Want to make creations as awesome as this one?

JUSTYNA

Transcript

ROK SZKOLNY 2020/2021. HARMONOGRAMREKRUTACJI. START. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. do 14.08. ORZECZENIA lekarskie. 15.06 - 10.07. PILNUJ TERMINÓW !!!. POTWIERDZENIE woli przyjęcia. 13.08 - 18.08. do 04.08. . PODANIE. do 10.07. ŚWIADECTWO ukończenia szkoły. ZAŚWIADCZENIE o wynikach egzaminu. 12.08.2020. 19.08.2020. OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH. OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI. . DALEJ. POWODZENIA !!!. Jeśli chcesz o coś zapytać ..... zadzwoń do nas . napisz do nas. poczytaj o nas . odwiedź nas na FB. COFNIJ. ZAŚWIADCZENIE o wynikach egzaminuod 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaświadczania o wynikach egzaminu mogą byćprzesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. . POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIAod 13 sierpnia do 18 sierpnia br. do godz. 15.00należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:oryginału świadectwa ukończenia szkołyoryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznegozaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduoraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdamilub odpowiednio badania sanepidowskiego. ŚWIADECTWO ukończenia szkołydo 10 lipca br.należydostarczyćświadectwo ukończenia szkoły.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty świadectwa ukończenia szkołymogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.. ORZECZENIE LEKARSKIEod 15 czerwca do 14 sierpniaszkoła prowadząca kształcenie zawodowe wystawia skierowania na badanie lekarskie.Wszyscy, którzy złożą podanie zostaną telefonicznie powiadomieni o możliwości odebrania skierowania na badania lekarskie.. PODANIE DO SZKOŁYod 15 czerwca do do 10 lipca br. termin na złożenie podania do szkoły.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty podania o przyjęcie do szkoły mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.. OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatybędzie się odbywać sięza pomocą strony internetowej szkoły. . OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJIW postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.. zskowal@zskowal.edu.pl. 54 284 22 19