Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Opis prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego

w Liceum Ogólnokształcącym:

Podstawa prawna: § 7 ust.2 Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół w Zespole Szkół w Tułowicach)


1) Bieg na 400 m – próba wytrzymałości:

Na sygnał „na miejsce” testowany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Wynik próby stanowi czas pokonania wyznaczonego dystansu, mierzony z dokładnością do 1 sekundy.

2) Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg):

Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego.

3) Bieg po kopercie 5 x 3 metra:

Bieg po planie prostokąta o wymiarach 5 x 3 m, oznaczonego chorągiewkami. Na sygnał gwizdkiem testowany startuje z wysokiej pozycji, po uprzedniej komendzie „gotów”. Bieg sprintem drogą B-E-C-D-E-A omijając chorągiewki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej rundzie dotknięcie chorągiewki A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą.

Wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w trzech nieprzerwanych obiegach zygzakiem.


4) Rzut piłką lekarską 3 kg – próba siły

Testowany staje tyłem w małym rozkroku przed linią rzutów trzymając piłkę oburącz, wykonując ze skłonem tułowia w tył (nogi ugięte w kolanach) wyrzuca piłkę znad głowy, jak najdalej. Testowany wykonuje trzy rzuty. Liczy się wynik rzutu najdłuższego. Rzuty mierzone są z dokładnością do 10 cm.


5) Kryteria naborowe – punkty naborowe

 • Bieg na 400 m – próba wytrzymałości

  Poziom wykonania

  Punkty naborowe

  Dziewczęta

  Chłopcy

  Minimalny

  10

  3 min.

  2 min.

  Dostateczny

  20

  2,81 – 3 min.

  1,81 – 2 min.

  Dobry

  30

  2,61 – 2,80 min.

  1,61 – 1,80 min.

  Bardzo dobry

  40

  2,41 – 2,60 min.

  1,41 – 1,60 min.

  Wysoki

  50

  poniżej 2,40 min.

  poniżej 1,40 min.

 • Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg)

  Poziom wykonania

  Punkty naborowe

  Dziewczęta

  Chłopcy

  Minimalny

  10

  90 cm

  120 cm

  Dostateczny

  20

  110 cm

  140 cm

  Dobry

  30

  130 cm

  160 cm

  Bardzo dobry

  40

  150 cm

  180 cm

  Wysoki

  50

  170 cm

  200 cm

 • Bieg po kopercie 5 x 3 metra:

  Poziom wykonania

  Punkty naborowe

  Dziewczęta

  Chłopcy

  Minimalny

  10

  34 sek.

  30 sek.

  Dostateczny

  20

  32,01 – 34 sek.

  28,01 - 30 sek.

  Dobry

  30

  30,01 – 32 sek.

  26,01 - 28 sek.

  Bardzo dobry

  40

  28,01 – 30 sek.

  24,01 - 26 sek.

  Wysoki

  50

  pon. 28 sek.

  pon. 24 sek.

 • Rzut piłką lekarską 3 kg – próba siły

  Poziom wykonania

  Punkty naborowe

  Dziewczęta

  Chłopcy

  Minimalny

  10

  3 m

  5 m

  Dostateczny

  20

  4 m

  6 m

  Dobry

  30

  5 m

  7 m

  Bardzo dobry

  40

  6 m

  8 m

  Wysoki

  50

  7 m

  9 m

  • Dla kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego ustala się minimalny poziom zaliczenia próby sprawności fizycznej na poziomie 40 punktów naborowych obliczonych jako sumę punktów naborowych z prób: biegu na 400 m – próba wytrzymałości, skoku w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg), biegu po kopercie 5 x 3 metra oraz rzutu piłką lekarską 3 kg – próba siły.


