebie o rzeczach, o których nie chcesz słuchać,dotykać cię w miejscach intymnych,pokazywać ci rzeczy, których nie chcesz oglądać, zwłaszcza zdjęć i filmów,proponować ci udziału w czynnościach lub sytuacjach, które cię krępują.

Oczywiste bywają takie przypadki, że trzeba komuś pokać nasze miejsca intymne,np. Lekarz lub rodzic, uwzględniać coś dziecko boli albo niepokoi.

Nikt nie ma prawa:

Musisz wiedzieć, że większość opisanych sytuacji jest przestępstwem, nawet jeśli osoba, która to robi, jest twoim znajomym lub krewnym.

Jak zachować się, gdy ktoś próbuje naruszyć twoją sferę intymności?

nie trać głowy czasem przydaje się mądrość (Kazimiera Szczykutowicz)

Powiedz wyraźnie, że się na to nie zgadzasz.Natychmiast odejdź lub uciekaj; jeśli nie możesz uciec – krzycz.Jak najszybciej powiedz o tym któremuś z rodziców(nawet jeśli ktoś ci grozi);nie wstydź się tego powiedzieć!Nie ma w tym żadnej twojej winy,że ktoś zachowuje się wobec ciebie niewłaściwie.

Większość dorosłych to ludzie uczciwi i dobrzy, życzliwi dzieciom.Nie powinniście bać się świata dorosłych. Chodzi jedynie o to, byście byli czujni i nie pozwolili się skrzywdzić.

Twoja refleksja

Nieznajomy zaczepia wychodzącego ze szkoły Mariusza, prosząc go o pomoc w poszukiwaniach pieska zgubionego w pobliskim parku. Zaprasza go do samochodu, którym tam pojadą.

Jak Mariusz powinien się zachować?Czy taka sytuacja mogłaby zdarzyć się dziewczynce?

Źródła

Podręcznik: ,,Wędrując ku dorosłości" - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów 4 klasy szkoły podstawowej pod redakcją Teresy Król.Zdjęcia - pixabay,,Dlaczego warto rozmawiać z dzieckiem na temat intymności i granic osobistych?”-Anna Kramek-Machuta - Natuli- dzieci są ważne.

Dziękuję za uwagę