Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Czwartek, piątek,
28 - 29 maja 2020 r.

Uczę się w domu 1a

Czwartek z lekturą
Poznajemy ksiązkę Czesława Janczarskiego
pt. "Jak Wojtek został strażakiem"


Zapoznaj się z treścią książki Czesława Janczarskiego

pt. Jak Wojtek został strażakiem".
Kliknij na strażaka.

Po wysłuchaniu tekstu odpowiedz ustnie na pytania:
1. O czym marzył Wojtek?
2. Do kogo udał sie chłopiec z prośbą o przyjęcie do straży?
3. Co usłyszał od kowala?
4. Gdzie poszli rano wszyscy mieszkańcy wioski?
5. Co się wydarzyło podczas burzy?
6. W jaki sposób Wojtek zareagował na pożar w domu sąsiada?
7. Jaka nagroda spotkała Wojtka za bohaterski czyn?

Zapisz w zeszycie:
28 maja 2020 r.
Temat: "Jak Wojtek został strażakiem"
Uzupełnij metryczkę ksiązki:
1. Tytuł:
2. Autor:
3. Główny bohater:
4. Inne postaci:


Czwartek, 28 maja 2020 r.


Wykonaj teraz ćwiczenie 1 ze strony 81, Ćwiczenia część 2.


Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij je brakującymi wyrazami:
wezwał, strzelił, wyniósł, zapalił się, chwycił, usłyszał, wybił, wskoczył
Piorun ……… w dom sąsiadów. Dom ………. Wojtek …….. płacz dziecka. Chłopiec ……….. szybę w oknie, ……… do środka, ……….. małego Henia i …….. z pożaru. Następnie ……… na pomoc strażaków.
Powiedz jaką częścią mowy sa wyrazy, którymi uzupełniłeś zdania?

Wykonaj ćwiczenia 2 i 3 ze strony 82, Ćwiczenia część 2.

Odpowiedz ustnie na pytanie: Czy strażacy tylko gaszą pożary? Czym jeszcze się zajmują? Podpowiedź znajdziesz przy samochodzie nr 4.


Narysuj w zeszycie kolorowy szlaczek.


1

2

3

4

5

6

STRAŻACY W AKCJI


Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także biorą udział w ratownictwie drogowym, usuwają zanieczyszczenia chemiczne (rozlany olej czy ropę naftową), usuwają skutki klęsk żywiołowych(np. pomagają podczas powodzi), udzielają pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach. Często są również wzywani do takich przypadków jak ściągnięcie kota z wysokiego drzewa czy zlikwidowanie gniazda szerszeni.


WYPADKI DROGOWE


AKCJA NA ZAŁAMANYM LODZIE

KOT NA DRZEWIE


POMOC PODCZAS POWODZIRozwiąż rebusy.

Powiedz, co nie pasuje?


Zapisz w zeszycie:

28 maja 2020 r.

Temat: Pisownia liczebników w zakresie 20. Rozkład liczb na dziesiątki i jedności.


PRZYPOMNIJ SOBIE!


Wykonaj teraz zadanie 4 ze strony 57, Ćwiczenia część 2.

KLIKNIJ TU: ĆWICZENIA


Przeczytaj, a następnie przepisz starannie w zeszycie podane liczby.

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze strony 56 oraz 3 ze strony 57, Ćwiczenia część 2.

KLIKNIJ TU: ĆWICZENIA


Narysuj w zeszycie szlaczek.
Obejrzyj historyjkę obrazkową pt. "Zawiniła butelka". Podręcznik s. 44

Opowiedz w kilku słowach, co się wydarzyło?
W jaki sposób dzieci próbowały ugasić ogień?
Jak Ty zachowałbyś się w podobnej sytuacji?
Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 83, Ćwiczenia część 2.
Zapisz w zeszycie:
29 maja 2020 r.
Temat: Ostrożnie z ogniem.

Obejrzyj krótki film, jak należy się zachować, kiedy zauważysz pożar w lesie lub na łące (samochód nr 2).
Pokoloruj ramki z opisem sytuacji, które mogą zakończyć się pożarem, ćwiczenie 3 s. 84, Ćwiczenia część 2.
Przepisz starannie do zeszytu tekst z ramki, Podręcznik s. 45. Podkreśl na zielono wyrazy z trudnościami ortograficznymi.
Wykonaj ćwiczenia 1,2 i 3 ze strony 46, Podręcznik część 4.
Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:
Straż Pożarna - 998

Wykonaj ćwiczenia 4 i 5 ze strony 84, Ćwiczenia część 2.

Narysuj w zeszycie szlaczek.
1

2

3

4

5

Piątek, 29 maja 2020 r.

6

Zapisz w zeszycie:

29 maja 2020 r.

Temat: Ważenie, obliczenia z użyciem kilogramów.

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

Obejrzyj inne wagi.

KLIKNIJ TU: WAGI


Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

1 kilogram - 1 kg


Wykonaj zadania 1,2 i 3 ze strony 58, Ćwiczenia część 2.

KLIKNIJ TU: ĆWICZENIA


Obejrzyj film.

KLIKNIJ TU: JAK DZIAŁA WAGA?

Jeśli możesz wydrukuj kartę, jeśli nie, przepisz tylko właściwe odpowiedzi.

Narysuj szlaczek.


Dla chętnych!

Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także biorą udział w ratownictwie drogowym, usuwają zanieczyszczenia chemiczne (rozlany olej czy ropę naftową).