Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SIEĆ WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
PRZY RODN WOM KATOWICE

DZIEŃ DOBRY,
PANIE FREINECIE


CZĘŚĆ II
ZDOBYWAMY SPRAWNOŚĆ...

DZIEŃ DOBRY!


CELESTYN FREINET

DZIECKO CHCE I POTRAFI SAMODZIELNIE SIĘ UCZYĆ,
JEŻELI TYLKO STWORZY MU SIĘ WARUNKI
SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI.Celestyn Freinet, pedagog francuski, twórca „nowoczesnej szkoły francuskiej”, żył w latach 1896–1966. Był dzieckiem biednej, chłopskiej rodziny i do końca swojego życia pozostał wierny swojemu środowisku. Pisał: „Jestem wieśniakiem i pasterzem.

Gdy zastanawiam się do głębi nad sobą i próbuję zrzucić skorupę cywilizacji, która mnie obrasta, to zawsze myślę o źródle, które płynie koło starego młyna, o rzeczce, rozlewającej się leniwie między łozami, o zapachu wołów prowadzonych do pracy, o tęsknym, dźwięcznym brzęczeniu owiec w górach, do których za każdym razem wracam z tym samym wzruszeniem, ponieważ są one pierwotnym wątkiem mego życia, w którym już nigdy później nie znalazłem szczerej prostoty z lat dzieciństwa”.Celestyn Freinet, pedagog francuski, twórca „nowoczesnej szkoły francuskiej”, żył w latach 1896–1966. Był dzieckiem biednej, chłopskiej rodziny i do końca swojego życia pozostał wierny swojemu środowisku. Pisał: „Jestem wieśniakiem i pasterzem.

Gdy zastanawiam się do głębi nad sobą i próbuję zrzucić skorupę cywilizacji, która mnie obrasta, to zawsze myślę o źródle, które płynie koło starego młyna, o rzeczce, rozlewającej się leniwie między łozami, o zapachu wołów prowadzonych do pracy, o tęsknym, dźwięcznym brzęczeniu owiec w górach, do których za każdym razem wracam z tym samym wzruszeniem, ponieważ są one pierwotnym wątkiem mego życia, w którym już nigdy później nie znalazłem szczerej prostoty z lat dzieciństwa”.

Obejmuje pracę nauczyciela w małej wiosce oddalonej 60 km od Nicei, która miała stać się kolebką wielkiego Ruchu Pedagogicznego Nowoczesnej Szkoły.

Nie był przygotowany do zawodu nauczycielskiego ,dlatego też postanawia opierać się na obserwacji swych uczniów ,na poznawanie ich zainteresowań, na ich reakcjach i wypowiedziach.
Codziennie wyprowadza dzieci z dużych ścian szkoły, na krótkie wycieczki, umożliwiając im obserwowanie przyrody i zbieranie informacji o otaczającym ich świecie. Po powrocie do klasy trwa dyskusja na temat spostrzeżeń, na tablicy zapisywane są zdaniami ich relacje.


ukształtowanie z dziecka człowieka jutra moralnego, uspołecznienie jako człowieka świadomego swych praw i obowiązków

wychowanie dziecka na człowieka inteligentnego, badacza, twórcę, matematyka, muzyka, artystę;

moralną drogą uczenia się wcale nie jest przyswajanie przez wykład i pokaz, ale ,,doświadczenia poszukujące,, -swobodna ekspresja;

Nuka powinna być żywa, w której pamięć odgrywa rolę pomocniczą, przyswojenie wiedzy odbywa się wbrew temu, co nieraz sądzi się poprzez wyuczenie reguł i prawideł


Freinet postawił cele wychowania i nauczania :Przystępując do pracy z dziećmi w myśl koncepcji pedagogiki C.Freineta, niezbędne jest kierowanie się następującymi zasadami:


swobody– polega ona na doborze tematu zajęcia lub zabawy zgodnie z potrzebami i chęciami dziecka

motywacji– dziecko musi wiedzieć po co wykonuje daną czynność, komu to będzie potrzebne;

dyskretnej pomocy nauczyciela– pamiętać należy, że są dzieci, które nie mają pomysłów i powoli nabierają wiary we własne siły; nauczyciel w takich sytuacjach pełni rolę doradcy, inspiratora;

pozytywnej oceny– każde dziecko w wykonywaną pracę wkłada wysiłek, na jaki je stać. Słowa pochwały mobilizują do dalszej pracy i bardziej intensywnego wysiłku. Warto pamiętać i o tym, że dzieciom zdolniejszym można dawać zadania trudniejsze do wykonania. Ocena pracy dzieci powinna uwzględniać całą gamę przymiotników związanych z pochwałą, mianowicie: praca ciekawa, kolorowa, pomysłowa, estetyczna, barwna, interesująca, wesoła, zagadkowaNIEZMIENNE PRAWDY

Niezmienne prawdy pedagogiczne Celestyna Freineta :

I. Natura dziecka

1. Dziecko ma taką samą naturę jak człowiek dorosły.

2. Być większym nie znaczy być wyższym.

3. Zachowanie się dziecka w szkole jest uwarunkowane jego konstytucją

psychofizyczną i stanem zdrowia.

II. Reakcje dziecka

4. Nikt zarówno dziecko, jak i dorosły nie lubi, żeby mu cokolwiek narzucane

5. Nikt nie lubi stać równo w szeregu, bo oznacza to bierne podleganie

cudzym rozkazom.