Opis prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego piłki ręcznej

w Liceum Ogólnokształcącym

Podstawa prawna: § 7. Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół w Zespole Szkół w Tułowicach)


1) Test sprawności wszechstronnej – INKF

Test składa się z pięciu prób, których wyniki przeliczone na punkty określają poziom sprawności wszechstronnej badanego. Stosowany bardzo szeroko w piłce ręcznej dobrze ocenia predyspozycje oraz przydatność zawodników do naszej dyscypliny sportu.

Opis prób:

 • wyskok dosiężny – ocena mocy

Badany staje przodem do ściany i uniesionymi ramionami zaznacza maksymalny punkt zasięgu. Następnie stając bokiem do ściany wykonuje wyskok z miejsca z odbicia obunóż, zaznaczając palcami ręki bliższej ściany najwyżej osiągnięty punkt. Różnica pomiędzy punktem zaznaczonym z miejsca a punktem osiągniętym po wyskoku jest wynikiem próby.

 • bieg na 60m – ocena szybkości

Bieg odbywa się na bieżni lekkoatletycznej indywidualnie ze startu niskiego z zastosowaniem przepisów lekkoatletycznych dotyczących startu, biegu i mierzenia czasu.

 • siła – ocena wytrzymałości siłowej

Próba dla dziewcząt:

Zawodniczka w podporze przodem w oparciu o odwróconą ławeczkę szwedzką wykonuje ugięcia i wyprosty ramion. Podczas wykonywania ćwiczenia dłonie winny podpierać tułów na szerokości barków a nogi, tułów i głowa znajdować się w jednej linii. Wynik próby stanowi ilość poprawnie wykonanych ugięć ramion.


Próba dla chłopców:

Zawodnik w podporze przodem w oparciu o dwie odwrócone ławeczki (dłonie i stopy oparte o ławeczki) wykonuje ugięcia i wyprosty ramion. Podczas wykonywania ćwiczenia dłonie winny podpierać tułów na szerokości barków a nogi, tułów i głowa znajdować się w jednej linii. Wynik próby stanowi ilość poprawnie wykonanych ugięć ramion.

 • bieg „po kopercie - zygzakiem” – ocena koordynacji ruchowej

Start odbywa się z pozycji wysokiej na sygnał z punktu A - Start. Ćwiczący obiega kolejno punkty E, D, C, E, B, A w których winny znajdować się stojaki – chorągiewki o wysokości 150cm. Próba kończy się w momencie dotknięcia chorągiewki w punkcie A po trzykrotnym pokonaniu w/w trasy biegu.

Punkty A,B,C,D tworzą prostokąt o bokach 3 i 5 metrów. • bieg na 300 m – ocena wytrzymałości szybkościowej

Bieg odbywa się na bieżni zgodnie z przepisami lekkoatletycznymi.


2) Ocena poziomu sprawności techniczno-biegowej

Opis próby:

Na sygnał start z wyznaczonej linii o szerokości 1 m na wysokości linii rzutów wolnych - 9 m, bieg po linii prostej wzdłuż linii bocznej boiska 15 m, zmiana kierunku biegu za znacznikiem o wys. 1,5 m, zwód pojedynczy w lewo z dotknięciem leżącej piłki lekarskiej i minięcie znacznika z prawej strony, podjęcie leżącej piłki w biegu i podanie bieżne, półgórne do współćwiczącego - 1, chwyt podanej piłki i kozłowanie w biegu ręką dalszą (minimum dwa kozły), podanie piłki półgórne w prawo do współćwiczącego - 2, obiegnięcie najdalej ustawionego znacznika z lewej strony, wyjście na pozycję przed ostatnim znacznikiem, przyjęcie piłki podanej od współćwiczącego - 2 i natychmiastowy rzut do bramki w wyskoku, w jeden z wyznaczonych, bocznych sektorów bramki. Ocenie podlega czas wykonania próby mierzony w momencie przekroczenia linii bramkowej przez piłkę, z dokładnością do 1/10 s. Wszystkie elementy techniki gry muszą być wykonywane z wysoką poprawnością. Za każdy błąd techniczny w wykonaniu próby oraz niecelny rzut do bramki należy doliczyć 0,5 sek. do czasu próby.


