Want to make creations as awesome as this one?

Format voor online rondleiding op internaat KJ

More creations to inspire you

THE 57 BUS: BOOK PROJECT

Interactive Image

GHOST: BOOK PROJECT

Interactive Image

WALK IN OUTER SPACE

Interactive Image

KING KONG VFX

Interactive Image

JUDO

Interactive Image

BANFF NATIONAL PARK

Interactive Image

EXPEDITIE ROBINSON

Interactive Image

Transcript

INTERNAAT KINDSHEID JESU,virtuele rondleiding,Contact,Partners in opvoeding,,,Algemeneinformatie,Lager Onderwijs(1ste - 6e leerjaar),Midiora(1ste - 3e secundair),Humaniora(4e - 6e secundair),Financiële voorwaarden2020-2021,Aanmeldingsformulier2020-2021,Contact,Mijn succes?Het internaat!,TRIVIALInternaat KJ,Partnerscholen,Infrastructuur,Opvoedingsproject,Algemene informatie,Infobrochure,Partnerscholen,KINDSHEID JESU,2,ANDERE,1,3,Lager Onderwijs:- De Berk te Hasselt- Schakelschool te HasseltSecundair:- PIKOH te Hasselt- GO! Next het Atheneum te Hasselt- GO! Next Level X te Hasselt- GO! Atheneum KA2 - topsportschool te Hasselt- Provinciale Handelsschool te Hasselt,Secundair onderwijs:- Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven- HAST te Hasselt- Virga-Jessecollege te Hasselt- Instituut Mariaburcht te Stevoort- BuSO-KIDS te Hasselt,Op tijd aanmelden / inschrijven is een grote troef!,Lager onderwijs:- GVLG Oefenschool MozaiëkSecundair onderwijs:- Kindsheid Jesu Middenschool- Kindsheid Jesu Humaniora,Scholengemeenschap SO SQ,Contact,Contact,Lager Onderwijs,1ste - 6e leerjaar,Contact,Midiora,1ste - 3e secundair,Contact,Humaniora,4e - 6e secundair,Contact,Wat weet jij over het internaat Kindsheid Jesu te Hasselt? Kies een categorie en test je kennis...,Midiora,INTERNAAT KJ HASSELTTRIVIAL,Humaniora,Sport- en spel,Lager Onderwijs,Internen,Personeel,Contact,Hoeveel internen kunnen er maximaal op het internaat verblijven?,130,Van hoeveel verschillende scholen telt de Humaniora internen?,11, daarom zijn een goede communicatie en organisatie cruciaal.,Hoeveel opvoeders zorgen er voor onze internen?,7(2 bij LO, 3 bij MID en 2 bij HUM),dit team wordt bovendien versterkt door een aantal stagiairs.,Hoe gaan de kinderen van de lagere school naar school?,Ze gaan elke dag te voetmet de rij naar school. Enkelen gebruiken de busdienst van hun school.,Zijn alle kamers in de Midiora hetzelfde?, Neen, de gelijkvloerse verdieping heeft dubbelkamers (momenteel bezet door de jongens van het 1ste - 3e jaar). Alle andere verdiepingen hebben individuele kamers. ,Organiseert het internaat overkoepelende activiteiten (= activiteit voor alle internen samen)?, Ja. We nemen deel aan de regionale en nationale internatenhappenings, we organiseren minivoetbaltornooien (intern en extern), stagiairs organiseren elk jaar een grote eindejaarsactiviteit, we doen samen aan Start 2 Run en zwemmen,...)