Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

by Katarzyna Ślęzak

Jednostki CZASU

W życiu codziennym posługujemy się różnymi jednostkami czasu.Najczęściej używanymi są minuta i godzina.Odmierzamy je za pomocą zegara.Znamy takie jednostki czasu zegarowego: sekunda, minuta, kwadrans, godzina, doba

JEDNOSTKI CZASU ZEGAROWEGO

1 minuta trwa 60 sekund1 min = 60 s 1 kwadrans trwa 15 minut1 kwadrans = 15 min1 godzina trwa 60 minut 1 godz. = 60 min Najkrótszą jednostką czasu zegarowego jest sekunda.Trwa tyle co mrugnięcie okiem. 1 doba trwa 24 godziny1 doba = 24 godz.

sekunda, minuta, kwadrans, godzina, doba

sekunda, minuta, godzina, doba

zegarna pewno znasz jego budowę

sekunda, minuta, godzina, doba

zegar - Jak długo trwa 5, 15, 30 i 60 minut?

Obejrzyj, to już wiesz

Przepisz do zeszytu

ĆWIERĆ ćwierć minuty to 15 sekund, bo 60 s :4 = 15 sćwierć godziny to 15 minut, bo 60 min : 4 = 15 minćwierć doby to 6 godz., bo 24 godz. : 4 = 6 godz.ĆWIERĆ GODZINY TO KWADRANS

POŁOWA pół minuty to 30 sekund, bo 60 s : 2 = 30 spół godziny to 30 minut, bo 60 min : 2 = 30 minpół doby to 12 godzin, bo 24 godz. : 2 = 12 godz.

1 min = 60 s1 godz. = 60 min1 doba = 24 godz.

ZOBACZ, ZAPAMIĘTAJ !

żródło Wikipedia

Wizerunek nagłówka ściennego kalendarza wyd. Kraków 1525, z Encyklopedii staropolskiej.

Kalendarz to umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze, rachuba czasu. Dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody. Nazwa pochodzi od rzymskiego słowa „kalendy” bądź według innych źródeł od łacińskiego callendarium.

JEDNOSTKI CZASU KALENDARZOWEGO

żródło Wikipedia

JEDNOSTKI CZASU KALENDARZOWEGO

Rok kalendarzowy w kalendarzu gregoriańskim rozpoczyna się 1 stycznia o 00:00 i kończy wraz z końcem doby przypadającej na 31 grudnia. Na ogół stosowany jest kalendarz słoneczny, w którym wydziela się 4 pory roku: wiosna - lato - jesień - zima. 1 rok kalendarzowy = 4 kwartały = 12 miesięcy ≈ 52 tygodnie ≈ 365 dni (rok przestępny 366 dni) = 8 760 (8 784) godzin = 525 600 (527 040) minut = 31 536 000 (31 622 400) sekund Powyższe wyliczenie nie uwzględnia dodawanej w niektórych latach sekundy przestępnej.

Dłuższy odstęp czasu mierzymy miesiącami.Miesiące tworzą kwartały i lata. Lata składają się na wiek.Znamy takie jednostki czasu kalendarzowego:miesiąc, kwartał, rok, wiek

JEDNOSTKI CZASU KALENDARZOWEGO

1 miesiąc trwa 30 lub 31 dni, a luty ma 28 dni (29 w roku przestępnym)1 kwartał to 3 miesiace 1 rok trwa 12 miesięcy1 wiek to 100 lat

miesiąc, kwartał, rok, wiek

OBEJRZYJ !

Przepisz do zeszytu

ĆWIERĆ ćwierć wieku to 25 lat, bo 100 : 4= 25 ćwierć roku to 3 miesiące, bo 12 : 4 = 3ĆWIERĆ ROKU TO KWARTAŁ

POŁOWA pół wieku to 50 lat, bo 100 :2 = 50pół roku to 6 miesięcy, bo 12 : 2 =6

1 wiek = 100 lat1 rok = 12 miesięcy1 kwartał = 3 miesiące

ZOBACZ, ZAPAMIĘTAJ !