3) Wartość punktów za uzyskane osiągnięcia w teście sprawności wszechstronnej – INKF:

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

PKT

Bieg

Wyskok dosiężny

Siła ramion

Bieg

Wyskok dosiężny

Siła ramion

PKT

60 m

300 m

"Koperta"

60m

300 m

"Koperta"

pkt

s

s


cm

n

s

s


cm

n

pkt

8020,5-20,6


44

7,0

37,4

19,6-20,0

85

100

80

79

7,2


20,7-20,8

66

43


37,6


84

98

79

78

7,3


20,9-21,0

65

42


38,0


83

96

78

77


41,1-41,5


64


7,1

38,2

20,1-20,5

82

95

77

76

7,4

41,6-42,0

21,1-21,2

63

41


38,493

76

75

7,5

42,1-42,5

21,3-21,4


40

7,2

38,6

20,6-21,0

81

91

75

74

7,6

42,6-43,0

21,5-21,6

62

39


39,0


80

90

74

73


43,1-43,5

21,7-21,8

61

38

7,3

39,2


79

88

73

72

7,7

43,6-44,0

21,9-22,0

60

37


39,4

21,1-21,5

78

86

72

71

7,8

44,1-45,0

22,1-22,2


36

7,4

39,685

71

70

7,9

45,1-45,5

22,3-22,4

59

35


40,0

21,6-22,0

77

83

70

69


45,6-46,0

22,5-22,6

28

34

7,5

40,2


76

82

69

68

8,0

46,1-46,5

22,7-22,8

57

33


40,4


75

80

68

67

8,1

46,6-47,0

22,9-23,0

56

32


40,6


74

78

67

66


47,1-47,5

23,1-23,2


31

7,6

41,0

22,1-22,5

73

76

66

65

8,2

47,6-48,0

23,3-23,4

55

30


41,275

65

64

8,3

48,1-48,5

23,5-23,6

54

29

7,7

41,4

22,6-23,0

72

73

64

63


48,6-49,0

23,7-23,8

5341,6


71

71

63

62

8,4

49,1-50,0

23,9-24,0

52

28

7,8

42,0

23,1-23,5

70

70

62

61

8,5

50,1-50,5

24,1-24,2


27


42,2


69

68

61

60

8,6

50,6-51,0

24,3-24,4

51

26

7,9

42,467

60

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

PKT

Bieg

Wyskok dosiężny

Siła ramion

Bieg

Wyskok dosiężny

Siła ramion

PKT

60 m

300 m

"Koperta"

60m

300 m

"Koperta"

