Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Uczę się w domu 1a

Czwartek, piątek, 28 - 29 maja 2020 r.

Czwartek z lekturąPoznajemy ksiązkę Czesława Janczarskiego pt. "Jak Wojtek został strażakiem"

Czwartek, 28 maja 2020 r.

Zapoznaj się z treścią książki Czesława Janczarskiego pt. Jak Wojtek został strażakiem". Kliknij na strażaka. Po wysłuchaniu tekstu odpowiedz ustnie na pytania:1. O czym marzył Wojtek?2. Do kogo udał sie chłopiec z prośbą o przyjęcie do straży?3. Co usłyszał od kowala?4. Gdzie poszli rano wszyscy mieszkańcy wioski?5. Co się wydarzyło podczas burzy?6. W jaki sposób Wojtek zareagował na pożar w domu sąsiada?7. Jaka nagroda spotkała Wojtka za bohaterski czyn?Zapisz w zeszycie: 28 maja 2020 r.Temat: "Jak Wojtek został strażakiem"Uzupełnij metryczkę ksiązki:1. Tytuł:2. Autor:3. Główny bohater:4. Inne postaci:

Wykonaj teraz ćwiczenie 1 ze strony 81, Ćwiczenia część 2.Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij je brakującymi wyrazami: wezwał, strzelił, wyniósł, zapalił się, chwycił, usłyszał, wybił, wskoczył Piorun ……… w dom sąsiadów. Dom ………. Wojtek …….. płacz dziecka. Chłopiec ……….. szybę w oknie, ……… do środka, ……….. małego Henia i …….. z pożaru. Następnie ……… na pomoc strażaków. Powiedz jaką częścią mowy sa wyrazy, którymi uzupełniłeś zdania?Wykonaj ćwiczenia 2 i 3 ze strony 82, Ćwiczenia część 2. Odpowiedz ustnie na pytanie: Czy strażacy tylko gaszą pożary? Czym jeszcze się zajmują? Podpowiedź znajdziesz przy samochodzie nr 4. Narysuj w zeszycie kolorowy szlaczek.

Piątek, 29 maja 2020 r.

Obejrzyj historyjkę obrazkową pt. "Zawiniła butelka". Podręcznik s. 44Opowiedz w kilku słowach, co się wydarzyło?W jaki sposób dzieci próbowały ugasić ogień? Jak Ty zachowałbyś się w podobnej sytuacji? Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 83, Ćwiczenia część 2.Zapisz w zeszycie: 29 maja 2020 r.Temat: Ostrożnie z ogniem.Obejrzyj krótki film, jak należy się zachować, kiedy zauważysz pożar w lesie lub na łące (samochód nr 2). Pokoloruj ramki z opisem sytuacji, które mogą zakończyć się pożarem, ćwiczenie 3 s. 84, Ćwiczenia część 2. Przepisz starannie do zeszytu tekst z ramki, Podręcznik s. 45. Podkreśl na zielono wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Wykonaj ćwiczenia 1,2 i 3 ze strony 46, Podręcznik część 4. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj: Straż Pożarna - 998Wykonaj ćwiczenia 4 i 5 ze strony 84, Ćwiczenia część 2.Narysuj w zeszycie szlaczek.

Dla chętnych!