6. Nikt nie lubi być zmuszanym do jakiejś pracy, nawet jeżeli mu się nie wydaje szczególnie nieprzyjemna. Przymus działa paraliżująco.

7. Każdy woli sam wybrać sobie pracę nawet jeżeli wybór wypadnie niekorzystnie.

8. Nikt nie lubi działać na próżno, to znaczy wykonywaæ czynności robota,

podporządkowywać się myślom zaprogramowanym, w których sam nie bierze udziału.

9. Praca powinna być umotywowana.

10. a) Koniec ze scholastyką.

b) Każda jednostka pragnie sukcesu. Niepowodzenie jest hamulcem, nieprzyjacielem zapału i werwy.

c) Naturalną potrzebą dziecka jest nie zabawa, lecz praca.

III. Techniki nauczania

11. Normalną drogą przyswajania wiedzy nie jest wcale obserwacja, wyjaśnianie i pokaz, procesy właściwe szkole tradycyjnej, lecz doświadczenie po omacku, stanowiące naturalną i powszechną drogę działania.

12. Pamięć, której szkoła tradycyjna przypisuje tak ważną rolę, jest tylko

wtedy cenna i wartościowa, gdy jest związana z doświadczeniami poszukującymi i gdy służy życiu.

13. Przyswojenie wiedzy odbywa się, wbrew temu co się nieraz sądzi, nie

poprzez wyuczenie reguł i prawideł, lecz przez doświadczenie.

14. Inteligencja nie jest, jak to głoszą szkolarze, wyodrębnioną zdolnością,

działającą niby w zamkniętym obwodzie, niezależnie od innych sił życiowych człowieka.

15. Szkoła kształci tylko jeden rodzaj inteligencji abstrakcyjnej, działającej

poza realną rzeczywistością za pośrednictwem słów i pojęć utrwalonych

w pamięci.

16. Dziecko nie lubi słuchać wykładu ex cathedra.

17. Dziecko nie odczuwa zmęczenia przy takiej pracy, która związana jest z

jego życiem i jest niejako funkcjonalna.

18. Nikt, ani dziecko, ani dorosły, nie lubi kontroli i kary, które zawsze odczuwa się jako ujmę dla swojej godności osobistej, szczególnie wtedy, gdy odbywa się publicznie.

19. Stopnie i lokaty są zawsze błędem.

20. Mówić jak najmniej.

21. Dziecko nie lubi pracy zbiorowej, której wszyscy muszą się podporządkować. Lubi ono pracę indywidualną lub w obrębie spółdzielczej wspólnoty.

22. Porządek i karność w klasie są konieczne.

23. Kary są zawsze błędem. Są one dla wszystkich upokarzające i nigdy

nie odniosą zamierzonego skutku. Są co najwyżej złem koniecznym.

24. Nowe życie w szkole zakłada, współdziałanie tzn. zarządzanie życiem i pracą w szkole przez jej użytkowników razem z nauczycielami.

25.Przeludnione klasy są zawsze błędem pedagogicznym.

26. Aktualna koncepcja wielkich kombinatów szkolnych doprowadza do anonimowości nauczyciela i uczniów. Jest więc błędem pedagogicznym i hamulcem postępu.

27. Przyszły ustrój demokratyczny przygotowuje się przez demokratyczne

wychowanie. Arbitralny system szkolny nie może wychować przyszłych obywateli demokratów.

28. Nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Poszanowanie godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli, jest

jednym z pierwszych warunków odnowy szkoły.

29. Opozycja reakcji pedagogicznej, składnika reakcji społecznej i politycznej, jest również niezmienną prawdą, z którą, niestety, musimy się liczyć, nie

mogąc jej ani uniknąć, ani naprawić.

30. Ostatnią niezmienną prawdą, która uzasadnia wszystkie nasze poszukiwania i potwierdza naszą działalność jest optymistyczna wiara w życie.


zdobywamy sprawność ...


CO WŁAŚCIWIE OZNACZA ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI??

ZASTANÓWMY SIĘ...

MOŻE LEPIEJ ZAPYTAĆ - A JAKIEJ NIE MOGĘ?

JAKA SPRAWNOŚĆ MOGĘ ZDOBYĆ?PRZYKŁADY SPRAWNOŚCI

Sprawnie liczę
Łamigłowa
Mistrz matematyki
Recytator
Przyjaciel książki
Bajarz
Dziennikarz


Any questios?

Aktor
Wzorowy pieszy
Przyjaciel jesieni
Przyjaciel przyrody
Opiekun zwierząt
Wzorowy pieszy
Przyjaciel jesieni
Leśnik
Mistrz przepisów drogowych

Any questios?

Aktor
Wzorowy pieszy
Przyjaciel jesieni
Przyjaciel przyrody
Opiekun zwierząt
Wzorowy pieszy
Przyjaciel jesieni
Leśnik
Mistrz przepisów drogowych
Mistrz pędzla

Majsterek
Kuchcik
Zdrowy ząbek
Mały Ratowniczek
Gimnastyk
Dendrolog
Kwiatolog
Znawca owadów


Mistrz zabaw i gier

Pan Porządek
Muzyk
Kolędnik
Obserwator przyrody
Konstruktor
Pomagacz
Pomocnik domowy

LINK DO PREZENTACJI

ZDOBYWAMY SPRAWNOŚĆ MISTRZA DOMOWYCH OBOWIĄZKÓW


STRONA WARTA POLECENIA

"ROK W PRZEDSZKOLU"DOROTA KOZIOŁ- ŻURAWSKA


505080954
doradcametodycznykatowice@gmail.com