pkt

s

s


cm

n

s

s


cm

n

pkt

59


51,1-51,5

24,5-24,6

50

25


42,6

23,6-24,0

68

65

59

58

8,7

51,6-52,0

24,7-24,8

49

24

8,0

43,0


67

63

58

57

8,8

52,2-52,5

24,9-25,0

48

23


43,2


66

62

57

56


52,6-53,0

25,1-25,2


22


43,4

24,1-24,5

65

60

56

55

8,9

53,1-53,5

25,3-25,4

47

21

8,1

43,658

55

54

9,0

53,6-54,5

25,5-25,6

46

20


44,0

24,6-25,0

64

57

54

53


54,6-55,0

25,7-25,8

45

19

8,2

44,2


63

55

53

52

9,1

55,1-55,5

25,9-26,0

44

18


44,4


62

53

52

51

9,2

55,6-56,0

26,1-26,2


17

8,3

44,6

25,1-25,5

61

52

51

50

9,3

56,1-56,5

26,3-26,4

43

16


45,0


60

50

50

49


56,6-57,0

26,5-26,6

42

15

8,4

45,2

25,6-26,0


48

49

48

9,4

57,1-57,5

26,7-26,8

41

14


45,4


59

47

48

47

9,5

57,6-58,0

26,9-27,08,5

45,6


58

45

47

46

9,6

58,1-58,5

27,1-27,2

40

13


46,0

26,1-26,5

57

43

46

45


58,6-59,5

27,3-27,4

39

12


46,2


56

42

45

44

9,7

59,6-60,0

27,5-27,6

38

11

8,6

46,440

44

43

9,8

60,1-60,5

27,7-27,8

37

10


46,6

26,6-27,0

55

38

43

42


60,6-61,0

27,9-28,0


9

8,7

47,0


54

37

42

41

9,9

61,1-61,5

28,1-28,2

36

8


47,2

27,1-27,5

53

35

41

40

10,0

61,6-62,0

28,3-28,4

35

7

8,8

47,4


52

33

40

39


62,1-62,5

28,5-28,6

34

6


47,632

39

38

10,1

62,5-63,0

28,7-28,8

33

5

8,9

48,0

27,6-28,0

51

30

38

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

PKT

Bieg

Wyskok dosiężny

Siła ramion

Bieg

Wyskok dosiężny

Siła ramion

PKT

60 m

300 m

"Koperta"

60m

300 m

"Koperta"

pkt

s

s


cm

n

s

s


cm

n

pkt

37

10,2

63,1-63,5

28,9-29

32

4


48,2


50

28

37

36

10,3

63,6-64,5

29,1-29,2


3

9,0

48,4

28,1-28,5

49

27

36

35


64,6-65,0


31

2


48,6


48

25

35

34

10,4

65,1-65,5

29,3-29,4

30

1


49,0


47

23

34

33

10,5

65,6-66,0

29,5-29,69,1

49,2

28,6-29,0


22

33

32

10,6

66,1-66,5

29,7-29,8

2949,4


46

20

32

31


66,6-67,0

29,9-30,0

28


9,2

49,6


45

18

31

30

10,7

67,1-67,5

30,1-30,2

2750,0

29,1-29,5

44

17

30

29

10,8

67,6-68,0

30,3-30,4

26


9,3

50,2


43

15

29

28


68,1-69,0

30,5-30,6
50,4

29,6-30,0


13

28

27

10,9

69,1-69,5

30,7-30,8

25


9,4

50,6


42

12

27

26

11,0

69,6-70,0

30,9-31,0
51,0


41

10

26

25

11,1


31,1-31,29,5

51,2

30,1-30,5

40

8

25

2431,3-31,4
51,4


39

7

24

23

11,2


31,5-31,6
51,6

30,6-31,0

38

5

23

2231,7-31,89,6

52,04

22

2131,9-32,0
52,2


37

2

21

2052,4

31,1-31,5

36


20
4) Kryteria naborowe – punkty naborowe.

 • Test sprawności wszechstronnej – INKF

Poziom sprawności

Punkty naborowe

Dziewczęta

Chłopcy

wybitny

50

270 i więcej pkt

321 i więcej pkt

wysoki

40

250 – 269

291 – 320

dobry

30

230 – 249

261 – 290

przeciętny

20

200 – 229

231 – 260

słaby

10

199 i mniej

230 i mniej

 • Ocena sprawności techniczno-biegowej

Poziom sprawności

Punkty naborowe

Dziewczęta

Chłopcy

wybitny

50

16,0 s i mniej

15,0 s i mniej

wysoki

40

16,1 – 16,5

15,1 – 15,5

dobry

30

16,6 – 17,0

15,6 – 16,0

przeciętny

20

17,1 – 17,5

16,1 – 16,5

słaby

10

17,6 i więcej

16,6 i więcej

 • Dla kandydatów do oddziału sportowego ustala się minimalny poziom zaliczenia próby sprawności fizycznej na poziomie 60 punktów naborowych obliczonych jako sumę punktów naborowych z prób: testu sprawności wszechstronnej – INKF oraz oceny sprawności techniczno-biegowej.
www.tltulowice.pl

www.opolskie.edu.com.pl