Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

5 myśli o naprawie zła

Zadośćuczynienie wynagrodzeniem Bogu i ludziom

START

Historia Zacheusza

Z Ewangelii według św. Łukasza: "Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem,zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu,gdyż i on jest synem Abrahama.Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło”.

Pan Jezus, nie zważając na grzechy Zacheusza, wszedł do jego domu. W Jego obecności Zacheusz zrozumiał swoje postępowanie. Bardzo żałował za swoje grzechy i przyrzekł, że wynagrodzi wszystkim krzywdy, które wyrządził, a nawet podzieli się z biednymi połową swego majątku. W ten sposób Zacheusz podziękował Panu Jezusowi za Jego obecność i za odpuszczenie grzechów i zadośćuczynił skrzywdzonym ludziom. Pan Jezus w sakramencie pokuty odpuszcza ci grzechy. Ty też możesz i powinieneś zadośćuczynić Bogu i ludziom tak jak Zacheusz.

Jak to zrobić?

Zadość uczynienie to inaczej naprawa. Po prostu jeśli na przykład zniszczyłeś zabawkę koledze postaraj się ją naprawić lub odkupić. Kiedy okłamałeś powiedz prawdę....

Czasami nie da się czegoś naprawić.... Wtedy możemy spełnić za to jakiś dobry uczynek.

WAŻNE

TRZEBA ZAWSZE ODPRAWIĆ POKUTĘ ZADANĄ PRZEZ KSIĘDZA

Zadośćuczynienie Bogu to odprawienie pokuty, którą zadał ksiądz.Zadośćuczynienie bliźniemu to naprawienie przez nas zła