Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

OPCIONS EN ACABAR 2n D'ESO

La promoció de curs serà la norma general i es promocionarà sense tenir en compte el nombre de matèries no superades en el curs en el qual es trobe l'alumnat.

AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

AQUESTA DECISIÓ NO SUPOSA L'APROVAT D'AQUESTES MATÈRIES. LES QUALS HAURAN DE SER RECUPERADES EL CURS SEGÜENT.

NO HI HAURÀ PROVES D'AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIES PER A 2n D'ESO

La repetició de curses considerarà com amesura excepcionali l'equip docent podrà proposar-la quan estime que l'alumne no té possibilitats d'aconseguir el nivell bàsic del curs següent i que amb aquesta repetició s'afavorirà la seua competència personal i social, així com la seua posterior promoció acadèmica o major desenvolupament socioeducatiu

Per tot això, latercera avaluació i la finales conformaran amb els resultats de les dos primeres avaluacions i si és el cas amb la millora de la tercera avaluació.

Per tant el curs finalitzarà el dia 16 de juny, tal i com estava previst al calendari escolar

Matèries 3r d'ESO

ASSIGNATURES TRONCALS

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES.

ASSIGNATURES OPCIONALS

ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ

ASSIGNATURES TRONCALS OBLIGATÒRIES

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA- BIOLOGIA I GEOLOGIA- FISICA I QUIMICA- LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA- LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS- MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES Ó MATEMÀTIQUES APLICADES

ASSIGNATURES ESPECíFIQUES

ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ

- educació fisica- valors ètics o religió- MÚSICA- EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

- valencià- tutoria

- CULTURA CLÀSSICA- TECNOLOGIA -SEGONA LLENGUA:FRANCÉS- INFORMÀTICA- taller d'hàbits de vida saludable - Competència oral: anglés- Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

ASSiGNATURES OPCIONALS

(Cal triar-ne dos)

NO OBSTANT, AL FINALITZAR 2n D'ESO, L'EQUIP DOCENT POT PROPOSAR A ALGUNS/ES ALUMNES PER A CURSAR 3r A UN PROGRAMA DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I RENDIMENT (PMAR)

PMAR 3r D'ESO

Àmbit lingüístic i socialÀmbit científic i matemàticÀmbit de llengües estrangeresEducació físicaMúsicaEducació plàstica, visual i audiovisualTutoria

ASSIGNATURES PMAR

VALORS ÈTICS/ RELIGIÓ

- CULTURA CLÀSSICA- TECNOLOGIA- SEGONA LLENGUA: FRANCÉS- INFORMÀTICA- taller d'hàbits de vida saludable- Competència oral: anglés- Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

ASSIGNATURES OPCIONALS

(Cal triar-ne dos)

Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

PER QUALSEVOL DUBTE, ESCRIVIU

natberbegallsa@iesgregorimaians.org